Historie6b Dommertiden

Dommer tiden
2600 -1367 Isralittene går inn i Kana’ans land (Josva 4,19)
Jødisk 10.01
b -1367 Jubelår
c Jeriko og Ai blir tatt (Josva 5,10-11) + (Josva 7-8)
d Semiramis, fra Askalon, blir født (Diodor på Sicilia 2. bok XX)
2604 -1363 ? Streik blant Faraos arbeidere
b Josvas lange dag / En sunami i det nedre Egypten hvorav omkring halvparten av befolkningen dør
(Josvas bok 10,12-13) (Herodotus 2. bok 142)
2605 -1362 Josva deler landet mellom stammene med loddkasting (Josva 14,10)
b ? Josva, Nuns sønn, dør 110 år gammel (Josva 24,29) og (Dom 2,8)
c Kaleb inntar Hebron (Josva 14,10)
2612 -1355 Kusjan-Risjatajim, Mesopotamias konge, legger Israel under seg i 8 år (Dom 3,8)
2620 -1347 Otniel, Kalebs yngre bror, befrir Israel fra Mesopotamias konge, Kusjan-Risjatajim (Dom 3,8-10)
Hans kone, Semiramis, fra Askalon, blir hersker i Assyria og regjerer i 42 år.
(Berossus side 7) (Diodor på Sicilia 2. bok XX)
2627 -1340 Semiramis innsetter ny regjering i Etiopia og Egypt (Diodor på Sicilia 2. bok XVI)
Rampses blir konge i Egypt og regjerer i 66 år (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 151)
2631 -1336 Sethos, Egypts tidligere konge, dør (Josefus, mot Apion 1. bok 26)
2650 -1317 Jubelår
2661 -1306 Elgon, Moabs konge, fikk med seg Amonittene og slo Israel. Israel bli underlagt Moab i 18 år (Dom 3,14)
2662 -1305 Semiramis, Assyrernes dronning, overlater tronen til sin sønn, Ninyas. (Diodor på Sicilia 2. bok XX)
2679 -1288 Benjamitten Ehud, Geras sønn, befrir Israel (Dom 3,14-30)
2693 -1274 Amenophis blir konge i Egypt og regjerer i 40 år. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 151)
2733 -1234 Ahampses blir konge i Egypt og medregjerer i 26 år. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 151)
2750 -1217 Jubelår
2759 -1208 Jabins, Kana’ans konge, får makt, og råder over Israel i 20 år (Dom 4,3)
b Thuoris, (Polybus), mann til Alcandra, blir konge i Egypt og medregjerer i 7 år
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 151) (Diodor på Sicilia 1. bok V)
2766 -1201 20. Dynasti i Egypt begynner
b Osarsiph, presten i Hellopolis, gjør opprør mot Farao og får 200 000 jøder med seg (Josefus, mot Apion 1. bok 26-28)
c Kong Amenophis, og hans sønn Ahampses, rømmer til Etiopia (Josefus, mot Apion 1. bok 26-28)
c 12 konger regjerer til sammen i 178 år fra Theben (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 153)
2767 -1200 Amenophis kommer tilbake med en hær av spedalske, som jager jødene hjem (Josefus, mot Apion 1. bok 28)
b Amenophis blir konge og regjerer i 20 år og 7 mnd fra Memphis. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 101)
2779 -1188 Barak, Abinoams sønn, befrir Israel fra Jabin, og hans Jernvogner. (Dom 5,31)
2788 -1179 Amessis (Nitocris) (Amenophis søster) blir dronning regjerer i 21 år og 9 mnd fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 101)
2800 -1167 Jubelår
2809 -1158 Mephres blir konge og regjerer i 12 år og 9 mnd, fra Memphis (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 101)
2819 -1148 Midianittene undetrykket Israel i 7 år (Dom 6,1)
2822 -1145 Mephramuthosis blir konge og regjerer i 25 år og 10 mnd, fra Memphis
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 101)
2826 -1141 Gideon, Joas’ sønn, befrir Israel fra Midianittene med 300 mann (Dom 6,1) + (Dom 7,1-25)
b Sebah og Salmunna, Midianittenes konger, blir drept, og 120 000 av deres hær var falt (Dom 8,10)
2836 -1131 Abimelek, Gideons sønn, var konge i 3 år (Dom 9,22)
2837 -1130 Ypperstepresten Eli, blir født (1.Sam 4,15-18)
2839 -1128 En kvinne, fra Tedes, kastet en kvernstein i hodet på Abimelek så han døde. (Dom 9,53)
b Tola, sønn av Pua, Dodos sønn, av Issakars stamme, befridde Israel og dømte i 23 år (Dom 10,1-2)
2848 -1119 Thmosis blir konge og regjerer i 9 år og 8 mnd, fra Memphis. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 101)
2850 -1117 Jubelår
2858 -1109 Amenophis blir konge og regjerer i 30 år og 10 mnd, fra Memphis (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 101)
2862 -1105 Tola døde, og Gileaditten Ja’ir dømte Israel i 22 år (Dom 10,3)
2866 -1101 Amonittene og Filisterne presset Israel 18 år (Dom 10,8)
2884 -1083 Jefta, Gileads sønn, fra Gilead, befrir Israel, og blir dommer over Israel i 6 år (Dom 12,7)
2888 -1079 Orus blir konge og regjerer i 36 år og 5 mnd, fra Memphis. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2890 -1077 Jefta, Gileads sønn, dør (Dom 12,7)
b Ibsan, fra Betlehem, var dommer etter Jefta, og dømte Israel i 7 år (Dom 12,9)
2895 -1072 Eli blir yppersteprest i Israel (1.Sam 4,18) + (1.Sam 4,15-18)
b Filisterne får makten over Israel, og hersker over dem i 40 år (Dom 13,1)
2897 -1070 Ibsan dør, og Elon fra Ajalon i Sebulons land, dømte Israel i 10 år (Dom 12,11)
2900 -1067 Jubelår
2907 -1060 Elon dør, og Abadon, Hillels sønn, fra Piraton blir dommer i Israel. Han dømte i 8 år. (Dom 12,14)
2915 -1052 Abadon dør og Samson, Manoahs sønn, blir dommer og dømte Israel i 20 år. (Dom 15,20) (Dom 16,31)
2925 -1042 Acencheres (Orus datter) blir dronning og regjerer i 12 år og 1 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2935 -1032 Samson raserer festhuset,og dør sammen med Filisterhøvdingene, og ca 3000 mennesker. (Dom 16,27-31)
b Israel går til krig mot Filisterne og taper krigen, og paktkisten blir tatt av Filisterne. (1.Sam 4,9-18)
c Ypperstepresten, Eli, dør, 98 år gammel (1.Sam 4,15-18)
d Paktkisten kommer tilbake etter å ha vært hos Filisterne i 7 måneder. (1.Sam 6,1)
2937 -1030 Rathotis (Acencheres bror) blir konge og regjerer i 9 år, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2944 -1023 21. Dynasti i Egypt begynner
b Smendis blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 26 år, fra Tanis (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
2946 -1021 Acencheres blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 12 år og 5 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2950 -1017 Jubelår
Print Friendly, PDF & Email