Historie7

Konge tiden
2955 -1012 Isjbasjet, Kong Sauls sønn, blir født
b Saul blir salvet til konge 30 år gammel
2556    -1011 Saul fridde Jabesj fra Amonitterkongen
2557 -1010 Saul syndet og mistet kongeretten, og Samuel sørget
2965 -1002 David, Isais 8. sønn, blir født
2979 -988 Siamun blir Farao i Egypt
b David møter Goliat, og blir leder for et krigsmannskap
c David og Jonatan inngår en blodspakt
2990 -977 Mefiboset, Jonatans sønn, blir født
2993 -974 David bosetter seg i Siklag i Filisterland av frykt for Saul
2995 -972 Kong Saul og Jonatan dør i slaget mot Filisterne
b David blir konge over Juda i Hebron, 30 år gammel
c Isjbasjet blir konge over Israel, 40 år gammel
2997 -970 David får igjen sin hustru, Mikal, Sauls datter
b Abner, Ners sønn og Sauls hærfører, blir drept
c Isjbosjet blir drept, 42 år gammel
3000 -967 Jubelår
3002 -965 David blir konge over hele Israel
b David inntar Jerusalem og tilintetgjør Jebusittene
3034 -933 Rehabeam, Salomos sønn, blir født
3035 -932 Kong David dør, 70 år gammel
b Salomo blir konge over Israel
3036 -931 Hadad forlater Egypt og slår seg ned i Aram
b Salomo gifter seg med Faraos datter
3038 -929 Farao Siamun dør
b Psusennes II blir Farao i Egypt
3039 -928 Salomo begynner å bygge templet i sett 4. regjeringsår Jødisk 02.02
3046 -921 Salomo er ferdig med å bygge templet og holder innvielsesfest
b Salomo begynner å bygge kongeborgen
3050 -917 Jubelår
3059 -908 Salomo er ferdig med å bygge kongeborgen
3062 -905 Det 22. dynasti i Egypt begynner
b Farao Psusennes II dør
c Sisak (Sjisjak) blir Farao i Egypt
3075 -892 Kong Salomo dør
b * Rehabeam blir konge over Judariket
c -892 Jeroboam blir konge over Israelriket
3080 -887 Farao går til angrep på Juda og Rehabeam. Det er i Sisaks 18. regjeringsår
b Jeroboam stiller opp to okser som Israel skal tilbe. Det er Egyptens avgud Apis
3093 -874 Rehabeam dør 58 år gammel
b * Abia ble konge i Juda i det 18. regjeringsår av Jeroboam
3095 -872 Abia, Judas konge, dør
b * Asa ble konge i Juda i det 20. regjeringsåret av Jeroboam
3097 -870 Jeroboam, Israels konge dør
b Nadab ble konge i Israel i Asas 2. regjeringsår
3098 -869 Baesa drepte Nadab og ble konge i Israel i Asas 3. regjeringsåret
3100 -867 Jubelår
3102 -865 Josjafat, Asas sønn, blir født
3110 -857 Kong Asa vinner en krig mot Serah, kongen av Nubia
b Asa utrydder avgudsbildene i Juda og holder en stor offerfest
3121 -846 Basja, Israels konge, dør
b Ela ble konge i Israel i Asas 26. regjeringsår
3122 -845 Ela blir drept av Simri
b Simri ble konge i Israel i Asas 27. regjeringsår og regjerer i 7 dager
c Simri ble drept av Ormi
3123 -844 Joram, Josjafats sønn, blir født
3126 -841 Omri ble konge i Israel i Asas 31. regjeringsår
3131 -836 Baesa (Omri), Israels konge, går til angrep på Juda
3133 -834 Akab ble konge i Israel i Asas 38. regjeringsår
3134 -833 Kong Asa blir syk i føttene, og det er han til han dør
3137 -830 Asa. Judas konge, dør
b * Josjafat ble konge i Juda i Akabs 4. regjeringsår
3138 -829 Omri, Israels konge, dør
3140 -827 Josjafat sender ut høvdingene for å lære opp folket i Guds ord
3142 -825 Akasja (Joakas), Jehus sønn, blir født
3150 -817 Jubelår
3151 -816 Benhadad, Syrias konge, går til krig mot Akab ved Samaria
3154 -813 Akab og Josjafat går til krig mot Ramot i Gilead
b Akasja ble konge i Israel i Josjafats 17. regjeringsår
3155 -812 Akab, Israls konge, dør
3156 -811 Akasja, Israels konge, dør
b Joram ble konge i Israel i Josjafats 18. regjeringsår
3160 -807 * Joram blir konge i Juda i Jorams, Israels konges, 5. regjeringsår
3162 -805 Josjafat, Judas konge, dør 60 år gammel
3165 -802 Joram, Judas konge, blir syk i sine innvoller
3166 -801 Akasja styrer mens Joram, Judas konge, er syk
3167 -800 Joram, Judas konge, dør 40 år gammel
b Akasja dør, 23 år gammel, i Jorams, Israels konges, 12. regjeringsår
c Joram, Israels konge, blir drept av Jehu
d Jehu, Nimsis sønn, blir konge i Israel
3168 -799 * Atalja, Jorams hustru, blir hersker i Juda
3175 -792 Atalja blir drept
b * Joasj ble konge i Juda i Jehus 7. regjeringsår, 7 år gammel
3189 -778 Amasja, Joasj sønn, blir født
3195 -772 Jehu, Israels konge, dør
3198 -769 Joakas (Akasja) ble konge i Israel i Joasjs 23. regjeringsår
3200 -767 Jubelår
3212 -755 Joasj ble konge i Israel i Joasj Judas konges 37. regjeringsår
3214 -753 * Amasja ble konge i Juda i Israels konge, Joasjs, 2. regjeringsår,
3215 -752 Joasj, Judas konge, dør 47 år gammel
b Joakas, Israels konge, dør
3228 -739 Joasj, Israels konge, dør
3229 -738 Jeroboam ble konge i Israel i Amasjas 15. regjeringsår
3240 -727 Asarja (Ussia), Amasjas sønn, blir født
3243 -724 Amasja, Judas konge, dør, 15 år etter Joasj, 54 år gammel
3250 -717 Jubelår
3253 -714
b Adad-Nirari III blir konge i Assyria og regjerer i 28 år
3256 -711 * Asarja (Ussia) ble konge i Juda i Jeroboams 27. regjeringsår
3270 -697 Jeroboam, Israels konge, dør
3281 -686 Adad-Nirari III, Assyrias konge, dør
b Shalmaneser IV blir konge i Assyriariket og regjerer i 10 år
3285 -682 Jotam, Asarjas sønn, blir født
3291 -676 Shalmaneser IV, Assyrias konge, dør
b Ashur-Dan III, kong Pul, blir konge i Assyriariket og regjerer i 18 år
3294 -673 Sakarja ble konge i Israel i Asarjas 38. regjeringsår og regjerer i 6 mnd
3295 -672 Sjallum dreper Sakarja og blir konge i Israel i Ussias 39. regjeringsår
b Menahem dreper Sjallum og ble konge i Israel i Asarjas 39. regjeringsår
3300 -667 Jubelår
3301 -666 Solformørkelse
b Det startet et opprør i Assyria som varte i 4 år
3303 -664 Akas, Jotams sønn, blir født
3305 -662 Det kom et stort jordskjelv og det bryter ut en ny pest i Assyriariket
3306 -661 Menahem, Israels konge, dør
b Pekahja ble konge i Israel i Asarjas 50. regjeringsår
3308 -659 Pekah dreper Pekahja og blir konge i Israel i Asarjas 52. regjeringsår
b Jotam styrer mens Ussia er spedalsk
3309 -658 Ashur-Dan III, Assyrias konge, dør
b Ashur-Nirari V blir konge over Assyriariket og regjerer i 10 år
3310 -657 Ussia, Judas konge, dør 70 år gammel
b * Jotam ble konge i Juda i Pekahs 2. regjeringsår
c Jesaja ser Herren sitte på en trone i Templet (Jesaja 6)
3315 -652 Hiskia, Akas sønn, blir født
3319 -648 Ashur-Nirari V, Assyrias konge, dør
b Tiglat-Pileser III blir konge i Assyria og regjerer i 18 år
3325 -642 * Akas ble konge i Juda i Pekahs 17. regjeringsår
3326 -641 Jotam, Judas konge, dør 41 år gammel
3328 -639 Tiglat-Pileser inntar Damaskus, dreper Resin, og bortfører folket til Kir
b Pekah, Israels konge, blir drept i en sammensvergelse av Hosea
c Salmanassar inntar Samaria og bortfører en del av folket i Israel
d Hosea ble konge i Israel i Jotams 20. regjeringsår (skatteinnkrever)
3337 -630 Tiglat-Pileser dør og Salmanassar blir kongen av Assyria og Babylon
b Hosea inngår en sammensvergelse med So og gjør seg til konge i Israel
c Hosea ble konge i Israel i Akas 12. regjeringsår
d Jesaja får profetien om Kyrus (Jesaja 44,24-45,7)  (Josefus s.188)
3340 -627 * Hiskia ble konge i Juda i Hoseas 3. regjeringsår
3341 -626 Herjeflokker fra Elam og Kir kommer mot Juda
b Akas, Judas konge, dør 36 år gammel
c Jesaja profeterer om Filisterlandets ødeleggelse (Jesaja 8)
3344 -623 Assyrerkongen beleiret Samaria i Hiskias 4. regjeringsår og Hoseas 7
3346 -621 Assyriakongen beleiret Samaria i 3 år, og inntok Samaria i Hoseas 9. regjeringsår x
b Salmanassar inntar Samaria og bortfører folket
3347 -620 Tartan, Salmanassars (Sargon) hærfører,  inntar Asdod
3348 -619 Sargon i krig mot Merodak Baladan
3350 -617 Jubelår
3351 -616 Salmanassar inntar Egypt, dreper kong So (Osorkon IV), og bortfører folket
b Shubaka blir Farao over hele Egypt
3353 -614 Salmanassar (Sargon) dør ved Tabal
b Sankerib blir konge over Assyria
3354 -613 Assyrerkongen beleirer Jerusalem, men taper fordi 185000 soldater var døde om morgenen
b Hiskia skulle dø, men får 15 år lagt til sin levetid
c Solen går ti streker på Akas solur
d Her skjer det en endring på sol og måne-år, så de blir forskjellige
e Assyrerkongen, Sankerib, blir drept
f Asarhaddon blir konge over Assyria
3357 3357 -610 Manasse, Hiskias sønn, blir født
3369 3369 -598 Hiskia, Judas konge, dør
b * Manasse, Hiskias sønn, blir konge i Juda
3374 -593 Deiokes blir valgt til konge over de Mediske stammene og regjerte i 53 år (Herodotus 1. bok 102)
3385 3385 -582 Asarhaddon, Assyrias konge, dør
Ashurbanipal blir konge over Assyria og regjerer i 42 år
3382 -1
3399 3400 -568 Egyptens konge Neko I dør
Det 26 dynasti begynner i Egypten
Psamtik I blir hersker over en del av Egypt. Han regjerer i 54 år
3400 -567 Jubelår
3401 3402 -566 Amon, Manasses sønn, blir født
3408 3409 -559 Jeremia blir født
Psamtik I blir Farao over hele Egypt
3415 -2
3416 3418 -551 Josjia, Amons sønn, blir født
3422 3424 -545 Manasse, Judas konge, dør 67 år gammel
b * Amon var 22 år da han ble konge i Juda og regjerte i 2 år
3424 3426 -543 Amon, Judas konge, dør 24 år gammel
b * Josjia var 8 år da han ble konge i Juda og regjerte i 31 år
3425 3427 -542 Ashurbanipal, Assyrias konge,  dør
b Ashur-etil-ilani blir konge over Assyria og regjerer i 4 år
3427 -540 Medias konge, Deiokes, dør
b Fraortes, Deiokes’ sønn blir konge over Mediariket og regjerer i 22 år (Herototus 1. bok 102)
3429 3431 -538 Ashur-etil-ilani, Assyrias konge, dør
b Sin-shumu-lishir blir konge over Assyria og regjerer bare en kort stund
c Sinsharishkun blir konge over Assyria og regjerer i 21 år
3430 3432 -537 Jojakim (Eljakim), Josjias sønn, blir født
3432 3434 -535 Josjia søkte Gud i det 8. regjeringsåret
b Joakas, Josjias sønn, blir født
3436 3438 -531 Josjia utryddet Astartebildene i sitt 12. regeringsår
3437 3439 -530 Jeremia blir salvet til prest og profet av Herren (Jeremia 1,1-3 / 25,3)
3439 3441 -528 Ashur-uballit II blir regjerende sammen med sin bror og regjerer i 18 år i Assyria
3440 3442 -527 Josjia var ferdig med å rense landet i sitt 18. regjeringsår og holder påske
3445 3443 -522 Sedekia (Mattanja), Josjias sønn, blir født
3447 -3
3447 3450 -520 Jojakin (Jekonja), Jojakims (Eljakim) sønn, blir født
3449 3452 -518 Fraortes blir drept i krigen mot Assyrernes konge Asurbanipal II
b Kyaxares, Framortes’ sønn, blir konge over Mediariket og regjerer i 40 år (Herodotus 1. bok 106)
c Ninnive legges i grus og Sinsharishkun tar sitt liv
3450 -517 Jubelår
3453 3456 -514 Psamtik I dør og Neko II blir Farao i Egypt
3454 3457 -513 Farao Neko går til krig mot Assyriakongen ved Karkemich
b Josjia, Judas konge, dør 39 år gammel
c * Joakas, Josjias sønn, blir konge i Juda og regjerer i 3 mnd.
d Farao Neko inntar Jerusalem og bortfører Joakas til Egypt
e * Eljakim (Jojakim) var 25 år og ble konge i Juda, og regjerte i 11 år
3456 3459 -511 Ashur-uballit II, Assyrias konge, faller i slaget med Karkemich
b Nebopalasser, Babylons konge, dør, etter å ha regjert i 29 år (Berosus side 5)
c Nebukadneser blir konge i Babylon
d Jeremia profeterer til Juda (Jeremia 25)
3457 3460 -510 Farao Neko går til krig mot Nebukanesar ved Karkemis og taper (Jeremia 46,1-12)
b Jojakim overgir seg til Nebukadnesar om må svare skatt til Babylonia
c Jeremia skriver opp alle profetiene i en bok (Jeremia 36)
3458 3461 -509 Nebukadnesar hadde en drøm om et stort tre som Daniel tydet
b Baruk leser opp alle profetiene i bokrullen for folket og Jojakim brant den opp (Jeremia 36,5)
3460 3463 -507 Jeremia skriver en ny bokrull
b Daniel er ferdig opplært ved det Babylonske hoff
c Jojakim bryter med Nebukadneser
3464 3467 -503 Jojakim, Judas konge, dør
b * Jojakin, Jojakims sønn, blir konge i Juda og regjerer i 3 mnd
3465 3468 -502 Nebukadnesar inntar Jerusalem og tar Jojakin til fange
b * Sidkia var 21 år da han ble konge og regjerte i 11 år
c Jojakin, Mordekai, og andre i Jerusalem, blir ført bort til Babylon
3467 -500 Neko II dør og Psamtik II blir Farao i Egypt
3469 3472 -498 Jeremia profeterer om at alle land skal legges under Nebukadnesar (Jeremia 27)
b Profeten Hananja spår løgn for folket og må dø (Jeremia 28)
c Sedekia reiser på besøk til Babylonia
d Jeremia sender med et brev til de bortførte i Babylon (Jeremia 29)
3470 3473 Esekiel blir salvet til prest og profet av Herren (Esekiel 1,1) Jødisk 05.04
b -497 Sedekias 5. regjeringsår  05.04 (Esekiel 4,5)
3471 3474 -496 Esekiel blir rykket opp bra Babylon og ført i ånden til templet i Jerusalem (Esekiel 8-19) Jødisk 05.06
3472 3475 -495 Herren går i rette med sitt folk på grunn av deres synder ved Esekiel (Esekiel 20-23) Jødisk 10.05
3474 3477 -493 Nebukadnesar beleirer Jerusalem i 1,5 år  (2. Kongebok 25,1-7) Jødisk 10.10
b Herren taler til Esekiel om at akkurat denne dag beleirer Nebukadnesar Jerusalem (Esek. 24-25) Jødisk 10.10
3475 3478 -492 Psamtik II dør og Hofra (Apries) blir Farao i Egypt
b Farao Hofra går til krig mot Nebukadnesar (Jeremia 37,5)
c Herrens ord ved Jeremia at de ikke skal slippe unna Nebukadnesar (Jeremia 34)
d Herrens ord om Eyptens konge (Esekiel 29-30) Jødisk 12.10
e Jeremia kjøper et jordstykke i Anatot mens han sitter i vaktgården (Jeremia 32)
f Herrens ord til Jeremia om Israels gjenoppbyggelse (Jeremia 32)
Print Friendly, PDF & Email