Historie7

Konge tiden
2955 -1012 Isjbasjet, Kong Sauls sønn, blir født (2.Sam 2,10)
b Saul blir salvet til konge 30 år gammel? (Apostlenes.gj. 13,21) + (overganger)
2556    -1011 Saul fridde Jabesj fra Amonitterkongen (1.Sam 13,1 )
2557 -1010 Saul syndet og mistet kongeretten, og Samuel sørget (1.Sam 13,1)
2558 -1009 Acencheres II. blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 12 år 3 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2965 -1002 David, Isais 8. sønn, blir født  (2. samuels bok 5,4) + (1. kongebok 6,1)
2979 -988 David møter Goliat, og blir leder for et krigsmannskap
b David og Jonatan inngår en blodspakt
2980 -997 Psusennes blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 41 år, fra Tanis (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
2981 -996 Harmais blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 4 år og 1mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2985 -992 Ramesses blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 1 år og 4 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2986 -991 Harmesses Miamun blir konge i det øvre Ergypt og regjerer i 66 år og 2 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2990 -977 Mefiboset, Jonatans sønn, blir født (2.Sam 4,4)
2993 -974 David bosetter seg i Siklag i Filisterland av frykt for Saul (1.Sam 27,7)
2995 -972 Kong Saul og Jonatan dør i slaget mot Filisterne (1.Sam 31,13) + (2. samuels bok 5,4)
b David blir konge over Juda i Hebron, 30 år gammel (2. samuels bok 5,4)
c Isjbasjet blir konge over Israel, 40 år gammel (2.Sam 2,10)
2997 -970 David får igjen sin hustru, Mikal, Sauls datter (2.Sam 3,12-14)
b Abner, Ners sønn og Sauls hærfører, blir drept (2.Sam 3,27-28)
c Isjbosjet blir drept, 42 år gammel (2.Sam 2,10) + (2.Sam 4,1-8)
3000 -967 Jubelår
3002 -965 David blir konge over hele Israel (2.Sam 2,11)
b David inntar Jerusalem og tilintetgjør Jebusittene (2.Sam 5,1-7)
3012 -956 Nephercheres blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 4 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
3015 -952 Amenophthis blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 9 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
3024 -943 Osochor blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 6 år, fra Tanis. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
3030 -937 Psinnaches blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 9 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
3034 -933 Rehabeam, Salomos sønn, blir født (1.Kong 14,21) og (2.Krøn 12,15)
3035 -932 Kong David dør, 70 år gammel (2.Sam 5,4)
b Salomo blir konge over Israel (1.Krøn 1,28-30) + (1.Kong 11,42) og (2.Krøn 9,30)
3036 -931 Hadad forlater Egypt og slår seg ned i Aram (1.Kong 11,21-22) + (overganger)
b Salomo gifter seg med Faraos datter? (1.Kong 3,1-2) + (1.Kong 9,16) + (overganger)
3039 -928 Salomo begynner å bygge templet i sett 4. regjeringsår (1.Kong 6,1) og (2.Krøn 3,2)
Jødisk 02.02
b Psusennes blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 35 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
3042 -925 Amenophis blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 19 år og 6 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
3046 -921 Salomo er ferdig med å bygge templet og holder innvielsesfest (1.Kong 6,38) + (1.Kong 4,1-21)
b Salomo begynner å bygge kongeborgen (1.Kong 7,1)
3050 -917 Jubelår
3059 -908 Salomo er ferdig med å bygge kongeborgen  (1.Kong 7,1)
3062 -905 Sethos, kalt Egyptus (Sjisjak) blir konge og regjerer i 33 år, hvorav 12 år fra Memphis. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103) + (Diodor på Sicilia 1. bok LVIII) – (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 159)
3074 -893 Det 22. dynasti i Egypt begynner
b Farao Psusennes II dør
c Sisak (Sjisjak) (Sesostris)(Shoshenq I) inntar det nedre Egypt og regjerer i 21 år (2. Krøn 12,2 )+ (Edward Wente, JNES 35 fra 1976, side 276) + (Herodotus 2. bok 102-111) + (Afrikanus og Eusebius fra Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 159)
3075 -892 Kong Salomo dør (1.Kong 11,42) og (2.Krøn 9,30)
b * Rehabeam blir konge over Judariket (1.Kong 14,21) og (2.Krøn 12,15)
c Jeroboam blir konge over Israelriket (1.Kong 14,20)
-890 Sjisjak setter sin sønn, Osorthon, til å styre Bubastus, da han reiser ut på erobring til India
Han styrte i 15 år (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 159)
b Hans bror, Danaus, styrte også, antageligvis fra Memphis (Herodotus 2. bok 107 og 182)
3080 -887 Farao går til angrep på Juda og Rehabeam. Det er i Sisaks 18. regjeringsår
(Edward Wente, JNES 35 fra 1976, side 276) (1.Kong 14,25) (2.Krøn 12,2)
b Jeroboam stiller opp to okser som Israel skal tilbe. Det er Egyptens avgud Apis (Esekiel 4,5)
c Danaus forsøkte å myrde Sisak, men måtte rømme til Argos (Josefus, mot Apion I, 15-16)
d Sjisjak setter sin sønn, Pheros, til å styre som medregjerende, fra Memphis, i 25 år.
Han ble blind i 10 år. (Herodotus 2. bok 111) (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 159)
-875 Osorthon dør, og Takelothis (Amasis) styrer det nedre Egypt i 13 år, fra Bubastus.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 159) (Diodor på Sicilia 1. bok LX)
3093 -874 Rehabeam dør 58 år gammel (1.Kong 14,21) og (2.Krøn 12,15)
b * Abia ble konge i Juda i det 18. regjeringsår av Jeroboam (1.Kong 15,1-2) (2.Krøn 13,1-2)
3095 -872 Abia, Judas konge, dør (1.Kong 15,2)
b * Asa ble konge i Juda i det 20. regjeringsåret av Jeroboam (1.Kong 15,9-10)
c * Sjisjak dør. Han begår selvmord mens han er blind (eller han blir hjulpet til det) (Diodor på Sicilia 1. bok LVIII)
d * Amasis undertrykket folket og fratok dem deres eiendom (Diodor på Sicilia 1. bok LX)
3097 -870 Jeroboam, Israels konge dør (1.Kong 14,20)
b Nadab ble konge i Israel i Asas 2. regjeringsår (1.Kong 15,25)
3098 -869 Baesa drepte Nadab og ble konge i Israel i Asas 3. regjeringsåret (1.Kong 15,28 og 33 )
3100 -867 Jubelår
3102 -865 Josjafat, Asas sønn, blir født (1.Kong 22,41-42)
3105 -862 Serah (Actisanes) fra Etiopia inntar Egypt (Diodor på Sicilia 1. bok LX)
b Kong Asa vinner en krig mot Serah, kongen av Nubia (2.Krøn 14,1) + (2.Krøn 14,9-15)
c Proteus (Ketès) kommer på tronen i Egypt, og regjerer fra Memphis. (Egyptiske herskere)
Under hans kongedømme er Historien om Troya (Herodotus 2. bok 112-121) (Diodor på Sicilia 1. bok LXII)
3110 -857 Asa utrydder avgudsbildene i Juda og holder en stor offerfest (2.Krøn 15,8-19)
3121 -846 Basja, Israels konge, dør (1.Kong 15,33) + (1.Kong 16,8)
b Ela ble konge i Israel i Asas 26. regjeringsår (1.Kong 16,8)
3122 -845 Ela blir drept av Simri (1.Kong 16,10 og 1)
b Simri ble konge i Israel i Asas 27. regjeringsår og regjerer i 7 dager (1.Kong 16,15)
c Ormi omringet Simri, og han tok sitt liv. (1.Kong 16,15-18)
d Det ble borgerkrig i Israel (1.Kong 16.21-22)
3123 -844 Joram, Josjafats sønn, blir født (2.Kong 8,16-17)
3126 -841 Omri ble konge i Israel i Asas 31. regjeringsår (1.Kong 16,23)
3130 -845 Det ble krig i Juda (1.Kong 15,19)
3131 -836 Baesa (Omri), Israels konge, går til angrep på Juda (2.Krøn 16,1)
3133 -834 Akab ble konge i Israel i Asas 38. regjeringsår (1.Kong 16,29)
3134 -833 Kong Asa blir syk i føttene, og det er han til han dør (2.Krøn 16,12-13)
3137 -830 Asa. Judas konge, dør (2.Krøn 16,13)
b * Josjafat ble konge i Juda i Akabs 4. regjeringsår (1.Kong 22,41-42)
3138 -829 Omri, Israels konge, dør (1.Kong 16,23 og 28-29)
3140 -827 Josjafat sender ut høvdingene for å lære opp folket i Guds ord (2.Krøn 17,7)
3142 -822 Akasja (Joakas), Jorams sønn, blir født (2.Krøn 22,2 og 6)
3150 -817 Jubelår
b Benhadad, Syrias konge, går til krig mot Akab ved Samaria (1.Kong 20,1-22 og 26)
3151 -816 Benhadad, går til krig mot Akab ved Samaria, og må overgi seg. (1.Kong 22,1-3) + (1.Kong 20,26-34)
3154 -813 Akab og Josjafat går til krig mot Ramot i Gilead (1.Kong 22,52) + (1.Kong 22,4 og 34-35)
b Akasja ble konge i Israel i Josjafats 17. regjeringsår (1.Kong 22,52)
3155 -812 Akab, Israls konge, dør (1.Kong 16,29)
3156 -811 Akasja, Israels konge, dør (1.Kong 22,52)
b Joram ble konge i Israel i Josjafats 18. regjeringsår (2.Kong 3,1)
3160 -807 * Joram blir konge i Juda i Jorams, Israels konges, 5. regjeringsår (2.Kong 8,16-17)
3162 -805 Josjafat, Judas konge, dør 60 år gammel (2.Krøn 20,31)
3165 -802 Joram, Judas konge, blir syk i sine innvoller (2.Krøn 21,18-19)
3166 -801 Akasja styrer mens Joram, Judas konge, er syk (2.Kong 8,25-26) + (2.Kong 9,23-28)
3167 -800 Joram, Judas konge, dør 40 år gammel (2.Kong 8,16-17)
b Akasja dør, 23 år gammel, i Jorams, Israels konges, 12. regjeringsår (2.Kong 8,25-26)
c Joram, Israels konge, blir drept av Jehu (2.Kong 9,23-28)
d Jehu, Nimsis sønn, blir konge i Israel (2.Kong 9,4-9)
e Cheops (Chembès) kommer på tronen i Egypt, og regjerte i 50 år. (Herosotus 2. bok 124-127) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIII)
3168 -799 * Atalja, Jorams hustru, blir hersker i Juda (2.Kong 12,1) + (2.Kong 11,3) + (2.Krøn 22,12)
3175 -792 Atalja blir drept (2.Kong 11,3-4 og 15-16
b * Joasj ble konge i Juda i Jehus 7. regjeringsår, 7 år gammel (2.Kong 12,1)
3189 -778 Amasja, Joasj sønn, blir født (2.Kong 14,1-2) (2.Krøn 25,1)
3195 -772 Jehu, Israels konge, dør (2.Kong 10,36)
3198 -769 Joakas (Akasja) ble konge i Israel i Joasjs 23. regjeringsår (2.Kong 13,1)
3200 -767 Jubelår
3212 -755 Joasj ble konge i Israel i Joasj Judas konges 37. regjeringsår (2.Kong 13,10)
3214 -753 * Amasja ble konge i Juda i Israels konge, Joasjs, 2. regjeringsår, (2.Kong 14,1-2)
3215 -752 Joasj, Judas konge, dør 47 år gammel (2.Kong 12,1)
b Joakas, Israels konge, dør (2.Kong 13,1)
-750 Det 23 dynasti i det nedre Egypt begynner
Petubates (Chabrys), sønn av Cheops, blir konge i det nedre Egypt, i Tanis. Og regjerer i 25 år.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 163) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIV)
b Kefrens (Képhen), bror til Cheops, blir konge i det øvre Egypt, i Memphis og regjerte i 56 år.
(Herodotus 2. bok 127-129) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIV)
3228 -739 Joasj, Israels konge, dør (2.Kong 13,10)
3229 -738 Jeroboam ble konge i Israel i Amasjas 15. regjeringsår (2.Kong 14,23)
3240 -727 Asarja (Ussia), Amasjas sønn, blir født (2.Kong 15,1-2) + (2.Krøn 26,3)
3242 -725 Osorcho kommer på tronen i det nedre Egypt og regjerte i 9 år, i Tanis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 163)
3243 -724 Amasja, Judas konge, dør, 15 år etter Joasj, 54 år gammel (2.Krøn 25,1)
3250 -717 Jubelår
3251 -716 Psammus regjerte i 10 år, i det nedre Egypt, i Tanis. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 163)
3256 -711 * Asarja (Ussia) ble konge i Juda i Jeroboams 27. regjeringsår (2.Kong 15,1-2) + (2.Krøn 26,3)
3261 -706 Det 24 dynasti i det nedre Egypt begynner
Bochchoris regjerte i 44 år i det nedre Egypt fra Sais.
Og han regjerer 6 år parallelt med Sabacos. (6+12+12+20=50)
(Herodotus 2. bok 139) – (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 165) (Diodor på Sicilia 1. bok XLV)
3270 -697 Jeroboam, Israels konge, dør (2.Kong 14,23)
b Israelriket ble sittende uten konge noen år (Hosea 3,4) og (Kongetiden)
-694 Mycerinus, sønn av Cheops, regjerte i det øvre Egypt, i Memhpis.
(Herodotus 2. bok 129-136) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIV)
3285 -682 Jotam, Asarjas sønn, blir født (2.Kong 15,32-33)
3289 -678 Tiglat-Pileser III blir konge i Assyria og regjerer i 18 år (Assyrisk oversikt)
3294 -673 Sakarja ble konge i Israel i Asarjas 38. regjeringsår og regjerer i 6 mnd (2.Kong 15,8)
3295 -672 Sjallum dreper Sakarja og blir konge i Israel i Ussias 39. regjeringsår (2.Kong 15,13)
b Menahem dreper Sjallum og ble konge i Israel i Asarjas 39. regjeringsår (2.Kong 15,17)
-668 Etiopieren Sabacos regjerte i 50 år over det øvre Egypt. (Herodotus 2. bok 137-139)
3300 -667 Jubelår
3305 -662 Akas, Jotams sønn, blir født (2.Kong 16,1-2)
Det 25 dynasti i det nedre Egypt begynner
Etter 6 år inntar Etiopieren Sabacos det nedre Egypt, dreper Bochchoris, og regjerer i 12 år over det nedre Egypt. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 167)
3306 -661 Menahem, Israels konge, dør (2.Kong 15,17)
b Pekahja ble konge i Israel i Asarjas 50. regjeringsår (2.Kong 15,23)
-660 Salmanassar blir kongen av Assyria og Babylon og regjerer der i 5 år (Assyrisk oversikt)
3308 -659 Pekah dreper Pekahja og blir konge i Israel i Asarjas 52. regjeringsår (2.Kong 15,27)
b Jotam styrer mens Ussia er spedalsk (2.Kong 15,5)
3310 -657 Ussia, Judas konge, dør 70 år gammel (2. Kongebok 15,2 + 15,27 +15,32)
b * Jotam ble konge i Juda i Pekahs 2. regjeringsår (2.Kong 15,32-33)
c Jesaja ser Herren sitte på en trone i Templet (Jesaja 6,1)
3312 -655 Sargon blir konge i Assyria (Assyrisk oversikt) + (Assyerriket)
3315 -652 Hiskia, Akas sønn, blir født (2.Kong 18,1-2)
3317 -650 Sebichos, sønn av Sabacos, regjerer nedre Egypt i 12 år. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 167)
-648 Sankerib blir konge i Assyria (Assyrisk oversikt) + (Assyerriket)
-643 Sargon blir konge av Babylon (ABC 1.ii (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin) + (Assyerriket)
3325 -642 * Akas ble konge i Juda i Pekahs 17. regjeringsår (2.Kong 16,1-2) (2.Krøn 28,1)
3326 -641 Jotam, Judas konge, dør 41 år gammel (2.Krøn 27,1 og 8)
b Tiglat-Pileser inntar en del av Judas byer (Jesaja 8,4-8) (2. Krønikerbok 28,5 og 20)
c Tiglat-Pileser inntar Damaskus, dreper Resin, og bortfører folket til Kir (2.Kong 16,9)
d Pekah, Israels konge, blir drept i en sammensvergelse av Hosea (2.Kong 15,30)
e Salmanassar inntar Samaria og bortfører en del av folket i Israel (2. Kong 16,29) (Jesaja 8,1-8)
f Hosea ble konge i Israel i Jotams 20. regjeringsår (skatteinnkrever) (2.kong 15,29-30) + (2.Kong 17,3)
3328 -639 Sanherib blir konge i Babylon og styrer der i 2 år (Assyrisk oversikt)
3329 -638 Kong Soe (Saracus) (Tearco) regjerte i nedre Egypt i 20 år. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 167)
Kong Soe tok landene helt til Herkules søyler (Gibraltar), og han tok også land så langt som til Europa (Strabo bok XV 1,6)
3330 -637 Sanherib blir konge i Assyria og regjerte i 24 år (Assyrisk oversikt)
3337 -630 Hosea inngår en sammensvergelse med So og gjør seg til konge i Israel (2.kong 17,1 og 4)
b Hosea ble konge i Israel i Akas 12. regjeringsår (2.Kong 17,1)
c Jesaja får profetien om Kyrus (Jesaja 44,24-45,7)  (Josefus s.188)
3340 -627 * Hiskia ble konge i Juda i Hoseas 3. regjeringsår (2.Kong 18,1-2)
3341 -626 Herjeflokker fra Elam og Kir kommer mot Juda (Jesaja 22,6-14)
b Akas, Judas konge, dør 36 år gammel (2.Kong 16,1-2) (2.Krøn 28,1)
c Jesaja profeterer om Filisterlandets ødeleggelse (Jesaja 8)
3344 -623 Assyrerkongen, Salmanassar, beleiret Samaria i Hiskias 4. regjeringsår og Hoseas 7. (2.Kong 18,9-10)
3345 -622 Tartan, Sargons hærfører,  inntar Asdod (Jesaja 20,1) (Jesaja 31,1-3) x
3346 -621 Assyriakongen beleiret Samaria i 3 år, og inntok Samaria i Hoseas 9. regjeringsår (2.Kong 17,5-6)
x
b Assyrerkongen inntar Samaria og bortfører folket (2.Kong 17,5-6)
3349 -618 Assyrerkongen inntar Egypt (Overganger) (Jesaja 20,1-6) (Nahum 3,8-10) (Josefus, Jødenes Oldtid 9.bok 14,2)
b Tyrus hadde falt fra Assyriakongen og inngått en pakt med kong So, men i det 5. året etter at Salmanassar beleiret Tyrus, forlikte de seg med Assyrerkongen.
(Jesaja 20,4-6) + (Josefus, Jødenes Oldtid 9.bok 14,2)
c Nubieren, Sabacos, kommer opp med en unnskyldning, og trekker seg fra Egypt, etter å ha tapt slaget mot Assyrerne. (Diodor på Sicilia 1. bok LXV) (Herodotus 2. bok 139)
d Egypteren Anysis (Den blinde) fikk tilbake sin trone igjen og regjerte lite gran.
(Herodotus 2. bok 140) (Diodor på Sicilia 1. bok LXV)
3350 -617 Jubelår
? ? Salamanassar dør ?
b Hiskia faller i fra kongen i Assyria og ville ikke tjene ham lengre (2.Kong 18,7) (2.Kong 18,13-14)
3354 -613 Sankerib, Assyrias konge, drar opp mot Judas faste byer og inntar dem (Jesaja 36 og 37)
b Presten i Vulcan (Sethos) går til krig mot Sankrib sammen med håndverker og handelsmenn (Herodotus 2. bok 141)
b 185000 soldater lå døde om morgenen pga pesten (Jesaja 10,16) + (2.Krøn. 32,21)
c Hiskia skulle dø, men får 15 år lagt til sin levetid (Jesaja 38,1-5)
d Solen går ti streker tilbake på Akas solur (Jesaja 38,7-8) (Herodotus 2. bok 142)
e Her skjer det en endring på sol og måne-år, så de blir forskjellige (beregninger)
f Assyrerkongen, Sankerib, ble drept 50 dager etter han flyktet fra Juda (Tobias bok 1,18-21)
g Asarhaddon blir konge over Assyria (Tobias bok 1,21) (Jesaja 37,36-38)
h Det 26 dynasti i Egypt begynner
Tirhaka (Taharqo), fra Nubia, blir konge over hele Egypt, og styrer fra Memphis
(Esarhaddons Nahr al-Kalb-inskripsjon) + (2. Kongebok 19,9)
3357 3357 -610 Manasse, Hiskias sønn, blir født (2.Kong 21,1) (2.Krøn 33,1)
3361 3361 -606 Asarhaddon går til Krig mot Ergypt, men taper krigen ( punkt 28-29 på Asarhaddon krønike)
b Gyges tar livet av Candaules, kongen i Sardes, og blir konge over Lydia. Han regjerte i 38 år. (Herodotus 1.bok 14 og 91)
c Etiopieren Ameres kommer på tronen i Sais, og regjerer i 18 år, i det nedre Egypt.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 173)
3364 3364 -603 Asarhaddon går til Krig mot Ergypt, inntar Memphis, og Tirhaka rømmer (Assyrisk oversikt)
b Sethos blir konge over det øvre Egypt. (Herodotus 2. bok 141 og 147)
3366 3366 -601 Asarhaddon går til Krig mot Ergypt og dør på veien dit ( punkt 31-33 på Asarhaddon krønike)
Ashurbanipal blir konge over Assyria og regjerer i 42 år (Assyrisk oversikt)
3369 3369 -598 Hiskia, Judas konge, dør (2.Kong 18,1-2)
b * Manasse, Hiskias sønn, blir konge i Juda og regjerer i 55 år (-2 Måneår) (2.Kong 21,1)
3374 -593 Deiokes blir valgt til konge over de Mediske stammene og regjerte i 53 år (Herodotus 1. bok 102)
3378 -589 Stephinathes kommer på tronen i Sais, og regjerer i det nedre Egypt, i 7 år
3382 -1
3383 3384 -584 Det ble findskap og strid mellom Assyria og Babylon (ABC 16 (Akitu Chronicle)
b Det ble anerki i Egypt som varte i 2 år (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Jesaja 19,1-3)
3385 3386 -582 Presten i Vulcan innsetter 12 konger over stammene i Egypt, som regjerer i 15 år.  (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Herodotus 2. bok 147-152)
b En av disse 12, Nechepsos, regjerer 6 år i Sais. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 169)
3391 3492 -576
Neko I regjerte i 8 år fra Sais. Han var en av disse 12. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 169)
3499 3400 -568 Psamtik I blir hersker over en del av Egypt. Han regjerer i 54 år (Heredotus 2. bok 157)
b Gyges dør og Ardys blir konge over Lydia. Han regjerte i 49 år fra Sardes (Assyria tiden)
3400 -567 Jubelår
3401 3402 -566 Amon, Manasses sønn, blir født (2.Kong 21,19)
3404 3405 -563 Aššur-etillu-ilani blir medregjerende i Assyria og rejgerer i 4 år og 8 mnd (Assyrisk oversikt)
3407 3408 -560 Jeremia blir født (Jeremia 1,2) + (4.Mos 4,3)
3408 3409 -559 Ashurbanipal, Assyrias konge,  dør (Assyrisk oversikt)
b Psamtik I blir Farao over hele Egypt (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 171 – side 169)
3409 3410 -558 Saracus blirt hersker i Assyria og Babylonia (Assyrisk oversikt)
3415 -2
3416 3418 -551 Josjia, Amons sønn, blir født (2.Kong 22,1)
3422 3424 -545 Manasse, Judas konge, dør 67 år gammel (-2 Måneår) (2.Kong 21,1)
b * Amon var 22 år da han ble konge i Juda og regjerte i 2 år (2.Kong 21,19)
3424 3426 -543 Amon, Judas konge, dør 24 år gammel (2.Kong 21,19)
b * Josjia var 8 år da han ble konge i Juda og regjerte i 31 år (-1 Måneår) (2.Kong 22,1)
3427 3429 -540 Medias konge, Deiokes, dør (Assyrisk oversikt)
b Fraortes, Deiokes’ sønn blir konge over Mediariket og regjerer i 22 år (Herototus 1. bok 102)
3429 3431 -538 Jojakim (Eljakim), Josjias sønn, blir født (2.Kong 23,36)
3432 3434 -535 Josjia søkte Gud i det 8. regjeringsåret (2.Krøn 34,3)
b Joakas, Josjias sønn, blir født (2.Kong 23,31)
3436 3438 -531 Josjia utryddet Astartebildene i sitt 12. regeringsår (2.Krøn 34,3)
3437 3439 -530 Jeremia blir salvet til prest og profet av Herren (Jeremia 1,1-3 / 25,3)
b Nabopolassar blir konge i Akkad, i landet  Babylon, og regjerer i 21 år (Assyrisk oversikt)
3440 3442 -527 Josjia var ferdig med å rense landet i sitt 18. regjeringsår og holder påske (2.Krøn 34,8) (2.Krøn 35,19)
3445 3443 -522 Sedekia (Mattanja), Josjias sønn, blir født (2.Kong 24,17-18)
3447 -3
3447 3450 -520 Jojakin (Jekonja), Jojakims (Eljakim) sønn, blir født (2.Kong 24,8)
b Fraortes blir drept i krigen mot Assyrernes konge (Herodotus 1.bok 102)
c Kyaxares, Framortes’ sønn, blir konge over Mediariket og regjerer i 40 år (Herodotus 1. bok 106)
3448 3451 -519 Kimmerne erobrer Sardis, Ardys, kongen av Lydia, dør, og Sadyattes arver kongetronen i Lydia. Han regjerte i 12 år. (Assyria tiden)
3449 3452 -518 Skyterne angriper Egypt, men Psamitik inngår en fredsavtale med dem (Assyria tiden)
b Ashur legges i grus og Nebukadnesar gifter seg med Amytis, datter til Astyages Assyria tiden)
3450 -517 Jubelår
b Nebopalassar inntar byen Rahi-ilu og endrer navn på den til Babylon (Assyria tiden) 
3451 3454 -516 Ninnive legges i grus og Sinsharishkun (Saracus) tar sitt liv (Assyria tiden)
3452 3455 -515 Psamtik I dør og Neko II blir Farao i Egypt (Egyptisk oversikt)
3454 3457 -513 Farao Neko går til krig sammen med Assyriakongen ved Karkemich (2.kong 23,29)
b Josjia, Judas konge, dør 39 år gammel (-1 måneår) (2.Kong 22,1)
c * Joakas, Josjias sønn, blir konge i Juda og regjerer i 3 mnd. (2.Kong 23,31) (2.Krøn 36,2)
d Ashur-uballit II, Assyrias konge, faller i slaget med Karkemich (Assyrisk oversikt)
e Farao Neko inntar Jerusalem og bortfører Joakas til Egypt (2.Krøn 36,2)
f * Eljakim (Jojakim) var 25 år og ble konge i Juda, og regjerte i 11 år (2.Kong 23,36)
3457 3460 -510 * Jerusalem blir beleiret av Nebukadnesar i Jojakims 3. regjeringsår (Daniels bok 1,1)
3458 3461 -509 Nebopalasser, Babylons konge, dør, etter å ha regjert i 29 år (Berosus side 5), men 21 år over Babylon (Assyrisk oversikt)
b Nebukadnesar blir konge i Babylon (overganger i historien) (Jeremia 25,1)
c Jeremia profeterer til Juda (Jeremia 25)
d Farao Neko går til krig mot Nebukanesar ved Karkemis og taper (Jeremia 46,1-12)
e Jojakim må svare skatt til Babylonia (2.Kong 24,1) + (overganger i historien)
f Jeremia skriver opp alle profetiene i en bok (Jeremia 36 og 45,1)
g Nebukadnesar erobrer Askalon (ABC 5 (Jerusalem Chronicle) [Obv.15] og [Obv.18])
3459 3462 -508 Baruk leser opp alle profetiene, i bokrullen, for folket, og Jojakim brant den opp (Jeremia 36,5)
b Nebukadnesar har en drøm om en statue med hode av gull. (Daniels bok 2, 1-49)
c Sadrak, Mesak, og Abed-Nego blir satt til å forvalte Babylons område (Daniels bok 2,49)
3460 3463 -507 Sadyattes dør og Alyattes arver kongetronen i Lydia. Han regjerer i 57 år. (Herodotus 1.bok 25) (Nabonnedos)
b Daniel er ferdig opplært ved det Babylonske hoff (Daniel 1,5)
3461 3464 -506 Nebukadnesar erobrer flere byer i Assyria (ABC 5 (Jerusalem Chronicle) [Obv.21-27])
b Farao slår Gasa og drar ut mot Nebukadnesar, og krigen blir uavgjort (ABC 5 (Jerusalem Chronicle) [Åp.5′-7′]) (Jeremia 47,1-7)
c Jojakim bryter med Nebukadneser og vil ikke betale skatt til ham lengre (2.Kong 24,1)
3462 3465 -505 Nebukadnesar hjemme og samler seg en stor hær igjen (ABC 5 (Jerusalem Chronicle) [Åp.8′])
3463 3466 -504 Nebukadnesar masjerer til Assyria og sender ut hæravdelinger til å herje. De plyndrer også Araberne. (ABC 5 (Jerusalem Chronicle) [Åp.9-10′])
b Nebukadnesar beleirer Tyrus, og det gjorde han i 13 år. (Josefus mot Apion I 1.bok 21) + (Josefus Jødenes Oldtid 10.bok 11,1 av William Whiston)
3464 3467 -503 Nebukadnesar kommer mot Jerusalem og Jojakim, Judas konge, blir drept (Jeremia 52,28) (2.Krøn 36,6) (Esekiel 19,6-9) (Jeremia 22,19) (ABC 5 (Jerusalem Chronicle) [Åp.11-12′])
b * Jojakin, Jojakims sønn, blir konge i Juda og regjerer i 3 mnd (2. Kong 24,8) (ABC 5 (Jerusalem Chronicle) [Åp.13′])
c 3023 Jøder blir ført bort til Babylon (Jeremia 52,28) (2, Krøn 36,6)
3465 3468 -502 Jojakin overgir seg til Nebukadnesar, og blir bortført til Babylon (2. Kong 24,8-12 og 15)
b 10 000 fanger, fra Israel, blir fortført til Babylonia (2. Kong 24,14)
c * Sidkia var 21 år da han ble konge og regjerte i 11 år (2.Krøn 36,10-11) (2.Kong 24,17-18)
d Jojakin, Mordekai, og andre i Jerusalem, blir ført bort til Babylon (Esekiel 1,2 og 32,17 / Esters bok 2,5-6)
3466 3469 -501 Alyattes, kongen av Lydia, avslutter krigen mot Miletus (Herodotus 1.bok 18)
3467 3470 -500 Kongen av Elam drar ut mot Nebukadnesar, men rømmer tilbake (ABC 5 (Jerusalem Chronicle) [Åp.16-20′]) (Jeremia 25,15 og 25) (Esekiel 32,24-25) (Jeremia 49,34-39)
3468 3471 -499 Farao Neko II dør og Psammis blir hersker i Egypt. Han regjerer i 6 år (Herodotus 2. bok 161)
b Nebukadnesar ned opprør i eget land (ABC 5 (Jerusalem Chronicle) [Åp.21-22′])
3469 3472 -498
Jeremia profeterer om at alle land skal legges under Nebukadnesar (Jeremia 27 og 28,1)
b Sedekia besøker Babylonia (Jeremia 51,59-64)
c Jeremia sender med et brev til de bortførte i Babylon (Jeremia 29)
d Profeten Hananja spår løgn for folket og må dø. Han sa: om 2 år skal de som drog til Babylon komme tilbake (Jeremia 28)
3470 -497 Sedekias 5. regjeringsår  05.04 (Esekiel 4,5)
b Esekiel blir salvet til prest og profet av Herren (Esekiel 1,1)
Jødisk 05.04
3471 3474 -496 Esekiel blir rykket opp bra Babylon og ført i ånden til templet i Jerusalem (Esekiel 8-19) Jødisk 05.06
3472 3475 -495 Herren går i rette med sitt folk på grunn av deres synder ved Esekiel (Esekiel 20-23) Jødisk 10.05
3474 3477 -493 Psamtik II dør og Hofra (Apries) blir Farao i Egypt (Herodotus 2. bok 161) + (Africanus -Alexandrea Aegyptum side 53)
b Kong Sedekia bryter sitt løfte til  Nebukadnesar og inngår en pakt med Egypt (Josefus side 179)
f Nebukadnesar beleirer Jerusalem i 1,5 år  (2. Kongebok 25,1-7) Jødisk 10.10
f Herren taler til Esekiel om at akkurat denne dag beleirer Nebukadnesar Jerusalem (Esek. 24-25) Jødisk 10.10
3475 3478 -492 Farao Hofra går til krig mot Nebukadnesar (Jeremia 37,5)
b Herrens ord ved Jeremia at de ikke skal slippe unna Nebukadnesar (Jeremia 34)
c Herrens ord om Eyptens konge (Esekiel 29-30) Jødisk 12.10
d Jeremia kjøper et jordstykke i Anatot mens han sitter i vaktgården (Jeremia 32)
e Herrens ord til Jeremia om Israels gjenoppbyggelse (Jeremia 32)
Print Friendly, PDF & Email