Strøket av Livets bok


2. Mosebok 32
31. Så vendte Moses tilbake til Herren og sa: Akk, dette folk har gjort en stor synd. De har gjort seg en gud av gull.
32. Å, om du ville forlate dem deres synd! Men hvis ikke, da slett meg ut av din bok som du har skrevet!
33. Da sa Herren til Moses: Hver den som har syndet mot meg, ham vil jeg slette ut av min bok.

Opprør er veien til Helvete. Og omvendelse, og lydighet, heter veien til himmelen.

Åpenbaringsboken 20
15. Og hvis noen ikke fantes skrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

I Åpenbaringsboken 3 sier Jesus til budbæreren av menigheten i Sardes at han må vende om. Det er da tydelig at han levde i synd. Og videre sier han:

Åpenbaringen 3
4. Du har noen få navn i Sardes, som ikke har tilskitnet sine klær, og de skal vandre med meg i hvite klær, for de er verdige.
5. Den som seirer, han skal kles i hvite klær. Og jeg skal slett ikke stryke hans navn ut av livets bok, og jeg skal erkjenne hans navn for min Fader og for hans engler.

Det vil si at det ikke var mange fra menigheten i Sardes som kom inn i himmelen

Romerbrevet 6, 23. For syndens lønn er døden, …….

 

Dette gjelder like så mye for de kristne som for de ufrelste. I Korint var det mennesker som gjorde feil i henhold til Nattverden, og døde på grunn av det.

1. Korinterbrev 11
27. Så at den som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, skal være skyldig i Herrens kropp og blod
28. Men la et menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av kalken.
29. Den som nemlig eter og drikker uverdig, eter og drikker seg selv til dom, da han ikke skiller på Herrens kropp.
30. Derfor er det mange svake(syke) og ynkelige blant dere, og ikke få har sovnet inn.

Å stå imot Den Hellige Ånd, når han minner deg på noe du må vende om i fra, har konsekvenser om du ignorerer det.

Hebreerbrevet 3
7. Derfor, som Den Hellige Ånd sier: Om dere hører hans røst i dag,
8. så forherd ikke deres hjerter, som ved forbitrelsen på prøvelsens dag i ørkenen,
9. hvor deres fedre ble fristet. De satte meg på prøve, enda de hadde sett mine gjerninger i 40 år.
10. Derfor ble jeg harm på denne slekt og sa: De farer alltid vill i hjertet, og de merker ikke mine veier.
11. Så jeg sverget i min vrede: Neimen om de skal komme inn til min hvile.

Hebreerbrevet 4
3. Vi kommer jo inn til hvilen, vi som har trodd, som han har sagt: Så svor jeg i vreden min: De skal ikke komme inn til min hvile, selv om gjerningene var lagt før verdens grunnvold.

Annanias og Safira var et kristent ektepar som valgte å gjøre synd. De burde ha visst bedre enn dette. Følgen av hva de gjorde endte med død. Apostlenes gj. 5,1-11
Sykdom er en del av forbannelsen i 5. Mosebok 28. Når da de kristne i Korint blir syke og dør, da må de være under forbannelsen.

Men Paulus sier:

Galaterbrevet 3
13. Kristus frikjøpte oss fra lovens forbannelse. Det er nemlig skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre.

Hvorfor var de Kristne under forbannelse da? Det var på grunn av at de ikke omvendte seg fra sin synd.

1. Johannes brev 1
9. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet.

Det var dette budbæreren fra Smyrna, og hans menighet, burde ha gjort.

Man hva er synd?

1. Johannes brev 3
4. Enhver som gjør synden, gjør også lovbrudd, for synd er lovbrudd.

 

Men Paulus sier jo:

Galaterbrevet 3
10. Så mange som nemlig er av lovgjerninger, er under forbannelse. Det er nemlig skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alle de ting som er skrevet i lovens bok, til å gjøre dem.
11. Men at ingen rettferdiggjøres ved loven for Gud, er klart. For den rettferdige skal leve av tro(lydighet).
12. Men å gjøre loven er ikke av tro(lydighet). Men den som gjør dem, skal leve ved dem.

Det livet Paulus levde før han ble frelst var full av lovgjerninger. I sin villfarelse reiste han rundt og skulle ta alle de som ikke levde etter loven. Hverken Jesaja, Jeremia, og Esekiel, hadde en slik praksis.

Det Gud sa til Esekiel var:

Esekiel 33
7. Og du menneskesønn! Til vokter har jeg satt deg for Israels hus. Og når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg.

Å ignorere Guds advarsler, har konsekvenser.

Synden lurte Paulus.

Romerbrevet 7
11. For synden tok anledningen gjennom budet og villedet meg, og drepte ved det.
12. Så er vel loven hellig og budet hellig, og rettferdig og godt.

Så hvordan var det vi skulle gjøre det da, når vi ikke skulle vandre i lovgjerninger, men allikevel så var lovbrudd synd?

Josvas bok 1
8. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på alle dine veier, og da skal du gå viselig frem.

David sier til Gud:

Salme 139
23. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg, og kjenn mine tanker,
24. og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!

Dette er en ting du må holde orden på. Og når Gud minner deg om en synd du må vende om fra, da må du vende om.
Men vil det si at vi, som kristne, skal følge loven?

Åpenbaringsboken 12
11. Og de beseiret ham ved Lammets blod, og ved deres vitnesbyrds ord, og de elsket ikke sitt sjelsliv til døden.
17. Og draken harmedes over kvinnen og drog bort for å føre krig mot de øvrige av hennes ætt,
de som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd.

De som seirer over Djevelen, er de som holder Guds bud og har Jesu vitnespyrd.

 

Les også: http://elshaddai.no/forskjell-pa-den-gamle-og-den-nye-pakt
http://elshaddai.no/de-dodes-vei/

(Bildene er hentet fra nettet)

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 14. september 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *