Andre Petes brev


2. Peters brev 3
15. Og akt på vår Herres tålmodighet som forløsning. Akkurat som også vår elskede bror, Paulus, etter den visdom som er gitt ham, skrev til dere,
16. som han også taler om i alle brev angående disse ting, i hvilke det er noe som er vanskelig å forstå, som ulærde og ubefestede fordreier, som også i de øvrige skrifter, og det til deres egen undergang

Altså dette var en av de menigheter som Paulus hadde skrevet brev til.

2. Peters brev 2
1. Men det kom også løgn-profeter i folket, akkurat som det også skal komme løgn-lærere blant dere, slike som smyger inn nedbrytende vranglære, og nekter ham som har kjøpt dem, Herren, og fører over seg en brå undergang.
2. Og mange vil følge dem i deres nedbrytelse, for hvems skyld sannhetens vei vil bli blasfimert med.
3. Og i havesyke med forfalskede ord vil de gjøre fortjeneste på dere. Mot dem er ikke dommen fra gammelt av kraftløs. Og deres undergang er ikke sløv.

Appostlenes gj. 20
29. Jeg vet at etter min bortgang, skal det komme grådige ulver til dere, som ikke skåner flokken.

I 2. Petesbrev og Ap.gj. 20 sier de at det skal komme løgnlærere, mens i Åp. 2. sider han at det har kommet løgnere blant dem.

Dette sa Paulus til menigheten i Efesus, og da er Peters brev skrevet før Åpenbaringsboken.

2. Peters brev 3
1. Dette er alt det andre brev jeg skriver til dere, elskede, i hvilket jeg vekker deres forståelse ved påminnelse om det rene,
2. til å huske det ord som før ble talt av de innvidde profetene, og vår Herre, og Frelsers bud fra apostlene.

Altså både 1. og 2. Peters brev er skrevet til samme menighet

Åpenbaringen 2
1. Skriv til budbæreren for menigheten i Efesus: Dette sier den som holder de sju stjerner i sin høyre hånd og vandrer i midten av de sju lysestaker av gull.
2. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev, din tålmodighet, og at du ikke makter å bære det onde. Og du testet de som sa seg å være apostler, og ikke var det. Og du fant dem som løgnere.

1. Peters brev 1
1. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte som er utlendinger etter adspredelsen, i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia, og Bitynia,

i år 63 blir Jakob drept og apostlene med forsamlingen spredt fra Jerusalem

Paulus skrev Galaterbrevet til Derbe og Ikonium

Paulus skrev Efeserbrevet til Lydia, og Kolosserbrevet Frygia, i Asia

Og Paulus skrev Filemonbrevet(Kolossæ) til Frygia

Åpenbaringen 1
11. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste. Og det du ser, skriv det opp i en bok, og send det til de sju menigheter i Asia; til Efesus, til Smyrna, til Pergamum, til Tyatira, til Sardes, til Filadelfia, og til Laodikea.

I Åpenbaringen er det bare 2 menigheter som Paulus skrev til, og det er Efesus og Laodikea

Kolosserbrevet 4
16. Og når dette brevet er lest hos dere, så gjør at også det blir lest i Laodikeernes menighet, og at dere får lese det fra Laodikea.

1. Peters brev 5
2. Vokt den Guds flokk som er hos dere, ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for ussel vinning, men med villighet.

Han skriver altså til lederne for en forsamling

1. Peters brev 5
12. Ved hjelp av Silvanus, som regnes for en trofast bror, skrev jeg i korthet til dere, for å oppmuntre og vitne om denne Guds nåde, som er ekte, i hvilken dere er plassert i.
13. De medutvalgte, i dette Babylon, hilser dere, og Markus min sønn.

Det ser ut som at han er i Rom da han skriver dette brevet. Markus var jo i Rom i flere av Paulus sine brev.

Det virker som om Peter har lest Åpenbaringsboken før han skriver sine brev

Åpenbaringsboken 17
4. Og kvinnen var kledt i purpur og skarlagen, forgylt med gull, edelsteiner, og perler. Hun hadde et beger av gull i sin hånd, fullt av hennes vederstyggeligheter og skitten pornografi.
5. Og på hennes panne var det skrevet et hemmelig navn: Babylon den store, mor til Jordens pornografi og vederstyggeligheter.

18. Og kvinnen som du så, er den store by, den som har kongemakt over Jordens konger.

Man finner deler av Åpenbaringsboken gjengitt i både Peters brev, Jakobs, og Judas brev

Men Paulus la frem for Apostlene det evangelium, som han forkynte, på møtet i Jerusalem, mellom hans 1. og 2. misjonsreise.

Da la han vel frem sine åpenbaringer også for dem

Og da fikk vel apostlene høre om Antikrist og Babylon gjennom han.

Altså 1. Peters brev er skrevet til Efesus og de er skrevet fra Rom, mens Silvanus og Markus var der. Og det er skrevet før Åpenbaringsboken. 2. Petersbrev er skrevet til samme menighet, men da er ikke Markus og Silvanus med og hilser. http://elshaddai.no/apenbaringsboken/

I og med at han ikke hilser fra Paulus, så regner jeg med at har dratt der i fra.

2. Timoteus brev 4
11. Bare Lukas er alene hos meg. Før med deg Markus når du tar avsted. Han er nemlig brukbar for meg til tjeneste.

Paulus ber Timoteus ta med seg Markus og komme til Kolossæ (Filemon). Det kan jo bety at 1. Peters brev er skrevet før Markus forlater Rom.

Paulus kommer til Rom i 61 og forlater rom i 63. Da er Timoteus satt i fengsel, men han blir frigitt senere.

Paulus overvintrer i Nikopolis og kommer til Kolossæ i år 64. http://elshaddai.no/paulus/  og  http://elshaddai.no/paulus-brev/

Det vil sannsynligvis si at Timoteus er blitt løslat før Roma brenner, men i og med at han ikke er med å hilser i 1. Peters brev, og at Markus fremdeles er i Rom, så er nok 1. Peters brev skrevet i 63-64, før Timoteus blir løslatt. (Hebreerbrevet 13,23)

i år 64 drog Josefus til Rom for å be om nåde for noen Jødiske prester, og jeg vil tro at de kristne fikk skylden for at Roma brant, etter dette.

I år 64 brenner Rom og de kristne får skylden.

19 juli 64 brenner Roma   https://no.wikipedia.org/wiki/Brannen_i_Roma_%C3%A5r_64

Etter Ap.gj. 27-28 så ser det ut til at Paulus kom til Rom på våren / Sommeren og da han var i Rom i 2 år, kan han ha dratt derfra på sommeren 63.

Da må nok 1. Peters brev til å være skrevet i år 63 etter at Paulus hadde reist.

I og med at Peter ikke hilser fra Paulus, og han dro fra Rom sommeren 63, så kan det bety at den adspredelsen som Peter snakker om skjedde i år 63.  https://en.wikipedia.org/wiki/James,_brother_of_Jesus  og  http://elshaddai.no/jakobs-brev/

For apostlene holdt jo sammen i Jerusalem.

1. Peters brev 1
1. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte som er utlendinger etter adspredelsen, i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia, og Bitynia,

Apostlenes gj. 6
2. Men de tolv kalte sammen flokken av lærlinger, og de sa: Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene.
3. Se dere da ut sju menn av dere med godt vitnesbyrd og fulle av Den Hellige Ånd og visdom, som vi kan sette til dette behov.
4. Men vi skal holde oss til bønnen og ordets tjeneste.

Apostlenes gj. 15
2. Derfor ble det oppstyr og en ikke liten diskusjon med dem for Paulus og Barnabas. Og Paulus og Barnabas, og noen andre av dem, satte seg fore å gå til apostlene og de eldste i Jerusalem med dette spørsmål.

6. Men da apostlene og de eldste var samlet for å se omkring denne saken,

Apostlenes gj. 21
17. Men da vi var kommet til Jerusalem, mottok brødrene oss med glede.
18. Og den følgende dag, gikk Paulus med oss til Jakob. Og alle de eldste var til stede.

Her er kommer Paulus fra sin 3. misjonsreise og begynner snart på sin 4. reise (til Rom)

I Apostlenes gjerninger 6, 15, og 21 kan man se at apostlene holdt sammen i Jerusalem.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 20. mai 2019Elshaddai