Hvordan tingene fungerer

Adam og Eva levde i velsignelsen, helt til de syndet. Da fikk de del i forbannelsen. Det var konsekvensene av synden, og den har vi enda. Moseloven forteller oss om hva som er rett og galt. Det har blitt noen endringer i forskriftene, men rett og galt har ikke forandret seg. Loven og budene er fortsatt de samme.

Matteus 5
18. I sannhet sier jeg nemlig dere: Inntil himmelen og Jorden forgår, skal ikke en eneste prikk forgå av loven, før alt har skjedd.
19. Den som da bryter et av budene, enn det minste, og lærer menneskene slik, skal kalles den minste i himmelenes rike. Men den som vil gjøre og lære dem, han skal kalles stor i himmelens rike.

Guds lov er en åndelig lov.

Romerbrevet 7
14. Vi vet nemlig at loven er åndelig. Men da jeg er kjøttslig, er jeg solgt under synden.

Når man syndet havnet man under forbannelsen, og før, under den gamle pakt, måtte man bringe et offer, for å dekke over sin synd, og for å komme ut av forbannelsen. Det gjør man ikke nå, for Jesus er vårt offer, for dem som ha valgt ham til Herre i sitt liv. Nå kan vi gå til ham å bekjenne vår synd, for å få tilgivelse for våre synder.

Hebreerbrevet 9
14. hvor mye mere skulle ikke Kristi blod, han som ved en evig Ånd ofret seg selv som et lyteløst offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å arbeide for den levende Gud?

1. Johannes 1
9. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet.

Men se hvor nøye de var mot synden i den gamle pakt.

3. Mosebok 4
13. Dersom det er hele Israels menighet som synder i uaktsomhet mot noe av Herrens bud, så det er skjult for folkets øyne, og de gjør noe som er forbudt å gjøre, og på den måte fører skyld over seg,
14. og så den synd de har gjort blir kjent, da skal folket ofre en ung okse til syndoffer. Den skal de føre frem foran møteteltet,

Det var nok om man syndet i sitt hjerte, for at man skulle få del i synden. Det er det første som skjer når djevelen får innpass hos et menneske.

1. Peters brev 5
8. Vær nøkterne og våk, for deres motstander, Djevelen, brøler som en løve og søker om han kan sluke noen.
9. Stå ham imot, faste i troen(tillit), og vit at de samme lidelser utføres på deres brødre i verden.

1. Johannes brev 3
8. Den som gjør synden, er av Djevelen, for Djevelen var en synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn synliggjort: Forat han skulle bryte Djevelens arbeid.

Hvis noen hadde syndet, skulle man opplyse ham om det, slik at han kunne omvende seg og gjøre opp sin synd.

Matteus 18
15. Men hvis din bror synder mot deg, så gå bort og irettesett ham, han og deg imellom alene.
16. Men hvis han ikke adlyder, så ta med deg en eller to til ham, forat ved to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå.
17. Men hvis han ikke hører på dem, da si det til menigheten. Men hvis han også ikke hører på menigheten, så la han være for deg som en hedning og toller.

Det handler om å få synden ut av forsamlingen. For hvis det er synd i leiren, så havnet menigheten under forbannelsen. Akan kjente jo godt til disse tingene, da han hadde vært med om pesten som angrep folket, og det var 24 000 stk som døde, fordi de hadde syndet mot Gud, ved å drive hor og holde seg til Ba’al-Peor (4. Mosebok 25). Men allikevel tok han av bannlyst gods, og brakte menigheten under forbannelse (Josvas bok 7).

Se mer om forskjellige måter, på å havne under synd, i Praksis ved oppgjør av synd

Det er derfor Paulus ber lederne i Korint om å kaste, den som har syndet, ut av forsamlingen.

1. Korinterbrev 5
6. Det skrytet deres er ikke bra. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen?
7. Rens derfor ut den gamle surdeigen, forat dere kan være en ny deig, akkurat som den som er ugjæret. Og vårt påskelam, Kristus, er nemlig slaktet,
8. så la oss ikke holde høytid med gammel surdeig, ikke med surdeig av ondskap og det skadelige, men med den ugjærede reinhet og sannhet.
9. Jeg skrev til dere i brevet at dere ikke skulle blande dere med horfolk.
10. Det var ikke i hele tatt denne verdens horfolk, eller eiesyke, eller ransmenn, eller avgudsdyrkere. Ellers måtte dere jo gå ut av verden.
11. Men jeg skrev til dere om å ikke blande dere med noen der, hvis det var noen som kalte seg en bror og enten er horkar, eller eiesyk, eller avgudsdyrker, eller en baktaler, eller en fyllik, eller en ransmann, og en slik skal dere heller ikke ete sammen med.
12. Hva har jeg nemlig med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere skal dømme?
13. Men dem som er utenfor, dømmer Gud. Fjern den onde bort fra dere selv.

På Jesu tid, var synet på gudfryktighet og renhet så feil, at de gudfryktige ble kastet ut av forsamlingen.

Johannes 9
22. Dette sa foreldrene hans, fordi de hadde respekt for Jødene. Jødene hadde allerede bestemt at hvis noen bekjente Messias, så skulle han være utestengt fra synagogen.

Lukas 20
46. Se opp for de skriftlærde, de som ønsker å gå omkring i side kapper, elsker hilsninger på torgene, de fremste setene i synagogene, og de fremste setene i selskapene.
47. De som eter opp enkers huser og ber lenge for syns skyld. Disse skal få så mye strengere dom.

Det handlet om å få synden ut av menigheten. Men hvem menighet praktiserer dette i dag? Med å advare mot synden, og kaste folk ut av forsamlingen, hvis de ikke omvender seg? Er det noe rart at det står dårlig til med forsamlingene rundt om i landet? Når det er uoppgjort synd i leiren, da hviler jo forbannelsen over menigheten. Det beste hadde jo vært å få synden ut av synderen, men om ikke det går, da må man få synderen ut av menigheten.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 13. november 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *