Tiden og Jesu fødsel

Bildet er hentet fra nettet

 

I Daniels bok kapittel 2 har Nebukadnesar en drøm, og han ser en stor statue, hvor hodet er av gull, brystet og armene var av sølv, magen og hoftene var av kobber, beinene var av jern, og føttene var av jern og leire.

Og slik tyder Daniel drømmen som beskrevet i kapittel 2,36-45
Gullet var Babylonierriket (hans eget rike) Daniel 2,38
Sølvet var Persierriket Daniel 2,39
Kobberet var Grekerriket Daniel 2,39
Jernet var Romerriket Daniel 2,40
Jernet og leiren var Romerriket som blandet seg med Grekerriket Daniel 2,41-43

Julius Cæser, av Romerriket, giftet seg med Kleopatra, av Grekerriket.
Og etter ham, Marcus Antonius, fra Romerriket, giftet seg med Kleopatra, av Grekerriket. Og han hadde en innbyrdeskrig med romerriket som han tapte. Da Augustus inntok Egypt, tok Antonius og Kleopatra livet av seg.

Daniel 2
44. I disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle andre riker, men selv skal det stå fast for evig.

 

I Daniels bok kapittel 9 kommer engelen Gabriel til Daniel og forteller han at det skal gå 70 årsuker for hans folk inntil Jerusalem blir inntatt igjen. I denne tiden skal det være 1 årsuke der slakoffer og matoffer opphører i midten av uken, altså etter 3,5 år. Dette kan du lese mer om i Daniels 70 årsuker

I Hebreerberevet står det at Jesus er vår yppersteprest.

Hebreerbrevet 8
1. Men hovedsaken ved disse ting som er sagt er slik: Vi har en yppersteprest som satte seg ved høyre side av høyhetens trone i himlene,

Han var yppersteprest etter Melkisedeks vis (Hebreerbrevet 5,6 og Salme 110,4)

I Moseloven står det at en yppersteprest måtte være 30 år for å tiltre tjenesten

4. Mosebok 4
3. fra 30-års alderen og oppover inntil 50-års alderen over alle som skal tre inn i tjenesten og utføre arbeid ved møteteltet!

I Evangeliet står det at Jesus var omkring 30 år da han begynte sitt virke.

Lukas 3,23
23. Og Jesus var omkring 30 år gammel da han begynte.

Jesus begynner den nye tidsepoken med 3,5 års tjeneste og Djevelen avslutter denne tidsepoken med 3,5 års tjeneste ved antikrist. 42 mnd = 3 år og 6 mnd = 3,5 år. (Åp. 11,2 og 13,5)

Jesus ble korsfestet i påska, som er den 1. mnd i det jødiske året. Og da ble han født et halvt år før påske.

Døperen Johannes ble født 6 mnd før Jesus i følge engelen Gabriel (Lukas 1,26-27) og Døperen Johannes var ypperstepresten Sakarias’ sønn. (Lukas 1,5-25)

Lukas 3
1. I det 15. år av keiser Tiberius regjering var Pontius Pilatus landshøvding i Juda, og Herodes var fyrste over Galilea. Hans bror, Filip, var fyrste over Iturea og det Trakonitiske land, og Lysanias var Abilenes fyrste,
2. mens Annas og Kaifas var yppersteprester. Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ørkenen.
3. Og han gikk til hele Jordans område og forkynte omvendelses dåp til forlatelse av syndene.

Johannes må ha vært 30 år da Guds ord kom til ham, for det var da han kunne tre inn i tjenesten som yppersteprest.
(4. Mosebok 4,3)

Og Jesus ble salvet til yppersteprest, etter Melkisedeks vis, av døperen Johannes et halvt år senere.
Det kan du lese mer om i Jesu høytider

Hvis du da regner fra Tiberius 16. regjeringsår og trekker i fra 30 år, da får vi 14 år av Augustus sin regjeringstid, som regjerte i 41 år (som enehersker). Da skulle Jesus bli født i Augustus 27. regjeringsår. https://en.wikipedia.org/wiki/Augustus

Antipater, sønn av Herodes, konspirerte for å bli kvitt de andre arvingene, slik at han kunne få tronen selv. Det førte til at han selv ble drept. (Josefus side 254-256)

Ambrosius Theodosius Macrobius, en romersk filosof i det 4. århundre siterer Augustus. Henvisningen finnes i Macrobius’ Saturnalia:

Da Augustus hørte at Herodes, jødernes konge, hadde gitt ordre om å slå i hjel alle gutter i Syria under to år, og at kongens sønn var blant de drepte, sa han: «Jeg vil heller være Herodes’ gris enn Herodes’ sønn.»

 

Det ble da Arkelaus som overtok tronen etter Herodes. Arkelaus sørget over farens død i 7 dager og så var det påske.
Påsken var den 14.01 etter Jødisk kalender
Da døde Herodes den 07.01 etter Jødisk kalender. Og Antipater ble henrettet 5 dager før. Altså den 02.01 etter Jødisk kalender.
Så Jesus må ha blitt født midt opp i arvestriden til Antipater. https://no.wikipedia.org/wiki/Barnemordet_i_Betlehem

Arkelaus var i Rom for å få stadfestet sitt kongedømme i pinsen (Josefus s.260-264), og da Josef og Maria kom tilbake fra Egypt, fikk Josef høre at Arkelaus var blitt landsfyrste. (Matteus 2,22) Da måtte han ha vært ca 1 år i Egypt.

Men hvis vi ser på det at det går 2000 år mellom hver pakt, altså fra pakten med Adam til pakten med Abraham er det ca 2000 år, og fra pakten med Abraham til Kristus dør på korset, er det ca 2000 år.

Bibelen går mye i 7 talls mønster
Arbeide i 6 dager og 1 dag hvile (Sabbat)
Arbeide i 6 år og 1 sabbatsår
Og så var det 7×7 år før et Jubelår, som var det 50. året.
Dette kan jo vise oss en parallell til 6 tusen år med elendighet og 1 tusen år med hvile, før den nye jord og himmel.)

Da skulle vi være ganske nærme Jesu gjenkomst.

Og før denne perioden er over så starter de 6 årene som står i Åpenbaringsboken, 1 år for hver basun, og avslutter med en basun.

I det gamle testamentet står det at de skulle blåse i basun, til hellig samling, en gang i året.

3. Mosebok 23
23. Og Herren talte til Moses og sa:
24. Tal til Israels barn og si: I den 7. måned, på den 1. dag i måneden, skal dere holde hviledag med basunklang til påminnelse og en hellig sammenkomst.
25. Da skal dere ikke gjøre noen arbeidsgjerning, og dere skal ofre ildoffer til Herren

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 25. juni 2023Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *