Jesu høytider

 

De Jødiske høytidene etter den Jødiske kalenderen var:

14.Abib   (14.01)  PÅSKE                               3.Mos 23,5 og 2.Mos 12
15.Abib   (15.01)  DE USYREDE BRØD        3.Mos 23,4-8
21.Abib   (21.01)  HELLIG SAMMENKOMST 3.Mos 23,8
23.Abib   (23.01)  FØRSTE GRØDEN            3.Mos 23,9-14
12.Sivan (12.03)  KORNFESTEN                   3.Mos 23,15-22
  1.Tizri   (01.07)  TROMPET DAGEN             3.Mos 23,23-25
10.Tizri   (10.07)  SONINGS DAGEN              3.Mos 16,29-30 og 3.Mos 23,26-32
15.Tizri   (15.07)  LØVHYTTE FESTEN          3.Mos 23,33-44

Dette var de 7 høytider som Gud sa at vi skulle holde. Hvis du vil vite hvilke dager dette tilsvarer for oss, så kan du se på Kalenderen.

De usyredes brøds høytid varte i 7 dager (15-21. Abib)
På Soningsdagen skulle man faste
Løvhyttefesten varte i 7 dager (på den 1. og den 8. dag var en hellig sammenkomst)
 

Jesu oppfyllelse av høytidene

Påske
Påske betyr: «forbigang», for det var da dødsengelen gikk forbi alle hus i Egypt som hadde smurt blodet, fra påskelammet, på dørstokken sin (2.Mosebok 12,1-30)
Kvelden den 14. abib spiste Jesus påskelammet med disiplene sine, og inngikk nattverden med dem. Det vil si at han inngikk en pakt med dem. (Matteus 26,17-29) http://elshaddai.no/nattverden-fellesskap-med-gud/

De usyrede brøds høytid
Det var neste dag. Den 15. abib. Og de var da Israels folk gikk ut av Egypt. Og da skulle de bare spise usyret brød.
Og det var en av de neste dagene Jesus døde på korset (Markus 15,1)   http://elshaddai.no/pasken-i-dag-er-ikke-bibelsk/

Førstegrødens høytid
Det var da svingekornbannet skulle bæres frem. Det var den 23. abib, og dagen etter sabbaten. (3.Mosebok 23,15)
Det var den dagen Jesus stod opp fra de døde. (Matteus 20,19) http://elshaddai.no/pasken-i-dag-er-ikke-bibelsk/

Kornfestens høytid (Pinse)
Det var da folket skulle bære frem den første avling av innhøstningen. Og den skulle være 50 dager etter Førstegrødens høytid. Og den skulle telles fra dagen etter sabbaten. (3.Mosebok 23,15-22)
Det var da Den Hellige Ånd kom over forsamlingen. (Apostlenes gj. 2,1-4)

Basun dagen
En dag i året skulle det blåses i basun og hele Israel skulle samles til en hellig sammenkomst. (3.Mosebok 23.24-25). Det var den 01.07 etter Jødisk kalender.
Denne dagen har ikke Jesus oppfylt enda. Så hvis han skal oppfylle den, må det bety at han kommer igjen på denne dagen. Paulus sier at når den siste basun lyder, skal de døde i Kristus vekkes opp (1.Korinterbrev 15,52)
I Åpenbaringsboken ser vi at det er 7 basuner som skal blåses. Det betyr da at det blåses i en basun for hvert år. Og Matteus 24,31 sier:

31. Og han skal med en kraftig basunlyd sende englene sine ut, og samle sammen de utvalgte fra de fire vindretningene, fra den ene ende av himmelen til den andre ende av den. Så denne dagen gjenstår for at Jesus skal oppfylle alle 7 høytidene i Loven

Soningsdagen
Det var den dagen alle i Israel skulle faste (3. Mosebok 16,29). Dette var en gang i året. Og da skulle det bæres frem et offer for hele folkets synder. (3.Mosebok 23,27-32). Det var den 10.07 etter Jødisk kalender. Det var den dagen vi fikk vårt offerlam, Jesus Kristus. Det var denne dagen han ble født på.
     Jeg sjekket måneår og solår. I fra det ble forskyvning på måneår og solår ved Hiskia og frem til Jesus døde på korset så går den jødiske kalenderen nøyaktig 20 runder. Et måneår er 11,25 dager kortere enn et solår. Og da tar det 32,5 år for at det skal bli et måneår ekstra i forhold til solåret. Så kalenderen da Jesus døde var lik da Moses gikk ut av Egypt. Under knappen «Historie», kan du se årstallene med liten skrift, hver gang det blir et nytt måneår i forhold til solåret.
     Hvis Jesus skulle oppfylle alle høytidene i året, så er det ikke så mange å velge mellom i og med at de andre er ganske klare. Men det forklarer hvorfor det ikke var rom for dem i herberget, og at han måtte fødes i en stall. (Lukas 2,7) Det var soningsdagen og hele Israel var samlet i Jerusalem, og Betlehem ligger ikke så langt fra Jerusalem.
Årsaken til at det var fult i Betlehem var ikke innskrivningen i manntallet, for det står at alle dro hver til sin by. Og når de vise menn besøkte Jesusbarnet, så var det i et hus. Da hadde de flyttet fra stallen til et hus. (Matteus 2,11) Da hadde nok Josef lagt denne innskrivingen til soningsdagen for å slippe å gjøre 2 reiser. Og du må ikke tro at hyrdene på Betlehemsmarka satt ute i snøføyka og gjette sauer. Og Jesus og disiplene gikk ikke rundt juletreet.

     Den Jul som vi feirer har ingenting med Jesu fødsel å gjøre. Det egentlige ordet for Jul er Yule, som var en offerfeiring de hadde da sola snudde, altså vintersolverv. https://no.wikipedia.org/wiki/Yule  Men denne feiring ble lagt til den 25. desember, for det var avguden Mithras’ fødselsdag. https://no.wikipedia.org/wiki/Mithras-kulten Vi feirer Jul om kvelden den 24. desember, men den neste dag begynte etter solnedgang på den tiden. Så den 25., og kvelden før den, er samme dag.
     Romerne feiret også avguden Saturn den 17. desember med et stort etegilde(fest) og sendte rundt gaver til hverandre.https://no.wikipedia.org/wiki/Saturnalia  Men denne tiden var det jo den egentlige påske, og da er det kanskje derfor at vi spiser påskelammet(Lammesteik og pinnekjøtt) til Jul.
Når det gjelder feiringen av vår påske, så har det ingen ting med den egentlige påska å gjøre. Påska flyttes på seg slik at det skal passe med fullmåne, for Satanistenes feiring. Hvis det bare var på grunn av at langfredag skulle stemme, så kunne det jo bare ha vært den 1. fredag i april, og ikke at man flytter hele greia en måned om gangen.
     Så både Jul og Påske er forkledde okkulte feiringer. (Søk det opp på Internett så får du se)

Løvhyttefesten
På løvhyttefesten skulle hele folket samles og bo i løvhytter. Og hvert 7. år på løvhyttefesten skulle lovboken leses opp for folket. (5. Mosebok 31,10-11)
Det er dette vi ser skje i himmelen i Åpenbaringsboken 5, da boken med de 7 segl blir lagt frem.
Det er Lovboken. Og der brytes et segl for hvert år. I følge Hebreerbrevet 8,1 er Jesus vår yppersteprest. Og ypperstepresten skulle salves og innsettes i sin tjeneste da han var 30 år. (4. Mosebok 4,3 /3.Mosebok 16,32)
Det var på denne høytid at Jesus ble salvet til sin yppersteprestlige tjeneste ved å døpes av ypperstepresten døperen Johannes. http://elshaddai.no/doperen-johannes-esseren/ Døperen Johannes var yppersteprestens sønn. Og da han døpte Jesus, kom Den Hellige Ånd dalende ned over Jesus som en due. (Matteus 3,13-17)  Da gikk prestedømmet over fra Levis stamme, til Jesus, som var fra Juda stamme, og som ble yppersteprest etter Melkisedeks vis.(Hebreerbrevet 5,1-6) (Salme 110,4)  De var dag altså den 15.07 etter jødisk kalender.

De 7 Høytider i året           Jesu oppfyllelse av høytidene

Påske                                  Nattverden innstiftes
De usyrede brøds høytid    Jesus dør på korset
Førstegrødens høytid         Jesu oppstandelse
Pinse                                   Den Hellige Ånd kom over menigheten
Basundagen                        Jesu gjenkomst
Soningsdagen                     Jesu fødsel
Løvhyttefesten                    Jesus innsettes i sin yppersteprestlige tjeneste

 

Høytidene holdes i himmelen

Kolosserbrevet 2
16. La derfor ikke noen dømme dere for mat, eller drikke, eller med hensyn til høytider, eller månedskifte, eller sabbater,
17.
det som er en skygge av det som skulle komme og Kristi kropp.

Her sier han at dette er skyggen av det som skulle komme. I Hebreerbrevet 8,5 sier han at det tabernaklet som Moses gjorde var en skygge av det himmelske. http://elshaddai.no/slik-er-det-i-himmelen/

Jesaja 66
22. For liksom den nye himmel og den nye Jord som jeg gjør, blir til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, slik skal deres ætt og deres navn bli til evig tid.
23. Og det skal skje: Månedskifte etter månedskifte, og sabbat etter sabbat, skal alt kjøtt komme for å tilbe for mitt åsyn, sier Herren.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 24. november 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *