Daniels 70 årsuker

 

Det persiske ordet Xerxes, var navnet på overkongen. Grekerne brukte ordet Artaxerxes. Jødene kalte det Ahasverus. Det er en og samme tittel, men det ser ut til at historikerne har tatt dette for å være forskjellige personer, og dermed fått flere år i den persiske historien enn det skulle være. Og Mediernes kongetittel var Darius. (Josefus sier, på side 196, Ahasverus, det er han grekerne kaller Artaxerxes) Men ved å følge den jødiske og greske historien, har jeg har funnet at der er 120 år feil i den offisielle historien. http://elshaddai.no/tiden-i-persiariket/ og http://elshaddai.no/historie/ og http://elshaddai.no/feil-i-persiahistorien/

En årsuke er 7 år

Daniel 9
24. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige by, innen en grense settes for frafallet, og syndene får en ende; til ugjerningen blir sonet og en evig rettferdighet blir ført frem; til detforseglede syn og profeti; og til å salve et Aller-helligste.

70 uker er: 7 år ganger 70 = 490 år

Det gikk 490 år fra Jødene ble fri fra det Babylonske fangenskapet til Romerne kommer og inntar Jerusalem.

Daniel 9
25. Og du skal vite og forstå at fra den tid ordet går ut om å gjenreise og bygge opp Jerusalem, til en salvet fyrste står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidens trengsel.

7 uker er: 7 ganger 7 = 49 år

år 1: Befalingen blir gitt av Kyros om å bygge opp Jerusalem og gjenreise templet. Esra 1,1-2 og Jesaja 44,28
år 2: De begynte altså å bygge templet i det 2. år i den 2 mnd i følge Esras bok 3,8.
år 47: Templet ble bygd på 46 år i følge Joh 2,20 og stod ferdig den 03.12 i Darius 6. reg.år i følge Esra 6,15.
år 48: Esra kommer til Jerusalem 01.05 og underviser folket i Guds lov. Esra 7,7-9
år 49: Josva blir salvet og innsatt som yppersteprest. Sakarja 3 (når Sakarja ser dette i et syn, betyr det at dette ikke har skjedd enda, da han har synet) http://elshaddai.no/ypperstepresten-josva/

Daniel 9
25. Og du skal vite og forstå at fra den tid ordet går ut om å gjenreise og bygge opp Jerusalem, til en salvet fyrste står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidens trengsel.

Jerusalems murer ble bygget av Nehemja under tidens trengsel, Nehemja 3-6

Daniel 9
25. Og du skal vite og forstå at fra den tid ordet går ut om å gjenreise og bygge opp Jerusalem, til en salvet fyrste står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidens trengsel.
26. Etter de 62 uker skal den salvede utryddes og ingenting ha. Og byen og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det kommer som en oversvømmelse. Inntil enden er det krig, og ødeleggelse er fast besluttet.

7 uker + 62 uker = 69 uker = 483 år = år 63 e.kr.

I år 63 ble Jakob styrtet ned fra templet, slått med en klubbe, og drept ved steining. Apostlene forlot da Jerusalem og ble spredt. http://elshaddai.no/jakobs-brev/ og http://elshaddai.no/historie/ Det er denne adspredelsen Peter nevner i kapittel 1, vers 1, da han skriver 1. Petersbrev i år 64. Og det er dette som er årsaken til at Josefus kommer til Rom for å forsvare noen jødiske prester. (Josefus side 9)

Matteus 21
42. Jesus sier til dem: Leste dere aldri i skriften: Den stein, som bygningsmennene vraket, er blitt til hjørnestein. Dette skjedde fra Herren og det er underfullt i våre øyne.
43. Derfor sier jeg dere at Guds rike skal tas fra dere, og gis til et folk som bærer dets frukter.

Dette skjedde på pinsefestens dag. Den Hellige Ånd ble tatt fra ypperstepresten og gitt til Apostlene og Kristi etterfølgere.

Daniel 9
24. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige by, innen en grense settes for frafallet, og syndene får en ende; til ugjerningen blir sonet og en evig rettferdighet blir ført frem; til det forseglede syn og profeti; og til å salve et Aller-helligste.

27. 1 uke skal gjøre pakten fast for mange, og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer oppheves. På vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme, inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

Dette skjedde da Jesus døde på korset. Og midt i uken er 3,5 år. Så Jesus avsluttet den forrige pakt med 3,5 års virke, og Djevelen avslutter denne pakten med 3,5 års virke (42 måneder).

Daniel 9
27. 1 uke skal gjøre pakten fast for mange, og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer oppheves. På vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme, inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

I Mosebøkene blir avguder kalt for en verderstyggelighet. «Så på avgudens vinger skal Ødeleggeren komme«. Da Romerne inntok Jerusalem, satte de opp et tempel for avguden Jupiter.

Men Ødeleggeren er den samme som nevnes i 2. Mosebok 12,23 og 1. Krønikerbok 21,15, og 1. Korinterbrev 10,10, og kalles Apollyon i Åpenbaringsboken 9,11, som er avgrunnens engel. se: http://elshaddai.no/avgrunnens-engel/

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 15. mai 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *