Tiden og Jesu fødsel

 

I Hebreerberevet står det at Jesus er vår yppersteprest.

Hebreerbrevet 8
1. Men hovedsaken ved disse ting som er sagt er slik: Vi har en yppersteprest som satte seg ved høyre side av høyhetens trone i himlene,

I Moseloven står det at en yppersteprest måtte være 30 år for å tiltre tjenesten

4. Mosebok 4
3. fra 30-års alderen og oppover inntil 50-års alderen over alle som skal tre inn i tjenesten og utføre arbeid ved møteteltet!

I Evangeliet står det at Jesus var omkring 30 år da han begynte sitt virke.

Lukas 3,23
23. Og Jesus var omkring 30 år gammel da han begynte.

I Daniels bok står det at han gjorde ende på slaktoffer midt i uken. Dvs. En årsuke var på 7 år. Så midt i uken betyr da 3,5 år

Daniel 9
27. 1 uke skal gjøre pakten fast for mange, og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer oppheves. På veder- styggelighetens vinger skal ødeleggeren komme, inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

Jesus begynner den nye tidsepoken med 3,5 års tjeneste og Djevelen avslutter denne tidsepoken med 3,5 års tjeneste ved antikrist. 42 mnd = 3 år og 6 mnd = 3,5 år.

Åpenbaringen 11
1. Og det ble gitt meg et rør lik en stav, og sagt: Reis deg opp og mål Guds tempel, og alteret og de som tilber i det!
2. Og hold tempelets indre forgård utenfor, den skal du ikke måle, for den er gitt til hedningene. Og de skal trå ned den hellige by i 42 måneder.

Åpenbaringen 13
4. Og de tilbad draken som gav sin myndighet til dyret, og sa: Hvem er lik dyret? Og hvem kan stride mot det?
5. Og det ble gitt det munn til å tale store og blasfemiske ord. Og det ble gitt det myndighet til å føre frem i 42 måneder.

Daniel 7
24. Og de ti horn betyr at det av dette rike skal oppstå ti konger. Og etter dem skal det oppstå en annen konge, som skal være annerledes enn de foregående, og som skal underkue tre konger.
25. Han skal tale store ord mot den Høyeste, og undertrykke den Høyestes hellige. Han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd èn tid, tider, og en halv tid.
26. Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid.

Daniel 12
7. Og jeg hørte hva den mann sa som var kledd i linklær, og som stod ovenover elvens vann. Han løftet sin høyre hånd, og sin venstre hånd, mot himmelen, og sverget ved ham som lever for evig: En tid, tider, og en halv tid. Og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullføres.

Åpenbaringen 12
13. Og da draken så at han var kastet ned til Jorden, forfulgte han kvinnen som fødte guttebarnet.
14. Og det ble gitt til kvinnen den store ørns to vinger, forat hun kunne fly ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun kunne oppdras der en tid, tider, og en halv tid, borte fra slangens ansikt.

Altså Jesu tjeneste var i 3,5 år før han ble korsfestet.

Jesus ble korsfestet i påska, som er den 1. mnd i det jødiske året.

Det må jo bety at han var født i den 6. mnd i det jødiske året, og Døperen Johannes var født i den 1. mnd, fordi det var 6 mnd i mellom dem, i følge engelen som kom med budskapet til Maria.

Lukas 1
26. Men i den 6. måned ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea ved navn Nasaret,
27. til en jomfru som var forlovet med en mann ved navn Josef, en av Davids hus. Og jomfruens navn var Maria.

Guds ord kom til Døperen Johannes i det 15. år av Keiser Tiberius. Det kan jo bety at han var 30 år da Guds ord kom til han og at han virket et halvt år før Jesus tiltrådte tjenesten.

Lukas 3
1. I det 15. år av keiser Tiberius regjering var Pontius Pilatus landshøvding i Juda, og Herodes var fyrste over Galilea. Hans bror, Filip, var fyrste over Iturea og det Trakonitiske land, og Lysanias var Abilenes fyrste,
2. mens Annas og Kaifas var yppersteprester. Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ørkenen.
3. Og han gikk til hele Jordans område og forkynte omvendelses dåp til forlatelse av syndene.

Det kan jo bety at Jesus var 30 i det 16. år av Tiberius, i og med at det var et halvt år i mellom dem. Og det må jo bety at Augustus regjerte i 14 år etter Kristi fødsel.

Men det ser ut til å være en feil i vår tidsregning. Og hvor stor er den?

Agustus sa det er bedre å være Herodis svin enn å være hans sønn

Det må jo betyr at begge hans sønner, Alexander og Aristobuls, var henrettet, siden ha sa dette. I og med at hans sier hans sønn i entall, så må det være Antipater han snakker om, som ble henrettet 5 dager før Herodes døde.

Og det må jo bety at Jesus ble født midt i arvestriden.

https://no.wikipedia.org/wiki/Barnemordet_i_Betlehem

Ambrosius Theodosius Macrobius, en romersk filosof i det 4. århundre. Henvisningen finnes i Macrobius’ Saturnalia:

Da Augustus hørte at Herodes, jødernes konge, hadde gitt ordre om å slå i hjel alle gutter i Syria under to år, og at kongens sønn var blant de drepte, sa han: «Jeg vil heller være Herodes’ gris enn Herodes’ sønn.»

 

Og i og med at disse historiene er fortalt til Augustus samtidig, så må de ha skjedd ikke så lenge i fra hverandre. Kanskje da innom 1 års tid.

Herodes døde nesten i påska, mens Kristus var født 6 mnd før påska.

 

Herodes døde nesten 70 år gammel i følge Josefus.

Akelaus, hans sønn, sørget i 7 dager over farens død.

Etter disse 7 dagene var det altså påske. Og påsken var den 14.01 etter den Jødiske kalenderen.

Det vil si at Herodes døde den 07.01 og at antipater ble henrettet 5 dager før, som vil si den 02.01 etter den daværende jødiske kalender.

Litt før Herodes døde, var det noen som tok ned en ørn som han hadde satt opp på templet. Disse ble fanget og gitt beskjed om at de skulle brennes. Samme natt var det måneformørkelse.

Denne måneformørkelsen skal i følge astronomer ha vært 13. mars år 4 f. Kr (Josefus Side 256)

Det må jo bety at det er noen år som mangler mellom år 0 og år 2000.

Men hvor mange? Hvis det da er 4,5 år, da lever vi i 2022,5 istedenfor 2018.

Men hvis vi ser på det at det går 2000 år mellom hver pakt, altså fra pakten med Adam til pakten med Abraham er det ca 2000 år, og fra pakten med Abraham til Kristus dør på korset, er det ca 2000 år.

Og hvis vi regner etter bibelens 7 talls mønster, så skulle år 0 være da Kristus dør på korset?

Bibelen går mye i 7 talls mønster

Arbeide i 6 dager og 1 dag hvile (Sabbat)

Arbeide i 6 år og 1 sabbatsår

Og så var det 7×7 år før et Jubelår, som var det 50. året.

Dette kan jo vise oss en parallell til 6 tusen år med elendighet og 1 tusen år med hvile, før den nye jord og himmel.)

I dag lever vi i 2018 såkalt etter Kristi fødsel.

Og hvis han ble født 4,5 år tidligere så skulle vi leve i 2022,5.

Men hvis år 0 er da Jesus dør på korset, og Jesus var 33,5 år da han døde, da skulle vi leve i 1989.

Men hvis Jesus innledet denne perioden med 3,5 år, slik at år 0 var da Jesus startet sin tjeneste, da lever vi altså i 1992

( Men https://no.wikipedia.org/wiki/Herodes_den_store nevner en solformørkelse både 1år før kristus, 4, år før, og 5 år før. )

Og før denne perioden er over så starter de 7 årene som står i Åpenbaringsboken, 1 år for hver basun, som jeg skriver litt om i boken Fremtiden.

I det gamle testamentet står det at de skulle blåse i basun, til hellig samling, en gang i året.

3. Mosebok 23
23. Og Herren talte til Moses og sa:
24. Tal til Israels barn og si: I den 7. måned, på den 1. dag i måneden, skal dere holde hviledag med basunklang til påminnelse og en hellig sammenkomst.
25. Da skal dere ikke gjøre noen arbeidsgjerning, og dere skal ofre ildoffer til Herren

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 18. mai 2019Elshaddai