Historie5b

Ørkenvandringen
2559 -1408 Isralittene drar ut av Egypt etter mange tegn og under Jødisk 15.01
b Moses og folket krysser det Røde hav
Jødisk 19.01
c Farao Tethmôsis dør i bølgene til Det Røde Hav
d Chebron ble konge i Theben, i Egypt, og regjerte i 13 år
e Moses og folket kommer til Ørkenen Sin
Jødisk 15.02
f Moses og folket kommer til Sinai ørken
Jødisk 15.04
g Moses innsetter dommere over folket i Refidim
h Moses får loven på Sinai fjell
2561 -1407 Tabernaklet blir reist Jødisk 01.01
b Moses holder manntall i ørkenen. De var 603 550 mann fra 20 år og oppover.
Jødisk 01.02
c Moses og folket drar fra Sinai berg, Horeb
Jødisk 20.02
d Moses sender 12 speidere inn i Kana’ans land fra Kadesj-Barnea
2569 -1398 Kusjan-Risjatajim (Ninus) blir hersker i Ashur, og regjerer i 52 år.
2573 -1394 Det 19. Dynasti begynner i Egypt
b Sethos blir konge og regjerer i 55 år fra Theben
2584 -1383 ? Sjøfolkene (Filisterne) tar Alashiya (Kypros)
b Det store Jordskjelvet. Jorden åpnet seg og slukte familien Korah. Byen Urgarits murer falt sammen
c Urgarit blir invadert og ødelagt av filisterne, og Hetittenes rike faller
d Ramses III kjemper mot sjøfolket og vinner noen slag
e Sjøfolket (Filisterne) bosetter seg i Kana’an
2598 -1368 Aron, Amrams sønn, dør 123 år gammel Jødisk 01.05
2599 5. Mosebok blir til Jødisk 01.11
b Moses, Amrams sønn, dør 120 år gammel
Print Friendly, PDF & Email