Historie5b

Ørkenvandringen
2559 -1408 Isralittene drar ut av Egypt etter mange tegn og under (4.Mos 33,3) (De drog ut ved årets begynnelse)
Jødisk 15.01
b Moses og folket kommer til Sukkot (4.Mos 33,5) + (Utvandringen) + (2.Mos 12,16 og 18) Jødisk 21.01
c Farao Tethmôsis dør i bølgene til Det Røde Hav (Salme 136,15) + (Egyptens herskere)
d Chebron ble konge i Theben, i Egypt, og regjerte i 13 år (Egyptens herskere)
e Moses og folket kommer til Ørkenen Sin (2.Mos 16,1)
Jødisk 15.02
f Moses og folket kommer til Sinai ørken (2.Mos 19,1)
Jødisk 01.04
g Moses innsetter dommere over folket i Refidim (2.Mos 18,21-26) + (2.Mos 19,2)
h Moses får loven på Sinai fjell (2.Mos 24,12-18)
2561 -1407 Tabernaklet blir reist (2.Mos 40,17)
Jødisk 01.01
b Moses holder manntall i ørkenen. De var 603 550 mann fra 20 år og oppover. (4.Mos 1,1)
Jødisk 01.02
c Moses og folket drar fra Sinai berg, Horeb (4.Mos 10,11)
Jødisk 20.02
d Moses sender 12 speidere inn i Kana’ans land fra Kadesj-Barnea (4.Mos 13,25)
2569 -1398 Kusjan-Risjatajim (Ninus) blir hersker i Ashur, og regjerer i 52 år.
2573 -1394 Det 19. Dynasti begynner i Egypt
b Sethos blir konge og regjerer i 55 år fra Theben (Egyptens herskere)
2584 -1383 ? Sjøfolkene (Filisterne) tar Alashiya (Kypros)
b Det store Jordskjelvet. Jorden åpnet seg og slukte familien Korah. Byen Urgarits murer falt sammen
c Urgarit blir invadert og ødelagt av filisterne, og Hetittenes rike faller
d Ramses III kjemper mot sjøfolket og vinner noen slag
e Sjøfolket (Filisterne) bosetter seg i Kana’an
2598 -1368 Aron, Amrams sønn, dør 123 år gammel (4.Mos 33,39)
Jødisk 01.05
2599 5. Mosebok blir til (5.Mos 1,3-4)
Jødisk 01.11
b Moses, Amrams sønn, dør 120 år gammel  (5.Mos 34,7)
Print Friendly, PDF & Email