Overganger i historien

(Sannsynlighets beregninger)

 

Jakob
Årene  -1854 til -1860

Da Jakob giftet seg, ble han nødt til å gifte seg med begge døtrene til Laban. Men da den ene ikke fikk barn, fikk Jakob hennes slavinne til hustru. Og det gjorde den andre også. Så han hadde 2 hustruer og 2 medhustruer til å føde sine 12 sønner og 1 datter. Det er nok derfor at han klarte 12 stk på 6 år. Jakob var tvilling og rømte da Esau var 40 år. Han var 20 år i Mesopotamia. Og Josef, den 11. sønnen, var 17 år da han ble solgt til Egypten. Jakob kom til Egypt i det 2. uåret og da var han 130 år. Mer om dette kan du lese i Beregninger.

 

Ashur Uballit (Ninus)
Han må være den samme som Kusjan-Risjatajim i Dommernes bok 3,8

 

Saul var 30 år da han ble konge
Året  -1012

Det spiller ingen rolle for tidsberegningen, men han er antageligvis 30 år da han ble konge.
Begrunnelse: En yppersteprest skulle være 30 år gammel da han skulle tiltre sitt embete. Og kong David var 30 år gammel da han tiltrådte sitt embete (kongedømmet).

 

Faraos datter
Året  -931

Salomo gifter seg med Faraos datter. I 1.Kong 3,1-2 kan vi se av vers 2 at han ikke hadde satt igang noe byggearbeide, da han giftet seg med Faraos datter. Og byggearbeidet startet han i den 2. mnd i det 4. året (2.Krøn 3,2). Da er det 3 år å velge på for dette ekteskapet. Men da Salomo overtok riket, var han veldig opptatt med å trygge riket sitt, så jeg vil plassere ekteskapet mellom dem i det 1. året av den grunn.

1.Kong 9
16. Farao, kongen i Egypten, hadde dratt opp og inntatt Geser og satt ild på det og drept Kana’anittene som bodde i byen, og gitt den med i giftegave til sin datter, Salomos hustru.

I det 4. året blir det en ny konge i Egypt. og Hadad hadde vært hos den Egyptiske kongen siden David tok Edom (1.Kong 11,21-22), og vendte tilbake da han fikk høre at David var død. Så disse tingene kan ikke ha skjedd med den nye kongen av Egypt.
Året -931 er kalenderåret etter at Salomo ble konge, men det er også en del av hans 1. regjeringsår. Og vi vet ikke hvilken måned han tiltrådte som konge.

 

Da Tartan skulle ta Asdod (Jesaja 20,1)
Året -622

-Det kunne ikke ha vært samme året som Salmanassar beleiret Samaria, for da hadde han sagt det.

-Og det kunne ikke ha vært før, for han tok nok Samaria først, da alle disse landene hadde gått med på en pakt med Egypt.

-Og det kunne ikke ha vært det året de inntok Samaria, for da hadde han sagt det.

-Og da ordet til Jesaja kom og til profetien kom hadde Jesaja gått naken og bar i 3 år. Og profetien kom ikke samme året som Egypt ble tatt. Det kommer en tid før, slik at folk kan vende om.

Derfor plasserer jeg dette året i mellom da Salmanassar beleiret Samaria og da han inntok det.

(Jesaja 20,1) (Jesaja 31,1-3)

 

Sargon inntar Egypt
Året -618

Assyrerne inntar Egypt og Nubia, og legger No-Amon (Theben) i grus. (Jesaja 20,1-6) (Nahum 3,8-10)

Tyrus hadde falt fra Assyriakongen og inngått en pakt med kong So, men i det 5. året etter at Salmanassar beleiret Tyrus, forlikte de seg med Assyrerkongen. (Jesaja 20,4-6) + (Josefus, Jødenes Oldtid 9.bok 14,2)

Salmanassar beleiret nok Tyrus samme året som han beleiret Samaria, da han først var på den kanten. Og de forlikte seg nok med Assyrerkongen da Egypt ble tatt. Og da stemmer det med året da Tartan stred mot Asdod.

 

Sanheribs dødsår
Sanherib rømmer hjem i fra slaget, i Hiskias 14. regjeringsår, og ble drept 50 dager senere
(Jesaja 37,36-38) + (Tobias bok 1,18 og 21)

 

Nebukadnesars 1. år
Jojakims 4. regjeringsår er Nebukadnesars 1. regjeringår (Jeremia 25,1)

[Obv.12] I tiltredelsesåret dro Nebukadnesar tilbake til Hatti-landet  (ABC 5 (Jerusalem Chronicle)
[Obv.15] I Nebukadnesars første år  (ABC 5 (Jerusalem Chronicle)
De regner et 0. år

Da er nok Jojakims 3. regjeringsår tiltredelse-året til Nebukadnesar

 

Jojakim betaler skatt til Nebukadnesar

i Jojakims 4. regjeringsår går Farao til krig mot Nebukadnesar ved Karkemis og taper. (Jeremia 46,1-12) Nebukadnesar inntar hele Hamatområdet, og da er det sansynligvis dette året at Jojakim begynner å betale skatt til Nebukadnesar. Men etter 3 år stopper han med det. (2.Kong 24,1) I Nebukadnesars 4. år går han til krig mot Farao igjen, og det blir uavgjort. Jeg vil tro at det er da Jojakim slutter med å betale skatt til Nebukadnesar (ABC 5 (Jerusalem Chronicle) [Åp.5-7′])

 

Kongen av Lydia, Krøsus
Året  -449

Jeg forutsatte at Andys ble drept da kimmerne kom og inntok Sardis, og da var tiden satt for Krøsus.
Og de kom i det første året til Cyaxares. Beregninger finnes her: Nabonnedos

 

Aleksander av Makedonia
Vi møter han i krigen, som Xerxes førte mot grekerne, under Maradonius (Herodotus 8.bok 136, 139 og 9.bok 45)

Aleksander av Makedonia regjerte i 1 år (Diodor på Sicilia 15. bok 60,3)
Aleksander II. 1
Ptolemee I. 3
Perdiccas III. 6
Filip II. 23
ALEXSANDER DEN STORE III, 12
(Diodor på Sicilia bok 6-10, 3.fragment)
3+6+23 = 32 år til Aleksander den store ble konge, (eller 33)

Under tiden da Fillip var konge i Makedonia, var Ochus konge i Persia (Diodor på Sicilia 17. bok 5)
Ochus regjerte i 40 år (Diodor på Sicilia 12. bok 25) + (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 177)
Det var under Xerxes 7. regjeringsår at Maradonius gikk til krig mot grekerne, og tapte (Nidin-Bél)
40-7= 33 år til Nothus ble konge
Da er Xerxes er den samme som Ochus  (Og den som kalles Xerxes, av Manetho, er Artabazanes)

Så  da vil jeg tro at Plutarch blander sammen Artaxerxes i sin fortelling, for alle disse kongene hette jo Artaxerxes (Tiden i Persiariket)
Så den Artaxerxes som ble 94 år gammel, må ha vært Oha.
Og at Arsicas ble 62 år gammel

For krigen som Plutarch snakker om, i sin bok Artaxerxes, krigen mot Kyros, var krigen mot Artabazanes, som også kalte seg for Kyros. (Nidin-Bel år 17)
Og striden mellom Arsicas kone og hans mor, kan du lese om i Herodotus (Herodotus 9.bok 108-113)

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 23. februar 2024Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *