Messias

Hvem er han?
Messias er Hebraisk og betyr: Den salvede
Kristus er Gresk og betyr: Den salvede

 

Fødsel og avstamning

Han skulle ha ætten fra en kvinne.

1. Mosebok 3
14. Da sa Gud, Herren, til slangen: Fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet blant alt feet og blant alle ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.
15. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.

Jesaja 11
14. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru blir gravid og føder en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.

Jesus ble unnfanget ved Den Hellige Ånd (Lukas 1,26,35)

Englene fortalte at det var Messias som var født (Lukas 2,11)

Og Gud sa til Abraham

1. Mosebok 22
16. og sa: Ved meg selv sverger jeg sier Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn,
17. så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ætt hjertelig tallrik, som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd, og din ætt skal ta sine fienders porter i eie,
18. og igjennom din ætt skal alle Jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord.

Jesaja 9
6. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skuldrer. Og han kalles: Underfull rådgiver, Kraftens Gud, Evighetens far, og Fredens fyrste.
7. Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli støttet og oppeholdt ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes Guds, nidkjærhet skal gjøre dette.

2. Samuelsbok 7
8. Derfor skal du si slik til min tjener David: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg tok deg fra beitestien, hvor du gikk bak fårene, forat du skulle være fyrste over mitt folk Israel.

12. Når dine dagers tall er fullt og du hviler hos dine fedre, da vil jeg reise opp etter deg den sønn som skal gå ut av ditt liv. Og jeg vil grunnfeste hans kongedømme.
13. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil gjøre hans kongetrone fast til evig tid.

Hans avstamning er fra Abraham, og Kong Davids ætt

Jesu ætteliste fra hans «far» Josef (Matteus 1,1-17)
Jesu ætteliste fra hans mor Maria (Lukas 3,23-38)

Se også: Jesu utrolige ætteliste
Se også: Tiden og Jesu fødsel

 

Han skulle bli født i Betlehem

Profeten Mika 5
1. Men du Bet-Lehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Av deg skal det gå ut for meg en som skal være hersker over Israel, hans oppkomme er fra forhenværende tid, fra evighetens tider.

Jeremia 31
15. Så sier Herren: En røst høres i Rama, en smertelig klage og en bitter gråt. Rakel gråter over sine barn. Hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mere til.

Herodes drepte alle guttebarn under 2 år i Betlehem, og omådet omkring, ved Jesu fødsel. (Matteus 2,16-18)

Mika 11
1. Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær, og fra Egypten kalte jeg min sønn.

Josef hadde rømt til Egypt sammen med Maria og Jesus, på grunn av Herodes (Matteus 2,19-21)

Jesaja 9
1. For det skal ikke alltid være mørke for det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Han liten aktelse over Sebulons land og over Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det, over veien ved vannet, landområdet på andre siden av Jordan, hedningenes Galilea.
2. Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. Og de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Da Josef kom tilbake fra Egypt, bosatte han seg i Nasaret i Galilea. (Matteus 2,22-23)

 

Hans Virke

En budbærer skulle forberede hans tiltrede

Profeten Malakia 3
1. Se, jeg sender mitt bud, og han skal rydde vei for meg. For brått skal han komme til sitt tempel, Herren som dere søker, paktens budbærer, som dere lengter etter. Se, han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud.
2. Men hvem kan tåle den dag han kommer, og hvem kan bestå når han lar seg se? For han er som en smelters ild og som en vaskers lut.
3. Han skal sitte å smelte og rense sølvet, og han skal rense Levis barn og gjøre dem rene som gull og sølv. Og de skal bære frem for Herren offergaver i rettferdighet.

Jesaja 40
3. Hør! Det er en som roper i ørkenen: Rydd vei for Herren! Gjør en jevn vei for Gud i ødemarken!
4. Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver topp skal senkes. Det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land.
5. Og Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjøttslig natur skal se det, for Herrens munn har talt.

Døperen Johannes sa at han var røsten av en som roper i ørkenen (Johannes 1,23)
Og han stod frem for Jesus og forberedte folket for ham. (Matteus 3,1-12) (Markus 1,1-8) (Lukas 1,57-80 og 3,1-20)

Salme 110
4. Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest for evig etter Melkisedeks vis.

Da døperen Johannes døpte Jesus, gikk han inn i sin yppersteprestelige tjeneste. (Matteus 3,13-17) (Markus1,1-11)
Jesu oppfyllelse av høytidene, kan du lese mer om her: Jesus høytider

 

Og Messias skulle være en profet som Moses.

5. Mosebok 18
17. Da sa Herren til meg: De har talt vel i det de har sagt.
18. En profet vil jeg reise opp for dem av deres brødres samfunn; liksom deg. Og jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham.
19. Og enhver som ikke hører på mine ord som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap for det.

2. Mosebok 19
9. Da sa Herren til Moses: Se, jeg vil komme til deg i en tykk sky, så folket kan høre når jeg taler med deg, og alltid tro på deg. Og Moses bar folkets ord frem for Herren.

Det var nok derfor at Jesus møtte Moses og Elia på berget, da en sky kom og dekket dem.
(Matteus 17,1-8)(Lukas 9,28-36)

 

Han gjorde Guds gjerninger

Han mettet de mange med brød

Hosea 13
5. Det var jeg som sørget for deg i ørkenen, i det brennvarme land.

1. Kongebok 17
14. For så sier Herren, Israels Gud: Mjølkrukken skal ikke bli tom og oljekruset mangle olje, like til den dag Herren sender regn over Jorden.
15. Og hun gjorde som Elia hadde sagt, og de hadde mat; både hun og han, og hele hennes hus, i lang tid.
16. Mjølkrukken ble ikke tom og oljekruset manglet ikke olje etter det ord Herren hadde talt gjennom Elia.

2. Kongebok 4
42. Engang kom det en mann fra Ba’al-Salisa. Og han hadde med til den Guds mann brød som var bakt av førsteavlingen, tjue byggbrød, og nyhøstet korn i sin pose. Da sa Elisja: Gi det til folket, så de kan ete!
43. Men hans tjener sa: Hvordan kan jeg sette dette frem for hundre menn? Han svarte: Gi det til folket, så de kan ete! For så sier Herren: De skal ete og få til overs.
44. Så satte han frem for dem. Og de åt og fikk til overs etter Herrens ord.

Jesus metter 5000 menn foruten kvinner og barn, og så metter han 4000 menn foruten kvinner og barn. (Matteus 14,13-21 og 15,32-39) (Markus 6,30-44 og 8,1-10) (Johannes 6,1-15)

 

Han vekket opp de døde

2. Kongebok 4
32. Og da Elisja kom til huset, fikk han se at gutten lå død på hans seng.
35. Så stod han opp og gikk èn gang frem og tilbake i rommet. Deretter steg han igjen opp og bøyde seg over gutten, da nøs gutten sju ganger og slo øynene opp.

Jesus vekker opp den døde fra Nain (Lukas 7,11-17), Synagogeforstanderens datter (Matteus 9,18-26), og Lasarus (Johannes 11,1-45).

 

Hans helbredelse av spedalske

2. Mosebok 4
6. Og Herren sa videre til ham: Stikk din hånd i din barm! Og han stakk sin hånd til sin barm. Og da han drog den ut, se, da var hans hånd spedalsk, som snø.
7. Og han sa: Stikk din hånd til din barm igjen! Han stakk sin hånd til sin barm igjen. Da han drog den ut av sin barm, se, da var den blitt som hans kropp ellers igjen.

2. Kongebok 5
1. Na’aman, den Arameeiske (Syriske) konges hærfører, hadde mye å si hos sin herre og var høyt aktet, for ved ham hadde Herren gitt Aram (Syria) seier. Han var en veldig krigsmann, men spedalsk.
10. Og Elisja sendte en beskjed ut til ham og lot si: Gå og bad deg sju ganger i Jordan! Så skal ditt kjøtt bli friskt igjen, og du skal bli rein.
14. Da drog han ned og dukket seg sju ganger i Jordan etter den Guds manns ord. Og hans kjøtt ble friskt som på en liten gutt, og han ble rein.

Jesus helbredet de spedalske (Matteus 8,1-4) (Markus 1,40-44) (Lukas 5,12-15) (Lukas 17,11-19)

 

Underet med vannet

2. Mosebok 14
15. Og Herren sa til Moses: Hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal bryte opp!
16. Løft nå opp din stav og rekk ut din hånd over havet og skill det av. Og Israels barn skal gå midt igjennom havet på det tørre.
21. Da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind, som blåste hele natten. Og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes av.
22. Og Israels barn gikk midt igjennom havet på det tørre, og vannet stod som en mur på deres høyre og deres venstre side.

Josvas bok 3
9. Og Josva sa til Israels barn: Kom hit og hør Herrens, deres Guds, ord!
13. Og så snart prestene som bærer Herrens, all Jordens Herres, ark, står stille med sine føtter i Jordans vann, da skal Jordans vann, det vann som kommer ovenfra, demmes opp, så det står som en vegg.

2. kongebok 2
8. Da tok Elia sin kappe og rullet den sammen, og slo på vannet. Og det skilte seg til begge sider, og de gikk begge over på det tørre.
12. Elisja så det. Da ropte han: MIN FAR!, Israels vogner og ryttere! Og han så ham ikke mere. Da tok han fatt i sine klær og rev dem i to stykker.
14. Og han tok Elias kappe, som var falt av ham, og slo på vannet og sa: Hvor er Herren, Elias Gud? På den måten slo Elia på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over.

Men Jesus gikk på vannet. (Matteus 14,22-33) (Markus 6,45-53) (Johannes 6,16-24) Og han stillet stormen og vannet (Lukas 8,22,26)

Johannes 14
10. Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? Ordene som jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som er i meg, han som gjør sine gjerninger.
11. Tro meg at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Hvis ikke, så tro for selve gjerningenes skyld.

 

Kjennetegn på Messias

Eselet

1. Mosebok 49
11. Han binder til vintreet sitt unge esel og til den edle ranke sin eselhoppes fole. Han vasker i vin sitt kledebon og i druers blod sin kjortel.

Profeten Sakarja 9,9
Fryd deg høylig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av befrielse, fattig og ridene på et esel, på eselinnens unge fole.

Jesus kom ridende inn i Jerusalem på et esel (Johannes 12,14-15) (Matteus 21,5-11)
Og da ropte barna: Hosianna, Du Davids sønn. (Matteus 21,9 og 15) (Johannes 12,13) som det står skrevet i Salmene.

Salme 8
3. Av barns og spedbarns munn har du opprettet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen for fiendskap og hevngjerrighet.

Vin

1. Mosebok 49
12. Dunkle er hans øyne av vin, og vite hans tenner av melk.

Jesus ble kalt for storeter og vindrikker (Matteus 11,19) (Lukas 7,34)

 

Løven av Juda

1. Mosebok 49
9. En ung løve er Juda. Fra rov er du steget opp, min sønn! Han legger seg ned. Han hviler som en løve, som en løvinne. Hvem våger å vekke ham?

Profeten Hosea 5
14. For jeg er som en løve mot Efra’im og som en ungløve mot Judas hus. Jeg selv sønderriver og går min vei. Jeg bærer byttet bort, og det er ingen som frelser.
15. Jeg vil gå min vei, og jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn. I trengsel skal de lete etter meg.

Hosea 11
10. De skal følge Herren, og Han skal bøle som en løve. Ja, han skal brøle, og skjelvende skal hans barn komme fra havet.
11. Skjelvende skal de komme som en fugl fra Egypten, som en due fra Assurs land, og jeg vil la dem bo i sine hus, sier Herren.

I Åpenbaringen 5 blir Jesus kalt Løven av Juda, av engelen.

Åpenbaringen 5
5. Og en av de eldste sier til meg: Ikke gråt. Se, løven av Judas stamme, av Davids røtter, har seiret og kan åpne boken og dens sju segl.
6. Og jeg så, og se, for tronens midtpunkt og de fire levende skapninger, og for de eldstes midte, stod et Lam som slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, som er de sju Guds ånder, de som er utsendt til hele Jorden.

 

Brudgommen

Høysangen 1
3. Herlig er duften av dine salver, og ditt navn er en utgytt salve. Og derfor elsker jomfruene deg.

Den salvede (Messias)
Høysangen er historien om brudgommen og bruden, og Jesus kalte seg for brudgommen. (Matteus 9,15) (Matteus 25,1-13) (Markus 2,19-20) (Lukas 5,34-35)

Jesaja 61
1. Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg å forkynne et godt budskap for de ydmyke. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte; til å rope ut frihet for de fangne, og løslatelse for de bundne;

Jesus sa at i dag er dette ordet blitt oppfylt for deres ører (Lukas 4,17-21)

Jesaja 61
10. Jeg vil glede meg i Herren, og min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i befrielsens kledebon og i rettferdighetens kappe har han innhyllet meg akkurat som brudgommen, som setter en lue på seg like prektig som prestens, og som bruden, som pryder seg med sine smykker.

Åpenbaringen 19
6. Og jeg hørte som en røst av en stor mengde, som røsten av mange vann, og som røsten av kraftige tordner, som sa: Halleluja, for herskermakten tilhører Herren vår Gud.
7. La oss glede oss og Juble, og gi æren til ham, for Lammets bryllup er kommet, og hans hustru har forberedt seg.

11. Og jeg så himmelen åpnet. Og se,en hvit hest. Og den som satt på den ble kalt trofast og sannhet, og han dømmer og strider med rettferdighet.
12. Og hans øyne er som flammende ild, og på hans hode har han mange kroner, som har et navn skrevet, som ingen kjenner uten ham selv.
13. Og han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er kalt Guds ord.
14. Og hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledde i hvitt og rent fint lin.

 

Menneskesønnen

Daniels bok 7
13. Og videre fikk jeg i mine nattlige syner se hvordan en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer. Han gikk bort til den gamle av dager og ble ført frem for ham.
14. Og det ble gitt ham herredømme, ære, og rike, og alle folk, ætter, og språk, skulle tjene ham. Hans herredømme var et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Jesus kalte seg for Menneskesønnen (Matteus 8,19-20 og 9,4-6 og 11,18-19 og 12,1-8) (Markus 2,10-12 og 2,23-28) (Lukas 5,20-24 og 6,1-5 og 22,47-48) (Johannes 8,28)

Matteus 24
30. Og da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Og da skal alle Jordens folkegrupper jamre seg, og de skal se menneskesønnen komme på skyene med himmelens kraft og stor herlighetsglans.
31. Og han skal med en kraftig basunlyd sende englene sine ut, og samle sammen de utvalgte fra de fire vindretningene, fra den ene ende av himmelen til den andre ende av den.

 

Hans lidelse

Han ble forrådt for 30 sølvpenger

Sakarja 11
13. Da sa Herren til meg: Kast den bort til pottemakeren, den verdifulle pris som jeg er aktet verd av dem! Så tok jeg de tretti sølvpenger og kastet dem i Herrens hus til pottemakeren.

Judas forrådte Jesus for 30 sølvpenger, og han kom tilbake og kastet pengene inn i templet, og de brukte disse pengene til å kjøpe pottemakerens åker for gravsted. (Matteus 26,14-16 / 27,3-10) (Lukas 22,2-6 og 47-48) (Ap.gj, 1,18-20)

Jesaja 53
7. Han ble mishandlet, enda han var ydmyk, og han åpnet ikke sin munn. Akkurat som et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når en klipper det, åpnet han ikke sin munn.

Jesus ble hånet og slått av soldatene (Matteus 27,27-31) (Markus 15,13-20) (Lukas 22,63-65) (Johannes 19,1-3) (1. Peters brev 1,18-19)

Jesaja 53
12. Derfor vil jeg gi ham de mange til arv, og sterke skal han få til fangst, fordi han tømte ut sin sjel til døden, og ble regnet blant overtrampere, han som ansvarsbar manges synder, og han bad for overtramperne.

Jesus ble hengt på et kors mellom to røvere og ble regnet for en overtreder (Matteus 27,38-39) (Markus 15,27-29)

Salme 22
16. Min kraft er opptørket som ei leirpotte, og min tunge henger fast ved mine gommer, for i dødens støv legger du meg.
17. For hunder omgir meg, og de ondes flokker omringer meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter.
18. Jeg kan telle alle mine bein. De ser på det, og de ser på meg med lyst.
19. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel.

Da Jesus ble hengt på korset, ble han naglet gjennom hender og føtter (Johannes 20,25-27)
Og soldatene delte hans klær i mellom seg (Matteus 27,35) (Markus 15,24) (Lukas 23,34) (Johannes 19,23-24)

Jesaja 53
12. Derfor vil jeg gi ham de mange til arv, og sterke skal han få til fangst, fordi han tømte ut sin sjel til døden, og ble regnet blant overtrampere, han som ansvarsbar manges synder, og han bad for overtramperne.

Da Jesus hang på korset, bad han og sa: Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. (Lukas 23,34)

Sakarja 12
10. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg øse ut nåden og bønnens ånd, og de skal skue opp til meg som de har gjennomstukket. De skal sørge over ham som en sørger over sin enbårene sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.

Da Jesus var død på korset, stakk soldaten et spyd i hans side, for å sjekke om han var virkelig død (Johannes 19,31-34) (Johannes 20,25-28)

2. Mosebok 12
46. I et hus skal det etes. Du skal ikke la noe av kjøttet komme utenfor huset, og dere skal ikke bryte noe bein på det.

Påskelammet skulle man ikke bryte noe bein på.
Soldatene brøt beina på de andre som var korsfestet, men ikke på Jesus (Johannes 19,31-34)

Jesaja 53
8. Ved undertrykkelse og dom ble han tatt bort. Men hvem i hans tid tenkte at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks ugjernings skyld at plagene traff ham?

10. men det behaget Herren å knuse ham. Og han slo ham med lidelse, når hans sjel bar frem skyldofferet, forat han skulle se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd.

Døperen Johannses sier: se det Guds lam som tar bort verdens synd (Johannes 1,29) (Romerbrevet 5,6-8) (Hebreerbrevet 9,14 og 28)

2. Mosebok 12
5. Det skal være et lam uten lyte, årsgammelt, av hankjønn; et lam eller et kje kan dere ta.
6. Og dere skal gjemme det til den 14. dag i denne måned. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom solens nedgang og nattens frembrudd.

Det kom et mørke over hele landet da Jesus døde på korset fra den 6. til den 9. time (Matteus 27,45) (Markus 15,33-37) (Lukas 23,44-48)

Jesaja 53
9. De gav ham en grav blant de ugudelige, men hos en rik var han ved sin død. Han hadde ingen urett gjort, og det var ikke svik i hans munn,

En av Israels rådsherrer la ham i sin egen grav (Lukas 23,50-53)

Jesaja 53
11. Fordi hans sjel har hatt strev, skal han se deg og mettes. Ved det at de kjenner ham, skal den rettferdige, som er min tjener, rettferdiggjøre mange, og deres ugjerninger skal han bære.

Jesus sier at hver den som tror på ham, skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. (Johannes 3,16)
Pakten med Messias: Guds tre pakter

Daniels bok 9
24. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige by, innen en grense settes for frafallet, og syndene får en ende; til ugjerningen blir sonet og en evig rettferdighet blir ført frem; til det forseglede syn og profeti; og til å salve et Aller-helligste.

Se mer: Daniel 70 årsuker

Sakarja 3
8. Hør nå, Josva, du ypperste prest! Du og dine venner, som sitter her foran deg, dere menn er et forvarsel. For se, jeg lar min tjener Spire komme.
9. For se, den stein jeg har lagt foran Josva, på den ene stein er det sju øyne rettet! Se, jeg skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg tar dette lands ugjerning bort på èn dag.

 

Hans rike

Salme 2
9. Du skal sønderslå dem med en jernmakt. Så som et pottekar skal du knuse dem.

Salme 110
1. En salme av David. Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til en skammel for dine føtter!

Jesus satte seg ved Guds høyre side og venter på at hans fiender skal bli lagt for hans føtter (Hebreerbrevet 10,12-13)

Salme 45
7. Din trone, Gud, står fast for evig og alltid, og ditt rikes kongestav er rettferdighetens-stav.
8. Du elsker rettferd og hater ugudelighet, så derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.

Daniel sier at hans rike skal vokse til det fyller hele jorden: Historien om Guds rike 

Esekiel 37
26. Jeg vil gjøre en fredspakt med dem, og en evig pakt skal det være. Jeg vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min helligdom midt iblant dem for evig tid.
27. Min bolig skal være over dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Jesaja 57
15. For så sier den Høye, den opphøyde, han som troner for evig, og hvis navn er hellig: I det høye og det hellige bor jeg, og hos dem som er sønderknust og ydmyket i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende.

Lukas 17
21. Heller ikke skal de si: «Se her!», eller: «Se der!» Se, Guds rike er nemlig inne i dere.

Guds rike er et åndelig rike, hvor Gud bor hos dem som slipper han inn.

Det kan du lese mer om her: Bli født på ny (frelse)

 

Etter hans gjenkomst

2. Samuels bok 23
1. Dette er Davids siste ord: Så sier David, Isais sønn. Så sier mannen som ble høyt opphøyd, Jakobs Guds salvede, og Israels herlige sanger:
2. Herrens Ånd taler gjennom meg, og hans ord er på min tunge.
3. Israels Gud har talt, til meg har Israels klippe sagt: Der skal være en hersker over menneskene. En rettferdig, en hersker i Gudsrespekt.
4. Han skal være lik morgenens lys når solen går opp, en morgen uten skyer da gresset spirer frem ved solskinn og ved regn.

Jesaja 11
1. Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt.
2. Og Herrens Ånd skal hvile over ham, visdom og forståelses Ånd, rådgivning og krafts Ånd, og den Ånd som gir kunnskap om Herren og respekt for ham.
3. Han skal ha sitt velbehag i Herrens respekt. Og han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skape rett etter det hans ører hører,
4. men han skal dømme de stakkarslige med rettferdighet og skape rett med rettvishet for de ydmyke på Jorden. Og han skal slå Jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med sine leppers ånde.
5. Rettferdighet skal være beltet om hans hofter, og trofasthet skal være beltet om hans liv.
6. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge hos kjeet. Kalven, den unge løve, og den spesialfòrede buskapen, skal holde seg sammen, og en liten gutt skal drive dem.
7. Ku og bjørn skal beite sammen, deres unger skal ligge hos hverandre, og løven skal ete halm som oksen.
8 . Spedbarnet skal leke ved huggormens hule, og over giftøglas hull skal det avvente barn rekke ut sin hånd.
9. Og ingen skal gjøre noe ondt, og ingen skal ødelegge noe på hele mitt hellige berg, for Jorden blir full av Herrens kunnskap, akkurat som vannet dekker havets bunn.
10. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være av herlighet.

 

Relaterte innlegg

Kristus og loven
Dåpen (Pakten)

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 9. desember 2023Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *