Lester Sumrall

1930. Han begynte å reise som Evangelist 17 år gammel.

1931. Da møtte han Howard Carter. Han drev en bibelskole i England, og var forkynner i pinsebevegelsen.

1932. Han grunnla en kirke i Green Forest, Arkansas.

1934. Fra 21. November reiste han som evangelist til Australia, Java, Singapore, Hong Kong, Kina, Japan, Korea, Sibir, Russland, Polen, Tyskland, Norge, Sverige, og så til England. Han møtte også Howard Carter på en del av disse stedene.

1936. Han ankom England og tilbrakte 2 år der. Her møtte han Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth var læremesteren til Howard Carter.

1939. Da må han forlate Storbritannia på grunn av krigen som nærmet seg, og reiste til USA.

1942. Da reiste Sumrall til Sør-Amerika som evangelist.


(Bildet er hentet fra nettet)
Født: 15.02.1913, New Orleans
Navn: Lester Frank Sumrall
Foreldre: George og Betty Sumrall
Hustru: Louise Layman
Gift: 30.09.1944
Barn: Frank Lester (født 1946), Phillip Stephen (1950), og Peter Andrew (1953)
Yrke: Pastor og Evangelist
Død: 28.04.1996, 83 år gammel

1944. Den 30. september giftet han seg med Louise Layman, som han traff på i Sør-Amerika.

1945. De slår seg ned i Springfield, Missouri.

1946. Etter at de fikk sin første sønn, Frank, flyttet de til South Bend, hvor Sumrall var pastor i en liten kirke i utkanten av byen. Han overtalte kirken til å bygge en bygning i sentrum kalt Calvary Temple , som også ble kalt Lovprisningens katedral . [1] På kort tid økte oppmøtet på gudstjenesten til 2500 personer. Også Oral Roberts ble invitert av Sumrall til å forkynne i denne kirken.

1950. Reiste han til Manila, Filippinene hvor han gjennomførte en rekke Vekkelsesmøter, og deretter grunnla et senter for evangelisering og Bethel Temple.

1953. Etter å ha lært om bestettelsen til Clarita Villanueva, som han hevder å ha utfridd fra to demoner, etablerte han Lovprisningskatedralen i Manila. Og så returnerte han til USA, og tok i økende grad avstand til pinsebevegelsen.

1957. Da grunnla Lester Sumrall Evangelistic Association (LeSEA), som er et kristent kringkastingsselskap, World Harvest Bible College, og World Harvest Magazine.

1963 Nå flyttet Sumrall til South Bend, Indiana, og ble pastor for Christian Center Cathedral of Praise (nå Christian Center Church). Det var rundt denne tiden han trakk seg fra pinsebevegelsen.

1968. Nå begynte han det som skulle bli «World Harvest Missionary Evangelism» radio med FM sendinger, med samtaler, bibelundervisning, og musikk, 24 timer i døgnet.

1972. Da kjøpte han TV-stasjonen til FBC, TV-40

1973. Nå sikret han seg lisensen for det første 24-timers kristne TV-programmet fra Den statlige  Kommunikasjon, FCC, og startet WHMB Christian Television i Noblesville, Indiana.

1976. LeSEA kjøper nå TV-stasjonen av Florida, TV-45 Miami, som han solgte i 1980 til Paul Crouch (TBN).

1977. Nå kjøper han TV-46, som blir hovekontoret deres.

1985. Nå kjøper han TV-47, som er den eldste kristne TV-stasjonen i Tulsa, Oklahoma. Den ble solgt til CTN i 2020. Han kjøper også den eneste kristne radio-kringkasteren som for tiden driver et globalt nettverk av kortbølgeradiosendere, og som ligger i South Carolina, og i Palau, Oceania.

1986. Da kjøpte han TV-14 som betjener alle Hawaii-øyene på Oceanic Cable Channel 11, Oahu, og The Big Island.

1987. Nå etablerte Sumrall en humanitær hjelpeorganisasjon, LeSEA Global Feed the Hungry.

1988. Nå kjøte han ennå en TV-kanal som han solgte til  Bud Paxson i 1995, og ble knyttet til In TV, og som ble kalt for PaxTV i 1998.

1989. Lester Sumrall deltar på en konferanse som ble holdt den 20-22 Juni ved Oral Roberts university. Ledelsen i CBM (Charismatic Bible Ministries) bestod av:
Buckingham, Capps, Cerullo, Cho, Copeland, Crouch, Dortch, Giminez, the Hickeys, Roy Hicks, Sr., Hinn, the Hunters, Lea, MacNutt, Paulk, Price, Savelle, Strang, Lester Sumrall, Synan, Tilton, Treat, Tommy Tyson, Weiner og Ralph Wilkerson. Og disse ble enige om å ikke korrigere hverandres lære. https://www.thebereancall.org/content/new-age-inroads-church

1994. Nå kjøpte han TV-20 i New Orleans

1996. Nå ble Puls FM grunnlagt og sender kristen musikk til Michiana markedet.

Og dette året dør han i April, i South Bend, og da hadde han skrevet over 130 bøker, og etterlot seg 11 TV og Radiostasjoner.

Vurderinger

I denne boken, som Lester Sumrall kom ut med i 1987, sier han at Jerusalem ville bli den rikeste byen på jorden, at felles markedet ville styre Europa, og at det ville bli en atomkrig som involverer Russland og kanskje USA. Og så profeterte han at den største kristne vekkelsen i kirkens historie ville skje: alt i løpet av de siste 13 årene av det 20. århundre. Alle disse spådommene misslyktes.
http://www.sounddoctrine.net/Nick/topical/false_prophets.htm
https://bewareofthewolves.blogspot.com/2014/10/trinity-life-church-leicester-great-end.html

Smith Wigglesworth profeterte over Lester Sumrall at det ville komme en mektig vekkelse i endetiden. Han skulle ikke få se den, men Lester skulle på se den. I 1936 ga han en profeti til økumenen David DuPlessis om at: Gud ville utøse pinseopplevelsen for å feie verden, og at DuPlessis ville spille en betydelig rolle i denne bevegelsen.
https://bewareofthewolves.blogspot.com/2014/10/trinity-life-church-leicester-great-end.html

Duplessis er en katolikk som jobber for den økumeniske vekkelse. Det vil si at de samler alle religioner inn i den katolske kirke. Den Katolske Krike er brobygger mellom religionene. Dette er jo det samme programmet som Billy Graham holdt på med. Der han sier at man ikke behøver å være frelst for å komme til himmelen.

1.21-1.23 minutter, inn i filmen, ber han og sier: Satan vi kommer i mot deg …. osv.
Jesus lærte ikke sine disipler å be på denne måten. Paulus gjorde det ikke. Og ikke vet jeg om noen i det gamle testamentet som gjorde det heller.
For det første så lærer ikke bibelen denne måten å be på.
For det andre «sloss» han mot noen som ikke er der. For det er når kampen er der, at han er der.

Jesus gikk heller ikke rundt å proklamerte seier over ting. Ikke gjorde disiplene det, og ikke gjorde Paulus det heller. Det er noe her som ikke rimer med bibelen.

1.29-1.32 min inn i filmen sier han at et nervesammenbrudd er en demonisk besettelse. Og så sier han videre at jeg kan ikke se at en kristen kan ha et nervesammenbrudd.
     Når økonomien raser, og dine kjære forlater deg, skal det mye til å unngå å få nerveproblemer. Da kan jeg nok gå med på at du er under et demonisk angrep, slik Job var, plaget, men ikke besatt. (Jobs bok kapittel 1-2). Job var ikke besatt, selv om han var plaget og under angrep. Så hvis man får et nervesammenbrudd, er man altså ikke kristen lenger heller. Dette har ikke noe med bibelen å gjøre.

12-18 minutter inn i filmen forteller Lester Sumrall om en åpenbaring han hadde av Djevelen. Og Djevelen sa til Lester: Mitt navn er Apollyon. Men dette stemmer ikke med bibelen.

Apollyon er gresk og betyr «Ødeleggeren».

1.Korinterbrev 10
1. Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om at alle våre fedre var under skyen, og alle gikk gjennom havet,
9. Heller ikke tålmodighetsprøve Kristus, akkurat som noen tålmodighets-prøvet og gikk fortapt ved slanger.
10. Heller ikke knurre, slik som noen av dem knurret og gikk fortapt av Ødeleggeren.

Og hva sier Gud om denne engelen?

2. Mosebok 23
20. Se, jeg sender en engel foran deg for å vokte deg på veien og for å føre deg til det sted jeg har utsett for deg.
21. Ta deg i vare for ham og hør på hans røst. Vær ikke gjenstridig mot ham! Han skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham.

Han sier: for mitt navn er i han. Det betyr at Guds karakter er i han. Det er mer enn hva man kan si om Djevelen. Og du kan lese mer om Apollyon her.

Men kanskje du sier at han ble lurt. Da vil jeg spørre. Hvor mange andre ganger har han blitt lurt? Jeg forventer mer av en som har levd med Gud hele livet, og har hatt flere syner, enn dette.

John Todd ser aldri på kristne tv-stasjoner, fordi de fleste mottar pengestøtte fra Illuminati (Lusifer). 22.00-25.00 inn i filmen https://www.youtube.com/watch?v=HaEuCM-vvOc

Han så 35 millioner dollar bli levet til disse predikantene, som var med i Full Gospel Bisnessmenn, i en periode på 2 år. (Det var fra 1970-1972) https://www.youtube.com/watch?v=OBS5lSoPsaY

I 1964 startet Illuminatet den karismatiske bevegelsen for å kunne komme med et annet evanglium. New Age-evangeliet. Hensikten var å ødelegge den evangeliske kristne vekkelsen. 1.44-1.54  og inn i filmen https://www.youtube.com/watch?v=HaEuCM-vvOc

Dette kan du lese mer om i artikkelen: Er det riktig å advare mot andre «kristne» ?

Jeg har vært på flere møter med Lester Sumrall, og likte hans forkynnelse, men dette likte jeg ikke.

7-8 minutter inn i denne filmen deler han opp Jesu gjenkomst i 2 deler. En opprykkelse og en gjenkomst. Og det stemmer heller ikke med bibelen. Se artikkelen: Endetidsløgnen.

i 2019 startet det rettsaker mellom arvingene, som vil ha kontroll over imperiet, etter Lester Sumrall. Og Lester L. Sumrall hevder at det kan være 1 milliard dollar, i donasjoner, som har strømmet inn i Lester Sumrall Evangelistic Association, siden deres bestefar, Lester Sumrall, døde i 1996.

Organisasjonen «Feed The Hungery» hevder at de har gitt bort 200 millioner dollar, og det er jo fra 1987. Da er det mellom 800-900 USD, som har gått bort i administrasjon, investeringer, og lønninger. Det tilsvarer 35-39 millioner USD pr år. For å få en pekepinne på hvor mye dette dreier seg om, kan vi kanskje sammenligne med Livets Ord. De hadde en omsetning, på slutten av 1990 tallet, på 40 millioner SEK pr år, og etter dagens målestokk i USD, skulle det tilsvare 4 millioner USD. Sammenligningen er ikke korrekt, men det gir oss jo en pekepinne. Og i tillegg til donasjoner, så kommer jo salg, de har hatt, av bøker, sendetid, osv.
https://www.feedthehungry.org/mission
https://eu.southbendtribune.com/story/news/local/2019/06/04/sumrall-cousins-spar-over-multibillion-dollar-christian-media-empire-founded-in-south-bend/46361523/
https://eu.indystar.com/story/news/2019/05/29/cousins-fighting-over-late-lester-sumralls-religious-empire/3751397002/

Dette New Age evangeliet er basert på psykologi. Du kan ha fremgang. Du kan få seier. Du kan bli helbredet. Du kan få velstand. Du kan gå i tro. Du kan være supermann. Det er egoismens evangelium. Det er ikke mye snakk om det å ta opp sitt kors å følge Herren, og å være en tjener. Det å ta opp sitt kors, er rake motsetningen til denne forkynnelsen. Husk hva Jesus sa: Den som vil være stor blant dere, han skal være alles tjener. (Matteus 20,26)  I dette evangeliet, vil du ikke være tjeneren. Du vil ha tjenere, fordi det er du som er på toppen. Du har vendt ditt ansikt mot godene, fremfor Herren.

Du kan lese mer om forførelsen her.

Øverige kilder:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lester_Sumrall
https://de.wikipedia.org/wiki/Lester_Sumrall
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Broadcasting_Corporation

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 9. juli 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *