Forførelsen i vår tid

For mange år siden leste jeg i en bok om de kinesiske kristne. De snakket om forførelsen i vesten, og min første tanke da var: Er det noen forførelse i vesten?

Men her har du noe om forførelsen.

Læren om at du kan sende ut dine engler for å bringe ting til deg

Det er feil. Man går til Gud i bønn, og så sender Faderen ut engler som bringer oss bønnesvaret.
Hvis denne læren skulle være sann, da behøvde vi ingen bønnemøter lenger.
Dette gjorde ikke engang Jesus. I Getsemane sa han: Kunne ikke jeg ha bedt min Fader, og Han ville ha sendt 12 legioner engler. Matteus 26,53
Og det er ingen andre av apostlene som har denne praksisen i Bibelen, og heller ikke eksisterer det i det gamle testamentet. Hvis Jesus kunne sende ut englene selv, hvorfor måtte han da tilbringe så mye tid i bønn da? Dette er utøvelse av kontroll, så denne læren er feil.

Her er noen forkynnere av denne læren som jeg har hørt eller lest:
Kenneth E. Hagin, Robbert Leardon, Kenneth Copeland, Norwel Hayes

Ord i bibelen blir byttet om i bibeloversettelsene

Yppersteprest har blitt byttet om med øversteprest. Det ypperste er det mest kvalitetsfulle, mens øversteprest er et kontrollsystem. Ordet slave er i mange tilfeller byttet om med tjener i det nye testamentet. osv

Mer om dette kan du lese i boken: Hva er skjedd med Bibelen? Av Thoralf Gilbrant

Troen blir fremstilt som kontroll

Troen blir fremstilt som kontroll. Jeg tror!, og derfor må Gud gjøre som jeg sier.
Istedenfor å gå til Gud med sine problemer, og så viser han deg svaret/løsningen på ditt problem, og så vandrer du i tro/lydighet til det han har sagt/vist deg.
Det er flere av disse trosforkynnerene som har denne undervisningen/holdningen.

Mer om det i artikkelen som jeg har skrevet: Tro som ikke behager Herren

Før din sak mot Gud

Det er noe man gjør mot sin motstander og ikke mot sin venn. Moses talte i forsvar for Guds folk i dette tilfellet.
«Før din sak» er et hefte som Kennet Hagin har gitt ut der han viser til Moses på berget i samtale med Gud for folket da han var på fjellet og fikk Guds lov.

Noen forkynnere av denne læren som jeg har hørt eller lest: Kenneth E. Hagin, og Benny Hinn

Helvete

Noen lærer at det ikke finnes noe Helvete. Da sier de med andre ord at Guds ord er løgn.
Dødsriket blir kalt Helvete, men det er feil. Det er Ildsjøen som er Helvete.

Mer om det kan du lese i min artikkel: Etter døden

Mennesket er en ånd, som har en sjel, og bor i en kropp:

Det er feil: Mennesket består av ånd, sjel, og legeme. Det er tre personer i en person, akkurat som Gud. Faderen, sønnen, og Den Hellige Ånd. (Tre personer i en person)

Noen forkynnere av denne læren som jeg har hørt eller lest: Kenneth E. Hagin, Kenneth Copeland, Ulf Ekman med fler.

Læren om at Jesus døde åndelig

Dette er en lære som er falsk. Det var hans kjøtt som ble ofret. Hebreerbrevet 10,20
De lærer at Jesus døde åndelig da han gikk til dødsriket fra Golgata, og at han ble født på ny der nede.
Da Jesus døde på korset, ropte han ut: Far i DINE HENDER over gir jeg min ånd. Lukas 23, 46
Og hva sa han ikke til røveren på korset: Sannelig, sier jeg deg: I dag skal du være med meg i paradis. Lukas 23,43
Og hvor er paradis: se 2. korinterbrev 12,1-4 Det er Himmelen

Her er noen forkynnere av denne læren som jeg har lest eller hørt:
Kenneth E. Hagin, Kenneth Copeland, E.W. Kenyon, Benny Hinn, T.L. Osborn

Helligdagene er byttet om

Julefeiringen er en okkult tradisjon og heter egentlig Yule, og Påska blir flyttet på for at det skal passe med fullmåne.
Mer om det kan du lese her: Til dere kjære Lutherske statskirkefolk

Hviledagen er byttet om

I følge 1.Mosebok 2,2-3 så hvilte Gud på den 7. dag og velsignet den. Og dette ble det en lov om at man skal hvile på den 7. dag som er Sabbaten. Men de har byttet om Sabbaten med Soldagen, fordi Romerne tilbad solen på den dagen. Det kan du lese mer om her: Sabbaten

 

Adam var Gud manifestert i kjøtt

Da vil vel Kenneth Copeland at vi skal tilbe Adam på samme måte som vi tilber Jesus Kristus.
Dette er en falsk lære. Hvis menneskene var guder, da behøvde man ikke å bli født på ny.
Og hva var det slangen fristet Eva med i Edens hage. «Dere skal bli som Gud» 1. Mosebok 3,5

Forkynner: Kenneth Copeland

Dette er omtalt i de linkene som ligger på forsiden med videoopptak av uttalelsen, men det er på engelsk.

Avlat

Med avlat kan man kjøpe seg fri fra sine synder, forkynnes det i den katolske kirke. Dette var noe paven kom på for å samle inn penger til å bygge sant Peterskirken i Rom.
Men hvis man kan kjøpe seg fri, så har man jo fått retten til å beholde sin synd. Og du kommer ikke inn i himmelen med synd. Profetene, Døperen Johannes, og Jesus, forkynte omvendelse. Så hvis man bekjenner sin synd og omvender seg fra den, da får man tilgivelse, og da vasker Jesu blod deg fri fra synd, og dette er gratis. 1. Johannes brev 1,9

Litt usikker på kilden, men jeg tror at det var boken: 50 år i den katolske kirke av Charles Chiniquy

Man skal sette familien fremfor kallet

Det er feil. Det var det Adam gjorde da han fulgte Eva i hennes synd mot Guds ord.
Jesus sier: Den som elsker far, mor, sønn, eller datter, mer en meg er meg ikke verd.
Matt 10,37 og Luk 14,26.
Og: den som forlot hustru, barn, far, og mor, for Guds rikes skyld, skal få mangfoldig foll igjen. Lukas18,29
Mannen skal underordne seg Kristus og kvinnen skal underordne seg mannen. Ef. 5,22-24

De forkynnere som jeg har hørt og forkynner denne læren er:: Robbert Leardon, og Arild Edvardsen

Musikken er blandet

på 70-tallet ble opprørsmusikken introdusert som kristen musikk med kristen tekst til. Men det er fortsatt opprørsmusikk. Og det er fortsatt opprørsånden som synger, og ikke Guds salvelse.
John Todd forteller at han var med på betale en pinse-pastor for å innføre rokken som kristen musikk på begynnelsen av 70-tallet.

Vil du vite mer om det kan du søke på John Todd på Internett. Eller at du kan lese om det i boken: Musikkens makt & Den nye verdensorden av Tore Sognefest

Ta tilbake det tyven har stjelt

Det er feil: Jesus ba oss om å gå til Faderen når det var noe vi ville ha. Matteus 7,11

Forkynnere: Kenneth og Gloria Copeland,

Man blir døpt før man blir frelst

Det Fillip sa til hoffmannen var at: hvis du tror av hele ditt hjerte kan det skje. Da er troen en betingelse for dåpen. Apostlenes gjerninger 8,37
Til forsvar for det sier de at du vet ikke om et barn kan tro. Paulus sier: hvordan kan de tro hvis ingen har forkynt for dem. Romerbrevet 10,14

 

Vår kamp er ikke mot Englene i himmelrommet

Kenneth Hagin forteller i boken «8 syner av Jesus» at Jesus åpenbarte seg for ham og fortalte ham om kampen i Efeserbrevet 6,12. Og at Jesus sa om kampen mot demonene, at vi har kamp mot makter, denne verdens hersker, myndighetene, men ikke mot englene i verdensrommet, for de skulle han ta seg av.
Det er feil. I Efeserne 6,12 står det at «vår kamp er mot»
(For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot de øverste, mot autoritetene, mot denne verdens herskerne i dette mørke, og mot ondskapens ånder i himmelrommet.)
At vi ikke skulle kjempe mot englene i verdensrommet, er ikke bibelsk i det hele tatt. Da
trenger vi jo ikke faste og bønn, for dette er jo fyrstene i åndeverden.

Mer om det kan du lese i min artikkel: Demoner

Læren om opprykkelsen er forvrengt

Det forkynnes at opprykkelsen er før basunene lyder, istedenfor at det er ved den siste basun som Paulus taler om i 1. Korinterbrev 15,52 / 1.Tessalonikerbrev 4,14-17

Mer om dette kan du lese i artikkelen: Endetidsløgnen

Det går an å bli frelst etter døden

Kenneth Hagin forteller i boken «8 syner av Jesus» at Jesus fortalte ham at det fantes en mulighet for de som døde, at de kunne velge å bli frelst i fra de forlot kroppen til de havnet på sitt bestemmelsested
Kommentar: Så her har tydeligvis Gud holdt noe skjult for apostlene og kun åpenbart det for Kenneth Hagin, nå i endetiden, men det var jo synd for alle disse som i mellomtiden ikke fikk denne anledningen.
Dette står ikke i bibelen og er en falsk lære

Forkynner: Kenneth Hagin

Guds ord settes opp i mot seg selv

De setter Guds ord opp i mot hverandre. De setter loven opp imot nåden. Hvis ikke Jesus hadde gjort rett i forhold til loven da de kom til ham med en kvinne som var grepet i hor, da hadde han syndet. Og da hadde det ikke vært noe håp for deg og meg. Da hadde det ikke vært en himmel for deg og meg.
Mange ser på loven slik Paulus gjorde før han ble frelst og ikke slik han så på den etter at han ble frelst. Før han ble frelst skulle han rundt å ta alle de som ikke levde rett, men etter at han ble frelst sa han: vi må vandre i kjærlighet for å oppfylle loven.
Jeremia fløy ikke rundt i Jerusalem for å ta alle som ikke levde rett etter loven, men han advarte dem, og ba dem om å vende om. Men de valgte å ikke høre på han, og da kom dommen over Jerusalem.
Døperen Johannes advarte og sa vend om. Og det var også budskapet til Jesus, både i evangeliene og i begynnelsen av Åpenbaringsboken.
Hvis du ikke vender om fra synden, går du fortapt. De 10 bud er derfor din veiviser til himmelen.
Og de kommer ikke til å forandre seg i all evighet.
Det er som Judas sa i Judas brev. De bytter om nåden med ryggesløshet. Og at de lover dere frihet, men selv er de fordervelsens slaver. 2. Petes brev 2,19 og Judas brev 1,4
Det Moses sa på slutten av sitt liv. Se jeg har lagt frem for dere velsignelsen og forbannelsen, livet og døden, så velg da livet. 5. Mosebok 30,19
Dette var ikke tvang, men det var frihet på eget ansvar.
Vi lever ikke under loven nå, men loven er ikke feil, det er bare måten som er anderledes. Istedenfor å streve slik Paulus gjorde før han ble frelst (og det var tvang), så har vi fått en som hjelper oss.

Galaterbrevet 3,5
Han som da gav dere Ånden og arbeidet sine gjerninger i dere, var det av lovgjerninger, eller ved troens(lydighet) hørelse?

Mer om dette kan du lese i artikkelen: kristus og loven

Nådesforkynnelsen

Hvordan kunne Jesus stille slike krav i Åpenbaringsboken til forsamlingene der, hvis alt var bare nåde? Man skulle jo tro at han var falt helt ut av nåden.
Nådesforkynnelsen er dratt for langt. Hvis man omvender seg fra synden, så får man nåde. Men hvis man ikke omvender seg fra synden, så får man dommen. Du kan lese mer om det her: Strøket av livets bok

Dere er Guder:

Det er flere som forkynner dette, men det stammer egentlig fra hinduismen.
Dette er feil. Da man ble født på ny, så fikk man en ånd som er barn av Gud i himmelen, ja, men sjelen er mennesklig, og kroppen har syndens natur. (Adams natur) Det var dette slangen lurte Eva med. «Dere skal bli som Gud», men istedenfor fikk de Synden og Døden. 1.Mosebok 3,5
Det var på grunn av dette at Herodis Agrippa ble hugget ned av en engel. Han tok imot hyllesten, fra folket, som Gud, istedenfor å gi Gud æren. Apostlenes gj. 12,21-23
Kommentar: Det var jo denne læren, om at de var overmennesker, som Japanerne fikk høre, føre 2. Verdenskrig, og som førte til at de så ned på andre, og gjorde dem i stand til å angripe sine naboland.

Noen forkynnere av denne læren er: Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Paul Croutch TBN, Benny Hinn, Joyce Mayer, Jim Jones, og Sidi Baba (hinduismen)

 

Man kan be til seg selv

Be til deg selv, for jeg er i ditt selv og du er i mitt selv. Vi er en ånd, sier Herren.
Kommentar: Dette er jo helt fantastisk. For da kan man jo be til seg selv og svare selv.
Dette er helt feil. Bibelen sier at den som seg selv opphøyer, skal fornedres. Matteus 23,12

Dette er hentet fra Kenneth Copelands sitt blad: Believers Voice of Victory februar 1987, side 9

Økonomi

Trosforkynnelsen har også påført mange et økonomisk tap, så at de ikke klarer sine forpliktelser, fordi de såkalt skal gå i tro.

Lukas 14
28. For nemlig hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og beregner kostnaden for å se om han har nok til å fullføre det?

Du kan lese mer om tro, som er feil, i min artikkel:  Djevelens trosforkynnelse

Helgendyrkelsen

I begynnelsen når den Katolske kirke ble startet, overtok man avgudstemplene og gjorde dem om til kirker. Og man beholdt avgudene, men man bare byttet navn på dem. Avguden Jupiter ble til Peter, og Himmeldronningen ble til Maria.
Dette er hentet fra boken: 50 år i den katolske kirke av Charles Chiniquy
Pave Gregor sendte en til England for å få folket til å konvertere til katolisismen. Og for å få til det, så skulle en av deres avguder gjøres til helgen.
Dette er hentet fra: Aleksander Bugges verdenshistorie
Det er tydelig at når man ber til helgenene, så er det de gamle agudene man ber til. Så når de tilber Maria, så tilber det egentlig himmeldronningen, som var en av de Romerske avgudene.

 

Kollekten

På Livets ord ble vi forkynt at man skulle gi i kollekten, som en investering, for å bli velsignet, og ikke fordi man vil velsigne.

Dette er jo en oppfordring til egoisme.

Oppfordring til å lyve i boka til Kenneth Hagin, Navnet Jesus

«Jeg har så ofte sagt, jeg har ikke hatt en hodepine i så mange år (45 for å være nøyaktig) … Bare noen få måneder siden, da jeg forlot kontoret bygningen og begynte hjem, plutselig hodet mitt begynte å verke, kanskje noen vil si, «Vel, hadde du en hodepine. Nei, det gjorde jeg ikke en eneste gang! Jeg har ikke hodepine. Jeg har ikke hatt en hodepine siden august 1934. 45 år har kommet og gått. Og jeg har ikke hatt en hodepine … men hvis jeg hadde hodepine, ville jeg ikke si det til noen. Og hvis noen spurte meg hvordan jeg følte meg, jeg ville si, jeg har det bra, takk. «(I Navnet Jesus, s.44)
Å benekte sykdommen er jo det samme som suggesjon, og å lyve om det faktiske forhold.
Dette er feil forkynnelse. Ingen vil kunne hjelpe deg hvis du benekter at du er syk når du er syk.
Her blir man jo oppfordret til å bryte det 8. bud. (Du skal ikke lyve)

Helbredelse

Hvis noen har hjerteproblemer, og de fornekter dette symptomet ved å hevde sin helbredelse ved tro, kan de dø. Et perfekt eksempel på dette er når Oral Roberts var på Paul Crouch på «Pris Herren» showet på TBN (6. oktober, 1992). Jeg så på mens Crouch ble bedt om å legge hendene på Oral Roberts for å betjene sine brystsmerter, utbrøt Roberts, «Jeg føler den helbredende kraften i Jesus!» Og sa det føltes som en «elektrisk strøm går gjennom ham.» Paul du er salvet . Oral Roberts ble erklært helbredet på TBN. Men var han egentlig det? Det ble rapportert mindre enn fire timer senere, mens de besøker et hjem i Newport Beach, at Roberts følte flere smerter og ble innlagt på Hoag Presbyterian Memorial Hospital (også i Newport Beach), kort tid etter midnatt. Påfølgende artikler rapporterer at Roberts hjerteinfarkt var «nær kolaps.» («Evangelist Har Tests,» The Orange County [CA] Register [Dec.16 1992], A-7) at helbredelses-evangelisten har nå en pacemaker («Roberts Out of Hospital, «The Orange County [CA] Register (2L desember 1992), A-30). Dette er selvfølgelig ignorert av folkemengdene som følger hans helbredende doktrine. Man kan bare lure på hvorfor?
http://www.letusreason.org/Wf25.htm
Man fokuserer mye på helbredelse, men forteller ikke at sykdom er en del av forbannelsen, som kommer av at mennesker ikke følger Guds lov. Og dermed blir forkynnelsen om omvendelse borte.
(Lukas 15,10. På samme måte, sier jeg dere, er det glede for Guds engler over enhver synder som vender om.)

Hagin siterer feil datoer for sin helbredelse I de forskjellige bøkene han har gitt ut

Hagin hevder han ble helbredet for mange sykdommer en «deformert hjerte», «lammelse» og»uhelbredelig blodsykdom.» Han erklærte også sin «helbredelse fra toppen av hodet mitt til mine fotsåler» den 7. august 1934, slik at «alle symptom på nød, mangel og fysiske feil ble drevet ut av kroppen min,» evig. «Jeg er fortsatt helbredet etter 49 år,» Hagin sa. (Kenneth E. Hagin, Exceptional Growing Faith, 2d Rev ed [Tulsa, OK:… Kenneth Hagin Ministries, 1990, 48-49, 82-83) Hans helbredelse skjedde på tirsdag i den «andre uke» av august 1934, eller 7 august, som ikke var samme dato som «andre tirsdag» som måneden [august 14). Ellers Hagin gir forskjellige datoer, for eksempel «6 dager før min 17nde bursdag [20 august 1934, sier noe som ville være 14. august den» andre tirsdag i august 1934 «: (Kenneth E. Hagin, El Shaddai [Tulsa, OK: . Kenneth Hagin Ministries, 19801, 24-25) Men se Kenneth E. Hagin, hvordan du kan bli ledet av Guds Ånd (Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1978), 87 (healing på en «torsdag» i august 1934). I enda et sted hevder Hagin hans helbredende var på «8 august 1934», som var en onsdag (Kenneth E. Hagin, Zoe: The God-Kind of Life [Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1981]., 13) Kanskje Hagin trenger at hans minne blir helbredet også.

(Hentet fra boken Kristendommen i kriser) utgitt på engelsk

Kennet E. Hagiens sykdom

Kennet Hagin sier at han ble helbredet i 1934 for hjertefeil, men han sier ikke noe om at han var innlagt på sykehus for disse tingene i 1939, 1942, 1949, og 1973.
«alle symptom på nød, mangel og fysiske feil ble drevet ut av kroppen min,» for evig. «Jeg er fortsatt helbredet etter 49 år,» sa Hagin. (Kenneth E. Hagin, Exceptional Growing Faith)
Og til slutt så døde han av hjertestans i 2003.
Kenneth E. Hagin kopierer en tekstside av E.W. Kenion sin bok og setter det inn i sin bok «8 syner av Jesus», og her er det er Jesus som står sier det.

https://www.youtube.com/watch?v=XCCz7bFdFiA . De 10 første minuttene (på engelsk)

Suggesjon

Når Jesus møtte den blinde mannen som han spyttet i øynene på, og spurte om han så noe. Og han svarte jeg ser mennesker gå omkring som trær. Da sa ikke Jesus til ham: Du har fått det broder, hold fast på det broder, du har fått miriaklet, bare stå i tro.
Nei, han bad for ham så han så klart. Markus 8,22-26
Det å holde fast på et mirakel man ikke har, kalles for suggesjon, og er new age-lære. ( Det er noe av det samme som posetiv tenkning, som er hvit magi)
Årsaken til at mange ikke får helbredelse, er mangel på omvendelse. Jesus sa til mannen ved Betesta dam: «Synd ikke noe mere, forat ikke noe verre skal hende deg». Så synd var årsak til ulykke og sykdom.
Johannes 12,40. Han har forblindet deres øyne og forherdet deres hjerte, forat de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet, og vende om, så jeg kunne helbrede dem.
(Det var dette som skjedde da såmannen sådde ordet i hjertene på folk. Den onde kom og tok det bort. Matteus 13,19)
Omvendelse og helbredelse var noe som hørte sammen.
Det at man oppfordres til å holde fast på et mirakel man ikke har fått, fjerner oppmerksomheten fra omvendelse, og hindrer folk å søke Gud.

Du trenger ikke å be for barna dine

«Jeg har aldri bedt om at noen av barna mine skulle bli frelst. Ikke en eneste bønn…. Hvorfor? Fordi du kan ha det du sier – og jeg hadde allerede sagt det.«
Kommentar: Hvordan går det med værmeldinga, da når alle har en mening om den, som de sier. Det må jo bli kaos. Kanskje det er derfor vi har så mange metrologiske stormer.

Dette er falsk lære og hentet fra Kenneth E. Hagin sitt hefte: Ord

Jesus var rik

Kenneth Hagin og flere med han, forkynner at Jesus var rik og ble kun fattig da han døde på korset. (De forkynner dette, bare for å forsvare sin egen rikdom). Dette var også noe vi lærte på Livets ord.
Dette er feil. Jesus var rik da han var i himmelen, men ble fattig da han kom til jorden, for at vi skulle få del i hans rike.

Profeten Sakarja 9,9
Fryd deg høylig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av befrielse, fattig og ridene på et esel, på eselinnens unge fole.

 

Gud gjør ikke noe med Djevelen

De som ber Gud om å gjøre noe med Djevelen, kaster bort tiden. – dersom de troende ikke gjør noe med djevelen, så vil ingen ting bli gjort.
Dette står på side 19 i Kennet E. Hagin sitt hefte: Den troendes autoritet
Er det de troende som kaster Djevelen ut av himmelen i Åpenbaringsboken 12, eller er de de troende som kaster djevelen i avgrunnen i Åpenbaringsboken 20
Eller hva med Judas brev 1,9  Men fyrste-engelen Mikael våget ikke å bære frem noen blasfimerende dom da han gjorde forskjell med Djevelen og samtalte om Moses’ kropp. Men han sa: Måtte Herren straffe deg.

Dette er falsk lære. Vi blir bedt om å gå til Gud Faderen med våre behov, men å stå Djevelen imot faste i troen. Filipperbrevet 4,6-7 og 1. Peters brev 5,8-9

Denne jorden ble gitt til Djevelen av Adam, så det er Djevelen som er denne jordens hersker.

Feil: Salme 47 sier i vers 8: For Gud er all Jordens konge, så syng en sang som gjør vis!
Og 2. Mosebok 19 vers 5 sier:
Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom
fremfor alle folk. For hele jorden hører meg til.

Forkynnere: Kenneth Copeland med fler.
Du kan høre mer om dette på en av linkene på min forside, men det er på engelsk.

Adam gikk på Månen

Adam var et super-vesen da Gud skapte ham. Jeg vet ikke om folk vet dette, men han var den første virkelig levende Supermann. Først av alt, Skriften proklamerer klart at han hadde herredømme over fuglene i lufta, fiskene i havet – det betyr at han pleide å fly. Selvfølgelig, hvordan kan vi ha herredømme over fuglene og ikke være i stand til å gjøre det de gjorde? Ordet «herredømme» på hebraisk lærer klart at dersom du har herredømme over noe, da kan du gjøre alt det den du har herredømme over gjør. Med andre ord, hvis dette subjektet gjør noe du ikke kan gjøre, da har du ikke herredømme over det. Jeg vil ytterligere bevise det. Adam ikke bare fløy, han fløy ut i verdensrommet.med en tanke kunne han være på månen.

Dette er hentet fra Benny Hinn: Praise the Lord program på TBN, 26. desember 1991
Dette kan du også se på i en av linkene mine på forsiden, men de er på engelsk.

Kommentar: Det at Adam gikk på månen, står ikke i bibelen. Så det må man jo kalle ubibelsk.

Gud kan ikke gjøre noe uten at vi ber han om det

Dette er feil. I Efeserne 3,20. står det:
Og Han er mektig over alt til å gjøre mere overflod enn hva vi ber om eller forstår, etter den kraft som arbeider i dere. Og Matteus 6, 25-27 sier:
Dette sier jeg til dere derfor at dere ikke skal ha bekymringsomsorg for deres sjelsliv, for hva dere skal ete, eller for hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke sjelen mere verdt en maten, og kroppen mere enn klærne?
Se på himmelens fugler. De sår ikke, høster ikke, og samler ikke i lager, men deres himmelske Fader før dem. Har ikke dere mere fortrinn fremfor dem?
Men hvem av dere som bekymrer seg kan legge en alen til sin lengde?

Forkynnere: Kenneth Copeland med flere.
Det kan du se i en av linkene på fremsiden, men den er på engelsk.

Å be til Gud med lyder

Ulf Ekman sier om barnsnødsbønn at han lærte å be slik i Tulsa, dvs. be i timesvis uten å bruke fornuft og tanke, ingen bønneemner, bare lyder!
Dette er hentet fra Ulf Ekman sin bok: Herren er en stridsmann», s.126 og s.116, og s..117

Kommentar: Hvis du var Gud i slikt tilfelle, og du skulle svare på bønn, hva skulle du svare da?
Dette er helt feil. Det var ikke slik Jesus lærte oss å be. Matteus 6,5-15

Gud er den som har feilet størst i historien

Jeg ble sjokkert da jeg fant ut hvem den personen er som hadde feilet størst i Bibelen virkelig er….. Den største i hele Bibelen er Gud. Nå, grunnen til at du ikke tenker på Gud som en mislykket person, er at han aldri sa at han var en mislykket person. Og du er ikke en mislykket person før du sier at du er en.

Dette er hentet fra Kenneth Copelands program: «Praise-a-Thon» på TBN, april 1988.
Du kan se mer om det på linken på min fremside, men det er på engelsk.

Kommentar: Jeg tror dette taler mer om intelligensen til Copeland enn Gud. Gud hadde allerede da planen klar om Jesus Kristus, som du kan se i dommen som Eva fikk.

Vi er supermenn

Når disse sannhetene virkelig får stige opp i oss, vil de gjøre oss til åndelige supermennesker, herrer over demoner og sykdom. …. Det vil bety slutten på svakhet og mislykkethet. Det blir ikke mer noen kamp for troen, for alt er vårt. Det trengs ikke lenger noen bønn om styrke, for Han er i oss …. Vi reiser oss og inntar vår plass. Vi går ut og lever som supermenn med Gud boende i oss.

Dette står ikke i bibelen, så denne læren er falsk. Og det er Kenyon som mange av disse Trospredikantene som Hagin, Copeland, og Hinn, bygger sin lære på.
Dette er hentet fra E.W. Kenyon sin bok: «Identification: A Romance in Redemption», side 68

Kommentar: Jeg har ikke sett noen supermenn før, så det kan jo bli rart å se en.

Mitt Ronny ble president i USA

Pat Robertsen forteller til Benny Hinn at Gud talte til ham om at Mitt Ronny skulle bli den neste presidenten etter George W. Bush
Da dette ikke skjedde, hvem var det da som talte til Pat Robertsen?
Dette kan du se på Youtube.com

«Is Pat Robertson a false prophet Mitt Romney will win the presidential election!»

https://www.youtube.com/watch?v=P6xBo9EijIQ

Historien blir endret

I boken «50 år i den katolske kirke» las jeg om Abraham Lincoln. Han kalte krigen mellom nord og sør for en religionskrig. Og det var fordi at det var krigen mot Jesuittene. Og det var en Jesuitt som drepte Abraham Lincoln. Det stod i avisen i nabobyen at Abraham Lincoln var skutt, tre timer før det ble gjort.

Dette hører vi ikke noe om i den vanlige historien. I den norske utgaven av boken er halvparten av boka fjernet. Det er redigert bort til å bli en snill og uskyldig bok, slik at det høres bare ut som en hyggelig historie. Så den historien vi får høre om, den er redigert.

Det falske i Trosforkynnelsen

Det de gjør som er feil, er å framheve den ene sannheten og utelate den andre sannheten, i tillegg til at de kommer med en del usannheter som ikke står i bibelen.
De sier at Jesus kan helbrede deg. Og det er sant. Men Jesus sa også til mannen ved Betesta dam: Synd ikke mer for at ikke noe verre skal hende deg.
Hvis et menneske ber Gud om tilgivelse og omvender seg fra sin synd, så kommer det inn i velsignelsen.
Trosbevegelsen fremhever at Jesus vil helbrede, men skjuler sammenhengen med omvendelse. Og dermed blir Jesus fremstilt som Julenissen.
Hvis man omvender seg, så får man nåde. Hvis man holder fast på sin synd, så får man dommen.
Det andre de gjør er å vri kristendommen over på en annen lære og da får de mennesker bort i fra bibelens Jesus.
Se nøye på disse versene i 2. Johannes brev 1

7. For mange forførere gikk ut til verden, som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt. Han er en forfører og antikrist.
8. Se til dere selv, forat ikke det som vi har opparbeidet skal gå fortapt, men at vi kan motta full lønn.
9. Enhver som overtrer, og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som forblir i Kristi lære, han har både Faderen og Sønnen.

Hvis disse menneskene forkynner bare deler av sannheten fra bibelen og ikke hele Kristi lære, så dras du bort fra Kristus. Og da forkynner man et annet evangelium. Og Paulus sier i Galaterbrevet 1,8-9: Om noen forkynner et annet evangelium enn det dere mottok, ham være forbannet.
Derfor er læren så viktig. Det er ikke nok å kjenne bibelen. Noen bruker symboler når de forkynner, slik at du vil erstatte det bibelen sier, med symbolet, hver gang du leser det.

Jeg kan gi deg et eksempel.
Matteus 24

32. Lær en sammenligning av fikentreet: Alt når dets grein blir saftig og bladene spretter, vet dere at sommeren er nær.
33. Slik vet dere også, når dere ser alt dette, at han er nær for døren.

En person som jeg snakket med hadde hørt veldig mye forkynnelse om Israel. Og da jeg siterte lignelsen om fikentreet, sa han: Ja, det betyr Israel.
Jeg sa nei. Det er et tre Jesus snakker om i Matteus 24,32. Og da sa han: Ja, men det er bilde på Israel.
Jeg sa igjen nei. Det er et tre han snakker om i vers 32, og det gikk lang tid før han oppdaget at det var et tre som Jesus snakket om i dette verset. Han erstattet symbolet med teksten, og las ikke det som stod der, hver gang han las dette.
Og slik ble hans oppfatting av teksten byttet ut med et symbol, som han hadde lært av forkynnere, isteden for å lese det som stod der.
Dette skjer når man bruker symbolikk. Da erstatter man Guds ord med noe annet. Man skal lese Guds ord slik det står, og så kommer forståelsen etter hvert.

Paulus var en lærd mann i Guds ord. Men han forfulgte de kristne i sin iver etter å holde Guds ord. Det var ikke før han ble frelst at han forstod det, at han praktiserte Guds ord feil. Og da sa han at vi må vandre i kjærlighet for å oppfylle loven.

Satan vant over Jesus på korset

Satan vant over Jesus på korset og tok hans ånd til helvetes mørke regioner. (Kenneth Copeland, Holy Bible Reference Edition, 1991, s.129.)
Dette er feil.

Johannes 10

17. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter min sjel inn, forat jeg kan ta den igjen.
18. Ingen tar den fra meg, men jeg setter den inn av meg selv. Jeg har makt til å sette den inn, og jeg har makt til å ta den igjen. Dette er det bud som jeg mottok fra min Fader.

Lukas 23,46

46. Og Jesus ropte med høy røst og han sa: Fader, i dine hender overgir jeg min ånd.

 

Du er like mye inkarnasjon av Gud som Jesus Kristus var det

Kenyon: The Father and his family s. 100

Hagin: Word of Faith, des. 1980 s. 14.

Kommentar: Vi var skapt i Guds bilde, men det betyr ikke at vi er Gud for det. Her gjør de Kristus til et vanlig menneske. Dette er å opphøye seg mot Gud.

Omvendelse fra synd er destruktiv forkynnelse

Jeg tror ikke noe er blitt gjort i Kristi navn og under kristendommens banner som har vist seg mer destruktivt for den menneskelige personlighet og derfor i motsetning til vårt evangeliske oppdrag, enn den rå, besynderlige og ukristelige strategi som går ut på å gjøre mennesker klar over deres fortapte og syndfulle stilling,        Sitat fra Robert Schuller

Kommentar: Hvis et menneske ikke omvender seg fra sine synder, går det fortapt.   Ingen omvendelse, ingen frelse.

 

Når det gjelder listen over falsk lære, så kan nok den gjøres mye lengre, men dette er noe som kan hjelpe deg i mellom lærdommene.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 19. mai 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *