Historie9

Provins tiden
3547 3553 -420 Kong Belsasar har fyllefest med Herrens skåler, og det kommer en hånd som skriver på veggen (Daniel 5)
b Nabonnedos’ hær blir sått av Kyros, og han rømmer til byen Borsippus (Berosus side 7)
c Babylon faller, kong Belsasar blir drept (Daniel 5,30), og Persiariket overtar makten
d Darius, Ahasverus sønn, overtar riket (Kambyses)  (Daniel 6)
e Israels folk får vende hjem igjen etter 70 år, og bygge opp templet (Daniel 9,1 og Esra 1,1)
f Israels folk kommer tilbake til Jerusalem, og hadde bosatt seg, til den 7. måned (Esras bok 3,1)
Jødisk 07
g Kamybses inntar Egypt
g Amasis dør og Psammenitus blir Farao i Egypt. (Herodotus 3. bok 10)
3548 3554 -419 Byggingen av templet starter (Esaras bok 3,8)
Jødisk 02
b Farao Psamtik III blir henrettet og Egypterne blir bortført i 40 år (Esekiel 29,11-12) (Herodotus 7,1 og 4)
b Sakarja får se Josva, Josadaks sønn, bli innsatt som yppersteprest, av Herren, i et syn. (Sakarja 3,1-10) Jødisk 24.11
3550 3556 -417 Jubelår
b Daniel får et syn om hva som skal skje fremover til Jerusalems fall igjen (Daniel 10-11)
3552 3558 -415 Kambyses får et klagebrev på jødene og han ber dem om å stanse arbeidet på templet i Jerusalem (Esras bok 4,17-24) (Josefus side 188) (Kambyses)
3553 3559 -414 Kyros dør i krig mot Skyterne etter å ha vært overkonge i 29 år (Herodotus 1. bok 214)
b Kambyses dreper sin bror Smedes (Herodotus 3.bok 30)
c Kambyses dør av kolbrand i et sår (Josefus s.188) (Herodotus bok 3,66)
3554 3560 -413 Oha, sønn av Hystaspes, blir konge over Persiariket (Darius II) (Dronning Esters mann)
3556 3562 -411 Oha inntar Babylon (Herodotus 3. bok 153-160)  (Behistun-Inskripsjon Colonne 3 par 13-14)
Dronning Vasti gjør opprør mot kongen (Oha) (Josefus side 196) (Esters bok 1,9-22) 
3558 3564 -409 Oha går til krig mot Skytherne, men må vende tilbake uten å få til noe (Oha)
3559 3565 -408 Persiske ambassadører kommer til Amyntas (forfaren til Aleksander den store) for å be om jord og vann i forbindelse med krigen mot Paeonianerne. Perserne oppfører seg så dårlig at Aleksander I  får dem drept. (Herodotus 5. bok 17-22) (Oha)
3560 3566 -407 Ester blir Dronning i Persia-riket (Oha)
3562 3568 -405
Perserne går til krig mot Naxos, men blir forrådt og klarer ikke å utrette noe. (Oha)
3563 3569 -404 Perserne brenner de greske templene. (Herodotus 5. bok 102) (Oha)
b Perserne beleiret byene på Kypros, og inntok dem. (Herotodus 5. bok 112-126) (Oha)
3564 3570 -403 Haman, en amalekitt, blir satt til å styre riket. (Esters bok 3,1) (Josefus side 197) (Oha)
b Perserne vinner sjøslaget mot Histiaeus. (Herodotus 6. bok 8-18) (Oha)
3565 3571 -402 Haman blir hengt og Mordekai får komme frem for kongen. Da var det gått 99 år siden han ble bortført.  (Esters bok 2,6 og 3,7 og 8,9) + (Jeremia 29,10) + (2.Kongebok 24,8-18) + (Jeremia 52,31) + (Josefus side 188) (Oha)
b Kongen reiser til Egypt og setter igang et stort gravearbeide, for å lage en kanal i mellom Det Røde Hav og Nilen (Oha)
3569 3575 -398 Perserne inntar Milet og bortfører befolkningen (Herodotus 6. bok 18-21)
b Samene forlater Samos for ikke å bli gjort til slaver (Herodotus 6. bok 18 og 22-25)
c Amyntas, sønn av Tharralea, og far til Filip, blir konge av Makedonia og regjerer i 24 år. (Diodor på Sicilia 15. bok 60,3)
3571 3577 -396 Perserne angriper Chios, Lesbos og Tenedos (Oha)
b Histiaeus blir tatt til fange og drept av Perserne. (Herodotus 6. bok 28-29)
?
Perserne angriper India (Oha)
3577 -7
3584 3591 -383 Perserne erobrer Eretria i Hellas, og fører folket bort som slaver. (Oha)
b Perserne angriper Maraton, men taper slaget mot grekerne. (Oha)
c Oha innsetter Artabazanes (Arfaksad), sin førstefødte sønn, som satrap over Media (Judits bok 1,13) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 175 og 177) (Diodor på Sicilia 11. bok XXV)
3587 3594 -380 Hæren til Oha synker i kvikksand ved fjellet Baal-Sefon (Casius-fjellet). Antageligvis den hæren som tjenestegjorde i Egypt.  (En kommentar til Herodot av W. W. How og J. Wells 2. bok 6)
3588 3595 -379 Egypterne gjør opprør mot Oha, og tar seg en konge. (Herodotus 7. bok 1) (Alexandrea Aegyptum side 56) (Esekiel 29,12-15)
Det 27. dynasti begynner i Egypt
Armiteus av Saïs, regjerer i 6 år (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 179)
b Oha setter sin sønn Ochus (Nidin-Bél / Xerxes) på kongetronen, og gjør seg klar til å ta Egypt, men han blir syk. (Herodotus 7. bok 2-4) (Nidin-Bel)
3589 3596 -378 Oha dør av en sykdom etter å ha regjert i 36 år. (Herodotus 7. Bok 4) (Schmidt, Persepolis III: De kongelige gravene og andre monumenter) (Oha)
b Herrens ord kommer til Profeten Haggai om at det er på tide å bygge på Herrens hus.  (Haggai 1,1-11) (Nidin-Bel) Jødisk 01.06
c De tar opp igjen arbeidet med å bygge på Herrens hus  (Haggai 1,12-15) Jødisk 24.06)
3590 3597 -377 Ochus gikk til krig mot Egypterne. (Herodotus 7. bok 7) (Nidin-Bel)
b Ochus satte sin bror, Achaeamenes, til å styre i Egypt.  (Herodotus 3. bok 12) (Herodotus 7. bok 7) (Nidin-Bel)
3593 3600 -374 Ochus går til krig mot Hellas og taper. (Nidin-Bel)
b Templet er ferdig bygget (Esra 6,15) (Johannes 2,20) Jødisk 03.12
c Alexander II, overtar tronen i Makedonia. (Diodor på Sicilia 15. bok 60,3) (Diodor på Sicilia 6-10. bok 3. fragment)
3594 3601 -373 Ochus’ hærfører, Mardonius, gikk til krig mot 50 000 grekere, med 300 000 mann, og tapte. (Nidin-Bel)
b Ptolemaios Alorites, sønn av Amyntas, drepte sin bror Alexander, i forræderi, og regjerte i 3 år (Diodor på Sicilia 15. bok 71,1)
c Esra kommer til Jerusalem og underviser folket i Guds lov (Esra 7,7-9 og 11-20) (Esras bok)
Jødisk 01.05
c Sakarja får bedkjed, fra Herren, om å lage en krone og sette den på Josva, Josadaks sønns, hode (Sakarja 6,9-11) + (Esra 7,9) Jødisk 01.05
3596 3603 -371 Templet innvies og ypperstepresten Josva blir salvet til tjenesten av Herren (Sakarja. 3) (Daniel 9,25) (Daniels 70 årsuker) + (Nehemja 8,2) + (5. Mosebok 31,10-11)
3597 3604 -370
Perdiccas III blir konge av Makedonia og regjerer i 6 år (Diodor på Sicilia 6-10. bok 3. fragment)
3600 -367 Jubelår
3603 3610 -364 Byen, Lacedaemon (i Helleas) ble rammet av et voldsomt jordskjelv, hvor mer enn 20 000 mennesker døde, og en pest brøt løs, som varte lenge. (Diodor på Sicilia 11. bok XXI [XXI-VII])
b Filip, Aleksander den stores far, blir konge i Makedonia, og regjerer i 23 år (Diodor på Sicilia 17. bok 1) (Diodor på Sicilia 6-10. bok 3. fragment)
3606 3613 -362 Ochus dreper sin halvbror, Artabazanes, i en krig om tronen. Artabazanes var den førstefødte av Oha, mens Ochus var den førstefødte av Oha og Atossa, Kyros’ datter. (Nidin-Bel år 17)
3607 3614 -361 Nabokodonosor(Ochus) ville hevne seg på de som ikke hjalp han. Judit dreper hans hærfører.(Judits bok 2,1) (Nidin-Bel år 18)
3609 3616 -359 Nehemja blir utnevnt til statlig oppsynsmann og reparerer Jerusalems ødelagte murer (Nehemja 1,1-11 ) (Nehemja 5,14 og 13,6) (Nehemja 6,15) (Nehemja 13,6) Jødisk 01
b Jerusalems mur var ferdig bygget på 52 dager, (Nehemja. 6,15) Jødisk 25.06
3610 -8
3615 3623 -353 Nothus (Kyros) blir satrap over Lydia. (Artaxerxes Av Plutarch) + (Diodor på Sicilia 11. bok 25) + (Diodor på Sicilia 12. bok 25) + (Uruks Konge Liste) + (Diodor på Sicilia 12. bok 29) + (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 177)
b Esra leser av lovboken for folket i sabbatsåret (Nehemja 8,2) + (5. Mosebok 31,10-11) Jødisk 01.07
c Ochus (Xerxes) beseiret Egypt og regjerte over det i 6 år. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 187) Jødisk 01.07
3621 3629 -347 Nehemja vender tilbake til Persias konge etter 12 år (Nehemja 5,14 og 13,6)
3625 3633 -343 Arses blir innsatt som konge mens Ochus ennå lever. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 187) + (Diodor på Sicilia 11. bok 25) + (Strabo 15. bok 24)
3628 3636 -340 Filip dør og Aleksander blir konge av Makedonia (Diodor på Sicilia 17. bok VII) (Diodor på Sicilia 6-10. bok 3. fragment)
3629 3637 -339 Artabane å dreper kongen. Han regjerte i 2 mnd (Diodor på Sicilia 11. bok 25)
b Bagoas å forgifter tronearvingen, så han dør.Han regjerte i 7 mnd  (Strabo 15. bok 24) (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 177) (Diodor på Sicilia 12. bok 29) (Diodor på Sicilia 17. bok 5)
c Nothus (Kyros) drepte Sogdian (Bagoas) og overtok tronen. Han regjerte i 5 år.  (Diodor på Sicilia 12. bok 29) + (Uriks kongeliste)
3630 3638 -338 Aleksander den store krysser Hellespont og går til krig mot Persiariket. (Josefus side 201) + (Diodor på Sicilia 17. bok 5-7) + (Uriks kongeliste) + (Strabo 15. bok 3,24) (Daniels bok 8,4-8 og 20-22)
b Aleksander hadde en hær på 34.500 mann da han krysset Hellespont (Diodor på Sicilia 17. bok 17)
c Nehemja kommer til Jerusalem igjen (Nehemja 13,28) + (Josefus s.201)
d Nehemja driver bort Mamasse, en av sønnene til Jojada, slik at han ikke fikk gjøre prestetjeneste mer, i templet. (Nehemja 13,28) + (Josefus side 200-201)
3631 3639 -337 Aleksander den store beseirer kong Artaxerxes (Nothus) (Diodor på Sicilia 12. bok 29) (Curtius Rufus 3. bok 8,8) (Curtius Rufus 3. bok 11,1-27)
b Aleksander den store beleirer byen Tyrus og legger den i grus (Curtius Rufus 4. bok 4,19) (Sakarja 9,1-4)
c Aleksander den store besøker Jerusalem (Josefus side 201-202)
d Aleksander den store inntar Gasa (Curtius Rufus 4. bok 6,1-30) (Sakarja 9,5-7)
e Aleksander den store kommer til Egypt (Curtius Rufus 4. bok 7,1-8,16)
3632 3640 -336 Aleksander møter Artaxerxes (Nothus) igjen i Mesopotamia og beseirer han igjen (Aleksander av Plutarch) + (Curtius Rufus 4. bok 9,7 og 10,18-24) (Curtius Rufus 4. bok 12,14)
b Byen Arbela, Babylon, og Susa, overgir seg til Aleksander
3633 3641 -335 Aleksander inntar Persepolis og brenner byen (Curtius Rufus 5. bok 6,1-10 og 7,1-11)
3634 3642 -334 Bessus drepte Nothus på vei til Bactria. Dette hente om sommeren. (Curtius Rufus 5. bok 13,15-17 og 23-25) (Uruk Konge Liste)
3640 3648 -328 Aleksander den store dør i Babylon 32 år gammel (eller 33 måneår) Det var under reparasjonsarbeidet på templet til Belus at han ble syk og døde. (Strabo 16. bok 1,5) (Strabo 15. bok 3,24)
b Aleksanders delte inn riket på sitt dødsleie og blir delt ut til satraper. (D.A.B. 1.Makkabeerbok 1,6-8) Og så reiser Perdikkas, sammen med Olympias, Roxane, og Aleksander Herkules, til Macedonia. (Diodor på Sicilia 19. bok IV) (Diodor på Sicilia 19. bok 6 og 16) + (Curtius Rufus 10,1)
c Ptolemaios ble satrap av Egypt, og det Afrikanske folk, og hersker i 41 år (Curtius Rufus 10,1) (Josefus s.204)
Selevkos Nikator blir satrap av Babylonia (Diodor på Sicilia 19. bok IV)
Lysimakhos ble satrap av Thrakia og de pontiske folkene (Curtius Rufus 10,4)
Antigonus ble satrap av Store Frygia (Curtius Rufus 10,2)
Eumenes ble satrap av Kappadokia med Paphlagonia (Curtius Rufus 10,3)
Kassandros ble satrap av Karia og regjerer i 19 år (Curtius Rufus 10,2) (Diodor på Sicilia bok 6-10, 3. fragment)
Antipater blir satrap av Hellas og Makedonia (Diodor på Sicilia 19. bok III)

Peithon ble satrap av Media (Curtius Rufus 10,4)
d I Babylon tar Eumenes og sender brev til alle satrapene i det øvre Asia og ber dem om å samle seg under ham. Og så drar han til Susiana og venter der på venner og fiender. (Diodor på Sicilia 19. bok IV og V)
e I mellomtiden tar Antigonus Attalus, Polemon, Docimus, Antipater og Philotas til fange. (Diodor på Sicilia 19. bok V)
f Svoger til Olympia og søster til Fillip, Eurydice, hadde styrt i Makedonia, men drar ut mot Olympia da de får høre at hun kommer. De blir tatt til fange og drept. Philippe Aridaee III, hennes svoger, hadde da styrt i 6 år og 4 mnd. (Diodor på Sicilia 19. bok IV)
g Olympias fikk Nicanor, bror til Kassandros, slaktet, og drepte opptil 100 venner av Kassandros. (Diodor på Sicilia 19. bok IV)
Kassandros slutter fred med Tegeates, kongen av Peloponnes. (Diodor på Sicilia 19. bok XI)
3641 3649 -327 Han går til krig mot Olympia, og mange Makedoniere slutter seg til. (Diodor på Sicilia 19. bok XI)
Han beleiret Pydna, i Makedonia, fra hav og på land, og inntar byen. Så overgir han Olympia i hendene på slektningene til dem hun har drept, og de slaktet henne. (Diodor på Sicilia 19. bok XVI)
Roxame, og Aleksander Herkules, ble kvalt. (Diodor på Sicilia 19. bok XVI)
b Antigonus vant i kampen over Eumenes, og drepte ham. (Diodor på Sicilia 19. bok V-XIII)
c Ptolemaios inngår vennskap med Kassandros, Lysimakhos, Selevkos Nikator, og Peithon (Diodor på Sicilia 19. bok XVIII)
3642 -9
3650 -317 Jubelår
3655 -312 Pteolemaios I Soter blir hersker over Israel (De Apokryfiske skrifter regner fra dette år)
b Ptolemaios går til krig i mot Demetrios, Antigonos sønn, i Gasa, og seirer
3661 -306 Antigonos går til angrep på Egypt mot Ptolemaios og taper slaget.
3675 -10
3677 -290 Pteolemaios II Filadelfus begynner å regjere med sin far og 37 år etter farens død
3679 -288 Pteolemaios I Soter dør
3700 -267 Jubelår
3707 -11
3716 -251 Pteolemaios II Filadelfus dør og han regjerte i 39 år (Josefus s.204)
b Ptolemaios III Euergetes blir hersker i Egypt og regjerer i 24 år
3740 -12 -227 Ptolemaios III Euergetes  dør
b Ptolemaios IV Filopator blir hersker og regjerer i 17 år
3750 -217 Jubelår
3757 -210 Ptolemaios IV Filopator dør
b Ptolemaios V Epifanes blir hersker og regjerer i 23 år
3772 -13
3785 -182 Antiokus hadde inntatt Egypten og drar opp mot Israel, og tok gullet fra templet i Jerusalem
b Ptolemaios V Epifanes gifter seg med Kleopatra, Antiokus den stores datter
3789 -178 Antiokus den store blir drept da han forsøkte å rane et tempel i Persia
b Selevkos IV Filopator blir hersker over Antiokius’ rike
c Ptolemaios V Epifanes la planer om å invadere Syria, men blir forgiftet å dør
d Kleopatra, Ptolemaios V Epifanes’ hustru, blir hersker over Egypt
3792 -175 Antiokus Epifanes blir konge av Syria etter å ha myrdet Seleucus IV Filopator’ sønn, Antiokus
3793 -174 Kleopatra dør
b Ptolemaios VI Filometor blir hersker og regjerer i 29 år
c Antiokus Epifanes tar Cole-Syria fra Egypterne
d Antiokus Epifanes drar til Joppe og Jerusalem
e Jason overtar yppersteprestedømmet i Jerusalem
3796 -171 Menelaus betalte Antiokus Epifanes penger og overtok stillingen som yppersteprest
3798 -169 Egypt krever Cole-Syria tilbake og Epifanes drar til krig mot Egypt
b Romerne presser Antiokus Epifanes til å forlate Egypt
c Epifanes kommer til Jerusalem, dreper en masse mennesker, og tar med seg gullet i templet
3800 -167 Jubelår
b Epifanes sender en skatteinkrever til Jerusalem som plyndrer byen, dreper masse mennesker, og tar slaver
c 15.09.145 reiste de ødeleggelsens vederstyggelighet på brennofferetalteret Egyptisk 15.09
3802 -165 Gorgias drar til krig mot Israel i år 147, men blir slått av Judas Makkabeeus og hans folk
3803 -164 Lysias drar til krig mot Israel året etter, men de blir slått av Judas Makkabeeus og hans folk
b 25.09.148 satte de templet i stand igjen etter de ugudeliges ødeleggelser Egyptisk 25.09
3804 -163 Epifanes råtner i filler og dør
b Antiokus Evpator, Epifanes sønn, blir konge
c Menelaus ble sendt til Berøa og drept i kokende aske, i år 149
3805 -14 -162 I det 150. år beleirer Judas borgen i Jerusalem
b Evipator går til krig mot Juda
c Filip, Epifanes hærfører, kommer tilbake og gjør seg til herre i Syria
d Evipator gjør da fred med Jødene og går til krig mot Filip. Filip rømmer til Egypt til Filometor.
3806 -161 I det 151. år slapp Demetrius’ Selevkus IV’ sønn, bort fra Rom
b Folket tar Antiokus Evipator og Lysias til fange, og de blir drept
c Bakkides og Alkimus sendes til Juda land, Bakkides går frem med svik og Alkimus blir ypppersteprest
d Alkimus håndterer ikke Jødene og Demetrius sender Nikanor med en hær
e Nikanor blir drept av Judas og hans folk 13.12.151 Egyptisk 13.12
3807 -160 For annen gang endes Bakkides og Ypperstepresten Alkimus til Juda land i det 152. år
b Judas, Makkabeeren, falt i slaget mot Bakkides, og hans bror Jonatan blir fører
3808 -159 I det 153. år begynte Alkimnus å bryte ned muren til templet, ble lam og døde, og Bakkides vender tilbake
3810 -157 Bakkides kom tilbake og førte krig mot Jonatan, men inngikk til slutt fred med han
3815 -152 I det 160. år inntok Aleksander, Antiokus Epifanes’ sønn, Ptolema’is og gjorde seg til konge der
3816 -151 Demetrius I soter blir drept i et slag mot Aleksandar Balas
b Aleksander inngår ekteskap med Kleopatra, Ptolemaios Filopators datter i det 162. år
3820 -147 I det 165. år kom Demetrius, Demetrius’ sønn, fra Kreta til sitt fedre land
3822 -145 Ptolemeus Filometor og Aleksander dør, og Demetrius II blir hersker over Cole-syria i det 167. år
b Ptolemaios VII Neos Filopator hersker sammen med sin mor Kleopatra II
c Tryon gjorde Antiokos VI Dionysos, Aleksanders sønn, til konge
d Ptolemaios VII Neos Filopator dør
e Ptolemaios VIII Euergetes blir hersker og regjerer i 29 år
3824 -143 Demetrius II må flykte for Tryfon
b Jonatan, Judas Makkabeerens bror, blir drept av Tryfon, Alexander Balas’ hærfører
3825 -142 Tryfon drepte Antiokus Dionysos og gjorde seg selv til konge
b Kong Demetrius II ettergir Israel skattene, og åket blir løftet av Israels folk
3826 -141 23.02.171 tok Simon over borgen i Jerusalem Egyptisk 23.02
3827 -140 I det 172. år samlet kong Demetrius sin hær for å gå til krig, men ble satt i fengsel i Persia
3829 -138 Antiokos VII Euergetes, Demetrius sønn, kommer og beseirer Tryfon og blir konge.
3832 -135 Ptolemeus, Abubs sønn, skjenket Simon og hans sønner fulle og drepte dem i år 177
b Johannes Hyrkanus, Simons sønn, blir hersker og yppersteprest i Juda
3837 -15
3842 -125 Alexander Janneus, Hyrkanus sønn, blir født
3850 -117 Jubelår
3851 -116 Ptolemaios VIII Euergetes (Fyskon) dør
Ptolemaios IX Soter II eller Lathyros blir hersker og regjerer i 35 år
3863 -104 Johannes Hyrkanus dør og hans hustru får herredømmet
b Aristobulos, Hyrkanus eldste sønn, kaster moren I fengsel og lar henne sulte til døde
3864 -103 Aristobulos, Hyrkanus eldste sønn, kaster opp blod og dør av sykdom
b Alexander Janneus, Hyrkanus sønn, bestiger tronen og blir hersker I Israel
3870 -16
3879 -88 Ptolemaios X Aleksander dør, han regjerte inn i mellom og samtidig med Lathyros
3886 -81 Ptolemaios IX Soter II eller Lathyros dør
b Kleopatra Berenike III blir hersker og regjerer i 1 år
3887 -80 Kleopatra Berenike III dør
b Ptolemaios XI Aleksander II blir hersker og regjerte bare noen dager før han dør
c Ptolemaios XII Auletes blir hersker og regjerte i 29 år
3891 -76 Alexander Janneus, Hyrkanus sønn, dør 49 år gammel etter å ha regjert i 27 år.
b Aleksandra, Aleksanders hustru, overtar riket og hersker I 9 år
3897 -70 Herodes den store blir født
3898 -69 Kongen av Armenia, Tigran II, må trekke tilbake sine styrker pga at romerne angriper dem
3900 -67 Jubelår
b Det er sansynligvis dette året Odin og Tor, med følge, forlater Svitjord for å dra til Germania
c Aleksandra, Aleksanders hustru, dør
d Aleksander Janus’ sønner overtar herredømmet. Aristobulos blir hersker og Hyrkanus blir yppersteprest
e Pompeius rensker middelhavet for pirater
3902 -17
3903 -64 Galatia blir en provins i det Romerske rike
3904 -63 Pompeius kommer og innsetter Hyrkanus som yppersteprest og tar Aristobulos med seg til Rom
b Augustus (Gaius Octavius) 23.09 født Juliansk 23.09?
3909 -58 Cæsar slår det migrerende folket Helveti, og nedkjemper den germanske kongen Ariovistus
3910 -57 Cæsar slår de belgiske stammer i slaget ved Sambre, en elv i Gallia
3912 -55 Cæsar krysser Rhinen for første gang, og leder en ekspedisjon til Britannia
3913 -54 Cæssar krysser Rhinen for andre gang, og leder en større invasjon av Britannia
b Det første, store galliske opprør mot Cæsar
3914 -53 Crassus blir slått og drept av Partheserne ved Carrhae
3915 -52 Den andre galliske opprør, ledet av Vercingotrix
3916 -51 Ptolemaios XII Auletes dør
b Ptolemaios XIII blir hersker og regjerte i 4 år
3919 -48 Cæsar blit slått ved Dyrrachium, men slår Pompeius ved Pharsalus. Pompeius flykter til Egypt, og blir drept
3920 -47 Ptolemaios XIII dør
b Ptolemaios XIV blir hersker og regjerer i 3 år
3921 -46 Cæsar blir nesten slått ved Labienus i Nord-Afrika, men klarer til slutt å slå den pompeiiske hær ved Thapsus
3922 -45 Cæsar vinner det siste slaget ved Munda i Spania
3923 -44 Julius Cæsar innfører den Julianske Kalender
b Julius Cæsar blir knivstukket og drept av Brutus og Cassius Longinus den 15.03 Juliansk 15.03
c Ptolemaios XIV blir forgiftet av sin søster, Kleopatra, og dør
d Kleopatra VII Filopator blir hersker og regjerte i 14 år
3924 -43 Oktavian (Augustus) masjerer mot Roma og 19.08 ble han valgt til Konsul Juliansk 19.08
3925 -42 Oktavian (Augustus) beseirer Cæsars mordere og Brutus og Cassius
3926 -41 Antonius møter Kleopatra i Tarsis, og hun gjør han til sin kjærlighetsfange
3927 -40 August får 300 romerske senatorer og Equites henrettet for mordet på Julius Cæser.
3928 -39 Parterne invaderer Syria ledet av Barsafranes
b Herodes rømte til Egypt, og seilte til Rom om vinteren
3929 -38 Herodes blir erklært som konge av Oktavian og Antonius i Roma
3932 -35 Antigonus ble henrettet for opprør som førte til at Herodes bror, Fasael, tok livet av seg
3933 -34 Romerske tropper erobrer Armenia
3935 -18
3936 -31 Antonius og Kleopatra tapte I slaget ved Aktium mot Oktavian (Augustus)
b Et uvanlig jordskjelv skaket landet ved Jordan, og drepte enorme antall krøtter og tok 30.000 liv.
3937 -30 Kleopatra, Antonius, og Ptolemaios XV Filopator Filometor, Julius Cæsars sønn, dør den 01.08 Juliansk 01.08?
b Det blir ingen flere herskere i Egypt etter dette. Egypt blir nå bare en provins i det romerske rike
c I sitt åttende regjeringsår begynte Herodes å bygge om tempelet og gjøre det større.
3938 -29 Selve templet ble ferdig på et og et halvt år
b M. Crassus gjennomfører en suksessfull kampanje på Balkan, der han tar livet av kongen Bastarnae
3940 -27 Augustus overtar styret av Roma alene
-23 Augustus var dødsyk og sa fra seg sine verv og gjorde et testamente, men ble frisk igjen
-19 Spania og Protugal blir lagt under Roma
3950 -17 Jubelår
3951 -16 Romerne erobret folkene i Alpene
3955 -12 Tiberius begynner krigen mot Illyricum og hans bror Nero Claudius Drusus begynner krigen mot Germanerne
3957 -10 Claudius blir født 01.08 Juliansk 01.08
b Herodes Agrippa blir født
3958 -9 Far til Claudius, Drusus, dør i Germania
3961 -6 Tiberius drar i eksil på Rhodus og blir der til år 2 ekr
3962 -5 Quirinius blir Guvenør av Galatia og Pamfylia
3963 -4 Quirinius  ble landshøvding i syria
3965 -2 Døperen Johannes blir født
3966 -1 Jesus blir født
b Folketelling
c Antipater, Herodes sønn, blir henrettet for å ha forsøkt å forgifte Herodes, og for løgn om brødrene
d Herodis den store dør, nesten 70 år gammel
e Arkelaus blir hersker i Juda etter sin far Herodes
3967 -19 0
3973 6 Quirinius blir utnevnt til øverst Romersk embetsmann i Syria og Judea
b Folketelling
c Galileeren Judas blir drept etter et opprør mot Romerne
d Ypperstepresten Annas var yppersteprest fra år 6-15 ekr.
3976 9 Arminius og Germanerne seiret over Romerne i slaget ved Teutoburgerskogen
3977 10 Arkelaus blir landsforvist fordi han var for hard
3979 12 Jesus i templet som tolvåring, i påska
3981 14 Augustus dør 19.08 og Tiberius blir keiser 18.09 Juliansk 19.08
b Augustus døde 77 år gammel og hadde regjert i 57 år
c Tiberius blir keiser i Rom 18.09 Juliansk 18.09
d Folketelling
3983 16 Valeris Gratus blir guvernør over jødene i 11 år før Pontius Pilatus overtok
3984 17 Etter et omfattende jordskjelv ble Filadelfia i Lydia gjenoppbygd av keiser Tiberius
3990 23 Drusus, Tiberius’ sønn, dør
3994 27 Pontius Pilatus blir guvernør i Juda
b Agrippa II blir født, sønn av Herodes Agrippa I
3996 29 Guds ord kommer til Døperen Johannes i det 15. år av Tiberius
b Jesus blir døpt av Johannes og salvet av/med Den Hellige Ånd
c Jesus blir sendt ut i ørkenen for å fristes av Djevelen
d Jesus begynner sin virksomhet
3997 30 Døperen Johannes blir henrettet av Herodes Antipas
4000 20 33 Jubelår
b Jesus Kristus dør på korset i påska
c Det blir 3 timer med formørkelse og et jordskjelv som gjorde at klipper sprakk
d Det kommer et stort jordskjelv 2 dager etter det første skjelvet
e Den Hellige Ånd kom på pinsefestens dag
f Tiberius beordrer jøder som var i militær alder inn i hæren, og andre jøder til å forlate Roma.
4003 36 Herodes Antipas taper krigen mot sin svigerfar, kong Aretas IV
4004 37 Antiokia rystes av et stort Jordskjelv
b Marcellus tar over som guvernør i Juda mens Pontius Pilatus drar til Rom
c Tiberius dør 15.03 og Caligula blir keiser 18.03 Juliansk 15.03
d Caligula blir keiser 18.03 Juliansk 18.03
e Pontius Pilatus blir avsatt og Marullus tar over som guvernør i Juda
f Herodes Agrippa blir konge over Iturea, Gaulanitis, Auranitis, Abila, og det Trakonitiske landområde
g Claudius blir konsul
h Kaifas ble avsatt som yppersteprest da Tiberius døde
i Quintus Sergius Paullus ble guvernør av kypros år 37- år 53
j Josefus ble født i år 37 e.kr bare 4 år etter Jesu død
k Nero blir født 15.12 Juliansk 15.12
4006 39 Herodes Antipas blir forvist til Lugdunum i Gallia på grensen til Spania
4007 40 Paulus møter Herren på vei til Damaskus.
b Paulus rømmer fra Damaskus og drar til Arabia.
c Kong Aretas av Damaskus dør
4008 41 Caligula blir henrettet 24.01 og Claudius blir Keiser Juliansk 24.01
b Agrippa tar over som konge i Juda, Idumes, og Samaria, etter Marullus
4010 43 Claudius sender 4 legioner til Britania
b Paulus kommer til Jerusalem fra Arabia via Damaskus.
c Paulus blir rykket opp til himmelen i et syn
d Paulus blir sendt til Tarsus i Kilinkia etter bare 15 dager i Jerusalem
e Menigheten i Jerusalem får høre om de omvendte i Antiokia og sender Barnabas dit
f Barnabas henter Paulus fra Tarsus til menigheten i Antiokia
4011 44 Jakobs brev blir skrevet og sendt med, de som reiser innom menighetene, på turen til Antiokia
b Agabus kommer til Antiokia og profeterer om en kommende hungersnød
c Paulus og Barnabas kommer fra Antiokia med en pengegave til brødrene i Judea.
d Jakob, Johannes bror, blir drept og Peter blir kastet i fengsel i påska.
e Herodes Agrippa døde i sitt 3. regjeringsår over judea og sitt 7. regjeringsår totalt
f Paulus og Barnabas vender tilbake til Antiokia fra Jerusalem
g Cuspius Fadus tar over som landshøvding over Israel
h Paulus og Barnabas legger ut på sin første misjonsreise til Kypros
4013 46 Judea ble rammet av en alvorlig hungersnød
b Claudius blir forskøkt felt i et komplott som mislykkedes
c Romerne erobrer Trakia
4014 47 Paulus reiser til Jerusalem og legger frem sitt evangelium som han forkynner. Og Barnabas og Titus er med.
b Barnabas og Markus drar til Kypros.
c Paulus reiser ut på sin 2. misjonsreise sammen med Silas.
4015 48 Claudius holder folketelling
b Markus reiser tilbake til Jerusalem for å la seg registrere i manntall.
c Paulus reiser til Tarsus for å la seg registrere i manntall.
4016 49 Claudius beordrer alle jøder til å forlate Roma
b Paulus skriver 1. brev til Timoteus fra Makedonia
c Paulus kommer til Korint og treffer Akvilas og Priskilla og blir der 1,5 år
d Paulus får et syn fra Herren i Korint
e Markus skriver Markus-evangeliet til Sergius Paulus og Barnabas oversetter det til Gresk
f Matteus skriver Matteus-evangeliet til menigheten i Antiokia
4017 50 Den Britiske hærfører, Caractacus, blir fanget og benådet av Claudius.
4018 51 Opprøret i Korint hvor Gallio var Statlig oppsynsmann
b Paulus reiser til Jerusalem og så til Antiokia
c Overprester og ledere kom til Josefus da han var 14 år for å vite lovene
4019 52 Antonius Felix blir landshøvding i Juda
4020 53 Da Josefus var 16 studerte han de Jødiske sekter, fariseere, sadukere, essere
b Josefus bodde 3 år i ødemarken som disippel av Bannus
4021 54 Paulus 3. misjonsreise begynner, og han reiser ut fra Antiokia
b Paulus kommer til Efesus på sin 3.misjonsreise og blir der i 3 år
c Claudius dør 13.10 og Nero blir keiser Juliansk 13.10
4023 56 Da Josefus var 19 år slo han seg sammen med fariseerne
b Paulus er i Korint og reiser tilbake til Efesus
4024 57 Paulus skriver 1. Korinterbrev fra Efesus
b Paulus skriver 2. Korinterbrev fra Makedonia
c Paulus skriver Romerbrevet fra Korint
d Sammensvergelse mot Paulus i Hellas (Korint)
4025 58 Paulus drar fra Filippi etter påske
b Paulus blir tatt til fange i Jerusalem i pinsen
4026 59 Lukas skriver Lukas evangeliet til Teofilus fra Jerusalem eller Cæsarea
4027 60 Porcius Festus blir landshøvding i Juda
b Paulus anker sin sak inn for keiseren (Nero)
4028 61 Paulus kommer til Rom (våren/Sommeren)
b Paulus skriver brevet til Filippi og takker for gaven
c Paulus skriver Galaterbrevet til Derbe og Ikonium
d Servius Galba blir guvernør av Spania
4029 62 Kongeriket Pontus ble tvunget inn under romersk herredømme
b Et stort jordskjelv i Pompei, i Italia, på mellom 5 og 6 på Richters skala hvorav 600 sauer døde av giftige gasser
c Porcius Festus dør
d Lucceius Albinus overtar som landshøvding i Judea, men det gikk 3 mnd før han kom til Judea
4030 63 Jakob, Herrens bror, blir styrtet ned fra templet og drept, og Apostlene, og de kristne, i Jerusalem, blir spredt
b Apostlene forsvinner fra Jerusalem og blir spredt
c Paulus skriver brevet til Titus som er på Kreta
d Artemas reiser fra Rom til Kreta med brev fra Paulus til Titus
e Paulus skriver brevet til Filemon i Kolossæ
f Paulus skriver brevet til Kolossæ
g Timoteus blir tatt til fange i Rom
h Paulus skriver brevet til Efeserne
i Tykikus reiser til Efesus med brev fra Paulus
j Paulus forlater herberget i Rom
k Peter kommer til Rom
l Paulus overvintrer i Nikopolis (63-64)
m Keiser Neros datter døde i desember 4 mnd gammel.
4031 64 Peter skriver sitt 1. brev til Efesus og de omliggende menigheter.
b Lukas skriver Apostlenes gjerninger til Teofilus (Sansynligvis i Nikapolis)
c Paulus sender Titus til Dalmatia.
d Paulus reiser til Korint og Erastus ble igjen der
e Demas reiser til Tessalonika
f Paulus reiser så videre til Troas
g Paulus reiser videre til Milet hvor han etterlater Trofimus
h Paulus kommer så til Kolossæ hos Filemon
i Kreskens drog videre til Galatia
j I år 64 drog Josefus til Rom for å be om nåde for noen Jødiske prester
k 19. Juli brenner Roma, og de kristne får skylden
l Gessius Florus overtar som landshøvding i Judea
m Paulus skriver 2. Timoteusbrev fra Kolossæ
n Paulus skriver Hebreerbrevet fra Kolossæ
o Peter skriver 2. Peters brev til Efesus og de omliggende menigheter
4032 65 Paulus dør sansynligvis i Kolossæ eller i Antiokia dette året
Kolossæ blir voldsomt skadet av et stort jordskjelv
b Nikolaittene kommer inn i menighetene i Asia
c Judas, Jakobs bror, skriver og advarer mot frafall til Efesus
4033 66 Jødene gjør opprør mot Romerriket
b Åpenbaringsboken blir skrevet og sendt til de 7 menigheter i Asia
c Jødene går til krig mot Romerne i Neros 12 regjeringsår og Gessius Florus sitt 2. styreår.
d Den romerske legion av Syria ble tvunget å trekke seg tilbake
e Marcus Antonius Julianus overtar som landshøvding i Judea
f Kong Agrippa II og hans søster Berenice rømte til Gallilea
4034 67 Nero er med i OL, og er i Akaia på denne tiden
b Ved denne tid ble jødene drept i forskjellige byer
c Den Romerske hær med Vespasian leder inntar Gallilea
4035 68 Nero død ved selvmord 09.06 og Servius Galba ble keiser
b Galba var med i mordet på Nero i år 68 og ble myrdet i år 69
c Romerne tok Gadernes by, Jeriko, og Gallilea i år 68, da Galba ble keiser
4036 69 Servius Galba drept 15.01 og Marcus Salvius Otho Caesar Augustus blir keiser Juliansk 15.01
b Aulus Vitellius ble keiser etter Otho i 69
c Marcus Salvius Otho Caesar Augustus begikk selvmord 16.04 og Aulus Vitellius blir keiser Juliansk 16.04
d Titus Flavius Vespasianus overtar keisertronen 20.12 og Aulus Vitellius drept 22.12 Juliansk 20.12
Aulus Vitellius drept 22.12 Juliansk 22.12
4037 70 Jerusalem faller for Romerne
4040 73 I Massada ble alle drept/selvmord før romerne kom den 2. mai 73 e.kr. Juliansk 02.05
Print Friendly, PDF & Email