Historie9

Provins tiden
3547 3553 -420 Kong Belsasar har fyllefest med Herrens skåler, og det kommer en hånd som skriver på veggen (Daniel 5)
b Nabonnedos’ hær blir sått av Kyros, og han rømmer til byen Borsippus (Berosus side 7)
c Babylon faller, kong Belsasar blir drept (Daniel 5,30), og Persiariket overtar makten
d Darius, Ahasverus sønn, overtar riket (Kambyses)  (Daniel 6)
e Israels folk får vende hjem igjen og bygge opp templet (Daniel 9,1 og Esra 1,1)
f Israels folk kommer tilbake til Jerusalem, og hadde bosatt seg, til den 7. måned (Esras bok 3,1)
Jødisk 07
g Kamybses inntar Egypt
3548 3554 -419 Byggingen av templet starter (Esaras bok 3,8)
Jødisk 02
b Farao Psamtik III blir henrettet og Egypterne blir bortført i 40 år (Esekiel 29,11-12) (Herodotus 7,1 og 4)
3550 3557 -417 Jubelår
b Daniel får et syn om hva som skal skje fremover til Jerusalems fall igjen (Daniel 10-11)
3552 3559 -414 Kyros dør i krig mot Skyterne etter å ha vært overkonge i 29 år (Herodotus 1. bok 214)
b Kambyses dreper sin bror Smedes
c Kambyses dør av kolbrand i et sår (Josefus s.188 / Herodotus bok 3,66)
d Darius II (oha), sønn av Hystaspes, blir konge over Persiariket (Dronning Esters mann)
3577 -7
3588 3595 -379 Darius III(Ochus) blir konge av Persia og Media (Nabokodonosor) (Herodotus 7,4)
3589 -378  Darius II, sønn av Hystaspes, dør (Herodotus 7,4)
3594 3601 -373 Templet er ferdig bygget (Esra 6,15 / Johannes 2,20) Jødisk 03.12
2595 3602 -372 Esra kommer til Jerusalem og underviser folket i Guds lov Jødisk 01.05
3596 3603 -371 Templet innvies og ypperstepresten Josva blir salvet til tjenesten av Herren (Sak. 3 / Dan. 9,25)
3600 -367 Jubelår
3606 -361 Nabokodonosor går til krig mot kongen av Media, Arfaksad(Artabazanes) , og dreper han. (Judits bok 1,13-16)
3607 -360 Nabokodonosor(Ochus) ville hevne seg på de som ikke hjalp han. Judit dreper hans hærfører.(Judits bok 2,1)
3608 3613 -359 Nehemja ber kongen om å dra opp til Jerusalem for å bygge opp gjen muren (Neh. 2,1) Jødisk 01
b Nehemja kommer til Jerusalem i det 20. av kongens regjering (Neh. 5,14)
c Jerusalems mur var ferdig bygget på 52 dager, den 25,06 (Neh. 6,15) Jødisk 25.06
3610 -8
3619 3625 -347 Nehemja vender tilbake til Persias konge etter 12 år (Neh. 5,14 / 13,6)
3624 3632 -343 Aleksander den store blir konge av Grekenland
3626 3634 -341 Nehemja kommer til Jerusalem igjen (Neh.13,28 og Josefus s.201)
b Aleksander den store krysser Hellespont og går inn i Asia (Neh.13,28 og Josefus s.201)
3628 3636 -339 Aleksander den store beseirer kong Artaxerxes
3629 3637 -338 Aleksander den store beleirer byen Tyrus og legger den i grus
b Aleksander den store besøker Jerusalem
c Aleksander den store inntar Gasa
d Aleksander den store kommer til Egypt
3630 3638 -337 Aleksander møter Artaxerxes (Nothus) igjen i Mesopotamia og beseirer han igjen
3633 3641 -334 Artaxerxes blir drept av sine egne
3638 3646 -329 Aleksander den store dør i Babylon 32 år gammel (eller 33 måneår)
b Pteolemaios I Soter blir hersker over Egypt og regjerte i 41 år  (Josefus s.204)
3642 -9
3650 -317 Jubelår
3655 -312 Pteolemaios I Soter blir hersker over Israel (De Apokryfiske skrifter regner fra dette år)
b Ptolemaios går til krig i mot Demetrios, Antigonos sønn, i Gasa, og seirer
3661 -306 Antigonos går til angrep på Egypt mot Ptolemaios og taper slaget.
3675 -10
3677 -290 Pteolemaios II Filadelfus begynner å regjere med sin far og 37 år etter farens død
3679 -288 Pteolemaios I Soter dør
3700 -267 Jubelår
3707 -11
3716 -251 Pteolemaios II Filadelfus dør og han regjerte i 39 år (Josefus s.204)
b Ptolemaios III Euergetes blir hersker i Egypt og regjerer i 24 år
3740 -12 -227 Ptolemaios III Euergetes  dør
b Ptolemaios IV Filopator blir hersker og regjerer i 17 år
3750 -217 Jubelår
3757 -210 Ptolemaios IV Filopator dør
b Ptolemaios V Epifanes blir hersker og regjerer i 23 år
3772 -13
3785 -182 Antiokus hadde inntatt Egypten og drar opp mot Israel, og tok gullet fra templet i Jerusalem
b Ptolemaios V Epifanes gifter seg med Kleopatra, Antiokus den stores datter
3789 -178 Antiokus den store blir drept da han forsøkte å rane et tempel i Persia
b Selevkos IV Filopator blir hersker over Antiokius’ rike
c Ptolemaios V Epifanes la planer om å invadere Syria, men blir forgiftet å dør
d Kleopatra, Ptolemaios V Epifanes’ hustru, blir hersker over Egypt
3792 -175 Antiokus Epifanes blir konge av Syria etter å ha myrdet Seleucus IV Filopator’ sønn, Antiokus
3793 -174 Kleopatra dør
b Ptolemaios VI Filometor blir hersker og regjerer i 29 år
c Antiokus Epifanes tar Cole-Syria fra Egypterne
d Antiokus Epifanes drar til Joppe og Jerusalem
e Jason overtar yppersteprestedømmet i Jerusalem
3796 -171 Menelaus betalte Antiokus Epifanes penger og overtok stillingen som yppersteprest
3798 -169 Egypt krever Cole-Syria tilbake og Epifanes drar til krig mot Egypt
b Romerne presser Antiokus Epifanes til å forlate Egypt
c Epifanes kommer til Jerusalem, dreper en masse mennesker, og tar med seg gullet i templet
3800 -167 Jubelår
b Epifanes sender en skatteinkrever til Jerusalem som plyndrer byen, dreper masse mennesker, og tar slaver
c 15.09.145 reiste de ødeleggelsens vederstyggelighet på brennofferetalteret Egyptisk 15.09
3802 -165 Gorgias drar til krig mot Israel i år 147, men blir slått av Judas Makkabeeus og hans folk
3803 -164 Lysias drar til krig mot Israel året etter, men de blir slått av Judas Makkabeeus og hans folk
b 25.09.148 satte de templet i stand igjen etter de ugudeliges ødeleggelser Egyptisk 25.09
3804 -163 Epifanes råtner i filler og dør
b Antiokus Evpator, Epifanes sønn, blir konge
c Menelaus ble sendt til Berøa og drept i kokende aske, i år 149
3805 -14 -162 I det 150. år beleirer Judas borgen i Jerusalem
b Evipator går til krig mot Juda
c Filip, Epifanes hærfører, kommer tilbake og gjør seg til herre i Syria
d Evipator gjør da fred med Jødene og går til krig mot Filip. Filip rømmer til Egypt til Filometor.
3806 -161 I det 151. år slapp Demetrius’ Selevkus IV’ sønn, bort fra Rom
b Folket tar Antiokus Evipator og Lysias til fange, og de blir drept
c Bakkides og Alkimus sendes til Juda land, Bakkides går frem med svik og Alkimus blir ypppersteprest
d Alkimus håndterer ikke Jødene og Demetrius sender Nikanor med en hær
e Nikanor blir drept av Judas og hans folk 13.12.151 Egyptisk 13.12
3807 -160 For annen gang endes Bakkides og Ypperstepresten Alkimus til Juda land i det 152. år
b Judas, Makkabeeren, falt i slaget mot Bakkides, og hans bror Jonatan blir fører
3808 -159 I det 153. år begynte Alkimnus å bryte ned muren til templet, ble lam og døde, og Bakkides vender tilbake
3810 -157 Bakkides kom tilbake og førte krig mot Jonatan, men inngikk til slutt fred med han
3815 -152 I det 160. år inntok Aleksander, Antiokus Epifanes’ sønn, Ptolema’is og gjorde seg til konge der
3816 -151 Demetrius I soter blir drept i et slag mot Aleksandar Balas
b Aleksander inngår ekteskap med Kleopatra, Ptolemaios Filopators datter i det 162. år
3820 -147 I det 165. år kom Demetrius, Demetrius’ sønn, fra Kreta til sitt fedre land
3822 -145 Ptolemeus Filometor og Aleksander dør, og Demetrius II blir hersker over Cole-syria i det 167. år
b Ptolemaios VII Neos Filopator hersker sammen med sin mor Kleopatra II
c Tryon gjorde Antiokos VI Dionysos, Aleksanders sønn, til konge
d Ptolemaios VII Neos Filopator dør
e Ptolemaios VIII Euergetes blir hersker og regjerer i 29 år
3824 -143 Demetrius II må flykte for Tryfon
b Jonatan, Judas Makkabeerens bror, blir drept av Tryfon, Alexander Balas’ hærfører
3825 -142 Tryfon drepte Antiokus Dionysos og gjorde seg selv til konge
b Kong Demetrius II ettergir Israel skattene, og åket blir løftet av Israels folk
3826 -141 23.02.171 tok Simon over borgen i Jerusalem Egyptisk 23.02
3827 -140 I det 172. år samlet kong Demetrius sin hær for å gå til krig, men ble satt i fengsel i Persia
3829 -138 Antiokos VII Euergetes, Demetrius sønn, kommer og beseirer Tryfon og blir konge.
3832 -135 Ptolemeus, Abubs sønn, skjenket Simon og hans sønner fulle og drepte dem i år 177
b Johannes Hyrkanus, Simons sønn, blir hersker og yppersteprest i Juda
3837 -15
3842 -125 Alexander Janneus, Hyrkanus sønn, blir født
3850 -117 Jubelår
3851 -116 Ptolemaios VIII Euergetes (Fyskon) dør
Ptolemaios IX Soter II eller Lathyros blir hersker og regjerer i 35 år
3863 -104 Johannes Hyrkanus dør og hans hustru får herredømmet
b Aristobulos, Hyrkanus eldste sønn, kaster moren I fengsel og lar henne sulte til døde
3864 -103 Aristobulos, Hyrkanus eldste sønn, kaster opp blod og dør av sykdom
b Alexander Janneus, Hyrkanus sønn, bestiger tronen og blir hersker I Israel
3870 -16
3879 -88 Ptolemaios X Aleksander dør, han regjerte inn i mellom og samtidig med Lathyros
3886 -81 Ptolemaios IX Soter II eller Lathyros dør
b Kleopatra Berenike III blir hersker og regjerer i 1 år
3887 -80 Kleopatra Berenike III dør
b Ptolemaios XI Aleksander II blir hersker og regjerte bare noen dager før han dør
c Ptolemaios XII Auletes blir hersker og regjerte i 29 år
3891 -76 Alexander Janneus, Hyrkanus sønn, dør 49 år gammel etter å ha regjert i 27 år.
b Aleksandra, Aleksanders hustru, overtar riket og hersker I 9 år
3897 -70 Herodes den store blir født
3898 -69 Kongen av Armenia, Tigran II, må trekke tilbake sine styrker pga at romerne angriper dem
3900 -67 Jubelår
b Det er sansynligvis dette året Odin og Tor, med følge, forlater Svitjord for å dra til Germania
c Aleksandra, Aleksanders hustru, dør
d Aleksander Janus’ sønner overtar herredømmet. Aristobulos blir hersker og Hyrkanus blir yppersteprest
e Pompeius rensker middelhavet for pirater
3902 -17
3903 -64 Galatia blir en provins i det Romerske rike
3904 -63 Pompeius kommer og innsetter Hyrkanus som yppersteprest og tar Aristobulos med seg til Rom
b Augustus (Gaius Octavius) 23.09 født Juliansk 23.09?
3909 -58 Cæsar slår det migrerende folket Helveti, og nedkjemper den germanske kongen Ariovistus
3910 -57 Cæsar slår de belgiske stammer i slaget ved Sambre, en elv i Gallia
3912 -55 Cæsar krysser Rhinen for første gang, og leder en ekspedisjon til Britannia
3913 -54 Cæssar krysser Rhinen for andre gang, og leder en større invasjon av Britannia
b Det første, store galliske opprør mot Cæsar
3914 -53 Crassus blir slått og drept av Partheserne ved Carrhae
3915 -52 Den andre galliske opprør, ledet av Vercingotrix
3916 -51 Ptolemaios XII Auletes dør
b Ptolemaios XIII blir hersker og regjerte i 4 år
3919 -48 Cæsar blit slått ved Dyrrachium, men slår Pompeius ved Pharsalus. Pompeius flykter til Egypt, og blir drept
3920 -47 Ptolemaios XIII dør
b Ptolemaios XIV blir hersker og regjerer i 3 år
3921 -46 Cæsar blir nesten slått ved Labienus i Nord-Afrika, men klarer til slutt å slå den pompeiiske hær ved Thapsus
3922 -45 Cæsar vinner det siste slaget ved Munda i Spania
3923 -44 Julius Cæsar innfører den Julianske Kalender
b Julius Cæsar blir knivstukket og drept av Brutus og Cassius Longinus den 15.03 Juliansk 15.03
c Ptolemaios XIV blir forgiftet av sin søster, Kleopatra, og dør
d Kleopatra VII Filopator blir hersker og regjerte i 14 år
3924 -43 Oktavian (Augustus) masjerer mot Roma og 19.08 ble han valgt til Konsul Juliansk 19.08
3925 -42 Oktavian (Augustus) beseirer Cæsars mordere og Brutus og Cassius
3926 -41 Antonius møter Kleopatra i Tarsis, og hun gjør han til sin kjærlighetsfange
3927 -40 August får 300 romerske senatorer og Equites henrettet for mordet på Julius Cæser.
3928 -39 Parterne invaderer Syria ledet av Barsafranes
b Herodes rømte til Egypt, og seilte til Rom om vinteren
3929 -38 Herodes blir erklært som konge av Oktavian og Antonius i Roma
3932 -35 Antigonus ble henrettet for opprør som førte til at Herodes bror, Fasael, tok livet av seg
3933 -34 Romerske tropper erobrer Armenia
3935 -18
3936 -31 Antonius og Kleopatra tapte I slaget ved Aktium mot Oktavian (Augustus)
b Et uvanlig jordskjelv skaket landet ved Jordan, og drepte enorme antall krøtter og tok 30.000 liv.
3937 -30 Kleopatra, Antonius, og Ptolemaios XV Filopator Filometor, Julius Cæsars sønn, dør den 01.08 Juliansk 01.08?
b Det blir ingen flere herskere i Egypt etter dette. Egypt blir nå bare en provins i det romerske rike
c I sitt åttende regjeringsår begynte Herodes å bygge om tempelet og gjøre det større.
3938 -29 Selve templet ble ferdig på et og et halvt år
b M. Crassus gjennomfører en suksessfull kampanje på Balkan, der han tar livet av kongen Bastarnae
3940 -27 Augustus overtar styret av Roma alene
-23 Augustus var dødsyk og sa fra seg sine verv og gjorde et testamente, men ble frisk igjen
-19 Spania og Protugal blir lagt under Roma
3950 -17 Jubelår
3951 -16 Romerne erobret folkene i Alpene
3955 -12 Tiberius begynner krigen mot Illyricum og hans bror Nero Claudius Drusus begynner krigen mot Germanerne
3957 -10 Claudius blir født 01.08 Juliansk 01.08
b Herodes Agrippa blir født
3958 -9 Far til Claudius, Drusus, dør i Germania
3961 -6 Tiberius drar i eksil på Rhodus og blir der til år 2 ekr
3962 -5 Quirinius blir Guvenør av Galatia og Pamfylia
3963 -4 Quirinius  ble landshøvding i syria
3965 -2 Døperen Johannes blir født
3966 -1 Jesus blir født
b Folketelling
c Antipater, Herodes sønn, blir henrettet for å ha forsøkt å forgifte Herodes, og for løgn om brødrene
d Herodis den store dør, nesten 70 år gammel
e Arkelaus blir hersker i Juda etter sin far Herodes
3967 -19 0
3973 6 Quirinius blir utnevnt til øverst Romersk embetsmann i Syria og Judea
b Folketelling
c Galileeren Judas blir drept etter et opprør mot Romerne
d Ypperstepresten Annas var yppersteprest fra år 6-15 ekr.
3976 9 Arminius og Germanerne seiret over Romerne i slaget ved Teutoburgerskogen
3977 10 Arkelaus blir landsforvist fordi han var for hard
3979 12 Jesus i templet som tolvåring, i påska
3981 14 Augustus dør 19.08 og Tiberius blir keiser 18.09 Juliansk 19.08
b Augustus døde 77 år gammel og hadde regjert i 57 år
c Tiberius blir keiser i Rom 18.09 Juliansk 18.09
d Folketelling
3983 16 Valeris Gratus blir guvernør over jødene i 11 år før Pontius Pilatus overtok
3984 17 Etter et omfattende jordskjelv ble Filadelfia i Lydia gjenoppbygd av keiser Tiberius
3990 23 Drusus, Tiberius’ sønn, dør
3994 27 Pontius Pilatus blir guvernør i Juda
b Agrippa II blir født, sønn av Herodes Agrippa I
3996 29 Guds ord kommer til Døperen Johannes i det 15. år av Tiberius
b Jesus blir døpt av Johannes og salvet av/med Den Hellige Ånd
c Jesus blir sendt ut i ørkenen for å fristes av Djevelen
d Jesus begynner sin virksomhet
3997 30 Døperen Johannes blir henrettet av Herodes Antipas
4000 20 33 Jubelår
b Jesus Kristus dør på korset i påska
c Det blir 3 timer med formørkelse og et jordskjelv som gjorde at klipper sprakk
d Det kommer et stort jordskjelv 2 dager etter det første skjelvet
e Den Hellige Ånd kom på pinsefestens dag
f Tiberius beordrer jøder som var i militær alder inn i hæren, og andre jøder til å forlate Roma.
4003 36 Herodes Antipas taper krigen mot sin svigerfar, kong Aretas IV
4004 37 Antiokia rystes av et stort Jordskjelv
b Marcellus tar over som guvernør i Juda mens Pontius Pilatus drar til Rom
c Tiberius dør 15.03 og Caligula blir keiser 18.03 Juliansk 15.03
d Caligula blir keiser 18.03 Juliansk 18.03
e Pontius Pilatus blir avsatt og Marullus tar over som guvernør i Juda
f Herodes Agrippa blir konge over Iturea, Gaulanitis, Auranitis, Abila, og det Trakonitiske landområde
g Claudius blir konsul
h Kaifas ble avsatt som yppersteprest da Tiberius døde
i Quintus Sergius Paullus ble guvernør av kypros år 37- år 53
j Josefus ble født i år 37 e.kr bare 4 år etter Jesu død
k Nero blir født 15.12 Juliansk 15.12
4006 39 Herodes Antipas blir forvist til Lugdunum i Gallia på grensen til Spania
4007 40 Paulus møter Herren på vei til Damaskus.
b Paulus rømmer fra Damaskus og drar til Arabia.
c Kong Aretas av Damaskus dør
4008 41 Caligula blir henrettet 24.01 og Claudius blir Keiser Juliansk 24.01
b Agrippa tar over som konge i Juda, Idumes, og Samaria, etter Marullus
4010 43 Claudius sender 4 legioner til Britania
b Paulus kommer til Jerusalem fra Arabia via Damaskus.
c Paulus blir rykket opp til himmelen i et syn
d Paulus blir sendt til Tarsus i Kilinkia etter bare 15 dager i Jerusalem
e Menigheten i Jerusalem får høre om de omvendte i Antiokia og sender Barnabas dit
f Barnabas henter Paulus fra Tarsus til menigheten i Antiokia
4011 44 Jakobs brev blir skrevet og sendt med, de som reiser innom menighetene, på turen til Antiokia
b Agabus kommer til Antiokia og profeterer om en kommende hungersnød
c Paulus og Barnabas kommer fra Antiokia med en pengegave til brødrene i Judea.
d Jakob, Johannes bror, blir drept og Peter blir kastet i fengsel i påska.
e Herodes Agrippa døde i sitt 3. regjeringsår over judea og sitt 7. regjeringsår totalt
f Paulus og Barnabas vender tilbake til Antiokia fra Jerusalem
g Cuspius Fadus tar over som landshøvding over Israel
h Paulus og Barnabas legger ut på sin første misjonsreise til Kypros
4013 46 Judea ble rammet av en alvorlig hungersnød
b Claudius blir forskøkt felt i et komplott som mislykkedes
c Romerne erobrer Trakia
4014 47 Paulus reiser til Jerusalem og legger frem sitt evangelium som han forkynner. Og Barnabas og Titus er med.
b Barnabas og Markus drar til Kypros.
c Paulus reiser ut på sin 2. misjonsreise sammen med Silas.
4015 48 Claudius holder folketelling
b Markus reiser tilbake til Jerusalem for å la seg registrere i manntall.
c Paulus reiser til Tarsus for å la seg registrere i manntall.
4016 49 Claudius beordrer alle jøder til å forlate Roma
b Paulus skriver 1. brev til Timoteus fra Makedonia
c Paulus kommer til Korint og treffer Akvilas og Priskilla og blir der 1,5 år
d Paulus får et syn fra Herren i Korint
e Markus skriver Markus-evangeliet til Sergius Paulus og Barnabas oversetter det til Gresk
f Matteus skriver Matteus-evangeliet til menigheten i Antiokia
4017 50 Den Britiske hærfører, Caractacus, blir fanget og benådet av Claudius.
4018 51 Opprøret i Korint hvor Gallio var Statlig oppsynsmann
b Paulus reiser til Jerusalem og så til Antiokia
c Overprester og ledere kom til Josefus da han var 14 år for å vite lovene
4019 52 Antonius Felix blir landshøvding i Juda
4020 53 Da Josefus var 16 studerte han de Jødiske sekter, fariseere, sadukere, essere
b Josefus bodde 3 år i ødemarken som disippel av Bannus
4021 54 Paulus 3. misjonsreise begynner, og han reiser ut fra Antiokia
b Paulus kommer til Efesus på sin 3.misjonsreise og blir der i 3 år
c Claudius dør 13.10 og Nero blir keiser Juliansk 13.10
4023 56 Da Josefus var 19 år slo han seg sammen med fariseerne
b Paulus er i Korint og reiser tilbake til Efesus
4024 57 Paulus skriver 1. Korinterbrev fra Efesus
b Paulus skriver 2. Korinterbrev fra Makedonia
c Paulus skriver Romerbrevet fra Korint
d Sammensvergelse mot Paulus i Hellas (Korint)
4025 58 Paulus drar fra Filippi etter påske
b Paulus blir tatt til fange i Jerusalem i pinsen
4026 59 Lukas skriver Lukas evangeliet til Teofilus fra Jerusalem eller Cæsarea
4027 60 Porcius Festus blir landshøvding i Juda
b Paulus anker sin sak inn for keiseren (Nero)
4028 61 Paulus kommer til Rom (våren/Sommeren)
b Paulus skriver brevet til Filippi og takker for gaven
c Paulus skriver Galaterbrevet til Derbe og Ikonium
d Servius Galba blir guvernør av Spania
4029 62 Kongeriket Pontus ble tvunget inn under romersk herredømme
b Et stort jordskjelv i Pompei, i Italia, på mellom 5 og 6 på Richters skala hvorav 600 sauer døde av giftige gasser
c Porcius Festus dør
d Lucceius Albinus overtar som landshøvding i Judea, men det gikk 3 mnd før han kom til Judea
4030 63 Jakob, Herrens bror, blir styrtet ned fra templet og drept, og Apostlene, og de kristne, i Jerusalem, blir spredt
b Apostlene forsvinner fra Jerusalem og blir spredt
c Paulus skriver brevet til Titus som er på Kreta
d Artemas reiser fra Rom til Kreta med brev fra Paulus til Titus
e Paulus skriver brevet til Filemon i Kolossæ
f Paulus skriver brevet til Kolossæ
g Timoteus blir tatt til fange i Rom
h Paulus skriver brevet til Efeserne
i Tykikus reiser til Efesus med brev fra Paulus
j Paulus forlater herberget i Rom
k Peter kommer til Rom
l Paulus overvintrer i Nikopolis (63-64)
m Keiser Neros datter døde i desember 4 mnd gammel.
4031 64 Peter skriver sitt 1. brev til Efesus og de omliggende menigheter.
b Lukas skriver Apostlenes gjerninger til Teofilus (Sansynligvis i Nikapolis)
c Paulus sender Titus til Dalmatia.
d Paulus reiser til Korint og Erastus ble igjen der
e Demas reiser til Tessalonika
f Paulus reiser så videre til Troas
g Paulus reiser videre til Milet hvor han etterlater Trofimus
h Paulus kommer så til Kolossæ hos Filemon
i Kreskens drog videre til Galatia
j I år 64 drog Josefus til Rom for å be om nåde for noen Jødiske prester
k 19. Juli brenner Roma, og de kristne får skylden
l Gessius Florus overtar som landshøvding i Judea
m Paulus skriver 2. Timoteusbrev fra Kolossæ
n Paulus skriver Hebreerbrevet fra Kolossæ
o Peter skriver 2. Peters brev til Efesus og de omliggende menigheter
4032 65 Paulus dør sansynligvis i Kolossæ eller i Antiokia dette året
Kolossæ blir voldsomt skadet av et stort jordskjelv
b Nikolaittene kommer inn i menighetene i Asia
c Judas, Jakobs bror, skriver og advarer mot frafall til Efesus
4033 66 Jødene gjør opprør mot Romerriket
b Åpenbaringsboken blir skrevet og sendt til de 7 menigheter i Asia
c Jødene går til krig mot Romerne i Neros 12 regjeringsår og Gessius Florus sitt 2. styreår.
d Den romerske legion av Syria ble tvunget å trekke seg tilbake
e Marcus Antonius Julianus overtar som landshøvding i Judea
f Kong Agrippa II og hans søster Berenice rømte til Gallilea
4034 67 Nero er med i OL, og er i Akaia på denne tiden
b Ved denne tid ble jødene drept i forskjellige byer
c Den Romerske hær med Vespasian leder inntar Gallilea
4035 68 Nero død ved selvmord 09.06 og Servius Galba ble keiser
b Galba var med i mordet på Nero i år 68 og ble myrdet i år 69
c Romerne tok Gadernes by, Jeriko, og Gallilea i år 68, da Galba ble keiser
4036 69 Servius Galba drept 15.01 og Marcus Salvius Otho Caesar Augustus blir keiser Juliansk 15.01
b Aulus Vitellius ble keiser etter Otho i 69
c Marcus Salvius Otho Caesar Augustus begikk selvmord 16.04 og Aulus Vitellius blir keiser Juliansk 16.04
d Titus Flavius Vespasianus overtar keisertronen 20.12 og Aulus Vitellius drept 22.12 Juliansk 20.12
Aulus Vitellius drept 22.12 Juliansk 22.12
4037 70 Jerusalem faller for Romerne
4040 73 I Massada ble alle drept/selvmord før romerne kom den 2. mai 73 e.kr. Juliansk 02.05
Print Friendly, PDF & Email